Zoekresultaat 31 - 40 van 41 resultaten

 • Infoscan (t.b.v. makelaars)

  Wilt u informatie over een gebouw of perceel? Dan kunt u gebruik maken van de infoscan. De infoscan geeft u informatie over de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden, de bodem een eventuele monumentenstatus en lopende aanschrijvingen. Voor de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden kijken wij in het geldende bestemmingsplan (dat heet nu het Omgevingsplan). Voor bodeminformatie kijken wij alle archieven na of er beschikbare informatie is.

 • Groen-/reststrook aanvragen

  Een reststrook is onderdeel van het gemeentelijk groen dat niet als waardevol is gekwalificeerd op basis van het gemeentelijk structuurplan, het beeldkwaliteitsplan, of anderszins door haar uitstraling, omvang en inhoud, of door de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, als bijzonder groen kan worden aangemerkt.

 • Jaarlijkse subsidie, maatschappelijke instellingen

  Subsidies in de gemeente Montferland worden verstrekt op basis van de Algemene subsidieverordening. De spelregels kunnen worden uitgewerkt in specifieke subsidieregelingen.

 • Gehandicaptenparkeerplaats (GPP)

  Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. U krijgt dan een gereserveerde parkeerplek bij uw woning of werkplek, waar alleen het voertuig met uw kenteken mag staan. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Individuele inkomenstoeslag is een jaarlijks geldbedrag voor mensen met een laag inkomen die niet in staat zijn met werk een hoger inkomen te krijgen. U komt voor deze toeslag in aanmerking als u al drie jaar of langer leeft van een inkomen rond de bijstandsnorm. Er gelden wel voorwaarden voor deze toeslag.

 • Milieu, vergunning of melding

  Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een vergunning aanvragen of een melding doen bij de gemeente.

 • Onverharde wegen

  Onverharde en halfverharde wegen zijn gevoelig voor weersomstandigheden.

 • Melding openbare ruimte en verkeer/parkeren

  De openbare ruimte bestaat uit plekken die voor iedereen toegankelijk zijn. Denk aan pleinen, wegen, parken, speeltuinen of sportvelden. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn. Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Of heeft u vragen of opmerkingen over verkeerszaken (bijvoorbeeld snelheid of parkeren, etc.) dan doet u een melding hiervan bij de gemeente. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen.

 • Welstand en welstandstoets

  Bouwplannen voor binnen de historische kern van ’s-Heerenberg zijn welstandsplichtig. Dit betekent dat uw plan moet voldoen aan bepaalde eisen. Als het plan aan de eisen voldoet, krijgt u een positief welstandsoordeel.

 • Monumentensubsidie

  De gemeente Montferland en provincie Gelderland stellen samen geld beschikbaar voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten. Wie in de gemeente een gemeentelijk monument of een molen bezit en plannen heeft voor het onderhouden van dit gemeentelijk monument of molen, kan subsidie aanvragen.