Zoekresultaat 31 - 35 van 35 resultaten

 • Bewijs van in leven zijn

  Een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen daar om vragen. Staat u in Gorinchem ingeschreven? Vraag dit bewijs dan persoonlijk aan de balie bij ons aan.

 • Reizen met kinderen

  Reist u alleen met uw kinderen naar het buitenland? U hebt een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent, of het ouderlijk gezag hebt.

  Meer informatie bij de Rijksoverheid.

 • Aangifte van overlijden

  Als iemand overleden is, moet dat worden aangegeven bij de gemeente. De aangifte van overlijden doet u in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal regelt de uitvaartverzorger dit, maar u kunt ook zelf aangifte van overlijden doen. De overlijdensaangifte moet binnen 6 dagen na het overlijden worden gedaan.

  Aangifte doen door uitvaartverzorger:

  • Aangifte door uitvaartverzorger: geef bij voorkeur een overlijden digitaal door. Hiervoor heeft u E-herkenning nodig.

  Aangifte van overlijden doen via E-herkenning

  Zelf aangifte doen

  Doet u zelf aangifte, maak dan een afspraak op het stadhuis via telefoonnummer 140183.

 • Opnemen levenloos geboren kind in de Basisregistratie Personen

  Ouders kunnen een verzoek indienen om hun levenloos geboren kind in de Basisregistratie Personen (BRP) op te nemen.

  Met deze registratie worden deze kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. Daarnaast heeft alleen de ambtenaar van de Burgerlijke Stand inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over een levenloos geboren kind.

  Meer informatie over deze registratie vindt u op de website van de Rijksoverheid

 • Klachten

  • Hebt u een klacht over bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, zwerfvuil of  onveilige verkeerssituatie? Deze klachten meldt u bij Melding over uw buurt.
  • Is uw container niet geleegd? Neem contact op met reinigingsdienst Waardlanden
  • Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief. Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is? U kunt dan een klacht indienen.
  • Hebt u een klacht over een besluit dat door de gemeente is genomen? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken of beroep instellen.