Zoekresultaat 31 - 38 van 38 resultaten

 • Gebruik achternaam wijzigen

  Als u getrouwd bent, geregistreerd partner bent geworden of weduwe of weduwnaar of u bent gescheiden, kunt u het gebruik van uw achternaam wijzigen.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Een bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijke verklaring van de gemeente. Hierin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt.

 • Geboorteaangifte

  Gefeliciteerd met de geboorte van uw kindje!

 • Kind erkennen vóór de geboorte

  In sommige gevallen kan een kind erkend worden vóór de geboorte. Iemand wordt dan juridisch ouder. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten.

 • Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

  Als uw persoonsgegevens niet goed geregistreerd staan, kunt u de gemeente vragen dit aan te passen.

 • Bewijs van in leven zijn

  Soms hebt u een bewijs nodig waaruit blijkt dat u in leven bent. Bijvoorbeeld als uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt.

 • Voorwerp plaatsen op of aan de weg

  U mag niet zomaar de weg, de stoep of een gedeelte ervan gebruiken. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een steiger, container of reclamebord.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Het is een bewijs van goed gedrag.