Zoekresultaat 31 - 33 van 33 resultaten

  • Huisnummering, toekenning

    De gemeente geeft nieuwe straten een naam en nummert elk huis. U vraagt uw toekomstige huisnummer of wijziging door bijvoorbeeld splitsing van uw woning aan bij de gemeente. Voorwaarden U vraagt uw toekomstige huisnummer of wijziging van uw huisnummer aan door schriftelijk: reden van de aanvraag kadastrale gegevens van het pand situatieschets uw adresgegevens U stuurt dit naar:  Gemeente Meppel BAG-Beheerder Postbus 501 7940 AM Meppel Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontacten telefoonnummer 140522

  • Venten

    Voor venten hoeft u geen vergunning aan te vragen mits u zich houdt aan de bepalingen uit de verordening, zie overheid.nl. Ventverbod Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid,de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. Het is verboden te venten op zondagen en maandag t/m zaterdag tussen 22.00 en 06.00 uur. Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet. Meer informatie Bel met 14 0522 of mail naar postbus@meppel.nl

  • Bedrijfsafval inzameling

    Bedrijfsafval is afval dat vrijkomt bij bedrijven. Gemeente Meppel is gestopt met het inzamelen van bedrijfsafval via rolcontainers. Particuliere inzamelaars hebben deze dienstverlening overgenomen. Voor bedrijven in de binnenstad is een uitzondering gemaakt. Zij kunnen hun restafval naar de ondergrondse containers brengen. Zij betalen hiervoor een tarief (reinigingsheffing) op basis van het aantal stortingen. Het gebied, waar bedrijven gebruik mogen maken van de ondergrondse containers is aangegeven in de bijlage (PDF). Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522