Zoekresultaat 31 - 40 van 46 resultaten

 • Inburgeren

  Bent u een statushouder of gezinsmigrant? Dan moet u waarschijnlijk inburgeren. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) stuurt u een brief waarin staat of u moet inburgeren en vanaf welke datum. Bent u inburgeringsplichtig geworden op 1 januari 2022 of daarna? Dan valt u onder de nieuwe inburgeringswet en gaat de gemeente u helpen om uw inburgering te halen. Op deze pagina vind u daarover meer informatie.

 • Herinrichting Lengelseweg 's-Heerenberg

  Hier leest u alles over de herinrichting van de Lengelseweg.

 • Vluchtelingenpaspoort

  Als u een vluchtelingenstatus hebt, vraagt u een vluchtelingenpaspoort aan bij de gemeente. Met een vluchtelingenpaspoort kunt u naar alle landen reizen, behalve naar uw land van herkomst. Als u geen vluchtelingenstatus hebt, vraagt u geen vluchtelingen- maar een vreemdelingenpaspoort aan bij de gemeente.

 • Bouwdossier opvragen

  U kunt bij ons tegen betaling verschillende soorten stukken uit een bouwdossier opvragen, bijvoorbeeld de bestektekening van een schuur, de constructietekeningen van een woning of een verleende vergunning.

 • Milieuvervuiling melden

  Is er sprake van geluid-, geur- of stofoverlast door een bedrijf bij u in de buurt? U kunt een milieuklacht indienen.

 • Infoscan (t.b.v. makelaars)

  Wilt u informatie over een gebouw of perceel? Dan kunt u gebruik maken van de infoscan. De infoscan geeft u informatie over de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden, een eventuele monumentenstatus en lopende aanschrijvingen. Voor de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden kijken wij in het geldende bestemmingsplan (dat heet nu het Omgevingsplan). Voor bodeminformatie kunt u een omgevingsrapportage opvragen bij de provincie Gelderland.

 • Studietoeslag

  Kunt u naast uw school of studie niet bijverdienen en komt dit door een medische beperking? Misschien kunt u dan Studietoeslag krijgen. De Studietoeslag is een maandelijkse inkomensaanvulling naast de studiefinanciering (WTF) of tegemoetkoming scholieren (WTOS) die u al krijgt.

 • Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)

  Mensen met een beperking die heel slecht kunnen lopen of rolstoelgebonden zijn, kunnen een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

 • Machtigen bij verkiezingen

  Kunt u niet zelf stemmen? Laat uw stem niet verloren gaan. Laat iemand anders voor u stemmen. U geeft hiervoor toestemming met een volmacht. Lees hier de mogelijkheden en hoe u een volmacht kunt regelen.

 • Koninklijke onderscheiding, lintje

  Als u iemand kent in uw omgeving die een lintje verdient, dan kunt u die persoon voordragen.