Zoekresultaat 31 - 40 van 40 resultaten

 • Zorgen over geld

  Geldproblemen komen vaak voor en kunnen door verschillende oorzaken komen. Belangrijk is dat u er weer bovenop komt. Lukt het niet om zelf uw schulden te regelen? Dan kunt u bij ons terecht.

 • Melding zwerfdieren, gewonde of dode dieren

  Heeft u een dood dier gezien? Bent u uw huisdier kwijt of heeft u een dier gevonden? Zwerfkatten, verwilderde katten, loslopende honden, overige zwerfdieren en natuurdieren die hulp nodig hebben kunt u melden bij verschillende organisaties. Voor een gewond of mishandeld dier belt u het meldnummer 144. Voor een zwervend of dood dier belt u de dierenambulance van het Dierentehuis Ter Marse.

 • Voorlopige voorziening

  Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente op uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar maken of beroep indienen. Daarnaast kunt u de rechter vragen om het besluit tijdelijk niet uit te voeren. U vraagt dan een voorlopige voorziening aan.

 • Verklaring omtrent het gedrag

  Met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) laat u zien dat u zich in het verleden goed gedragen heeft. Werkgevers en andere organisaties kunnen hierom vragen. U vraagt de VOG aan bij Justis of bij de gemeente.

 • Voornaam of achternaam veranderen

  U kunt uw naam veranderen als u daar een goede reden voor heeft. Voor het veranderen van uw voornaam doet u een verzoek bij de rechtbank. Het veranderen van uw achternaam doet u bij Justis.

 • Uittreksel burgerlijke stand

  Een uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand is een schriftelijk bewijs van bijvoorbeeld een geboorte of huwelijk. U vraagt dit aan bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  In de basisregistratie personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Soms worden uw gegevens ook aan anderen doorgegeven.

 • Andere achternaam gebruiken

  Wilt u dat de overheid u met een andere naam aanschrijft? Bijvoorbeeld met de naam van uw partner of met uw meisjesnaam? Dit vraagt u bij ons aan.

 • In beroep gaan

  Bent u het niet eens met een besluit van ons op uw bezwaar? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Dit doet u meestal bij de rechtbank.

 • Registratie levenloos geboren kind

  Het verliezen van een kind veroorzaakt een groot verdriet. Aangifte doen bij de gemeente kan misschien helpen bij het verwerken hiervan. En u heeft dan een officieel bewijs dat uw kind heeft bestaan.

  Als uw kindje levenloos geboren is, dan doet u hiervan aangifte bij de burgerlijke stand van de gemeente waar uw kind is geboren. U krijgt van de gemeente een akte van geboorte (levenloos). Het is ook mogelijk om een kind dat levenloos is geboren of een kind dat kort na de geboorte is overleden, te laten bijschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit doet u bij de gemeente waar u woont.