Zoekresultaat 41 - 44 van 44 resultaten

 • Omgevingsvergunning voor een uitweg (inrit)

  De aanvraag voor zo’n omgevingsvergunning kan digitaal of persoonlijk in de Gemeentewinkel. Aanvragen Digitaal U kunt uw aanvraag doen via het Omgevingsloket. De aanvraag is compleet als u naast het volledig ingevulde aanvraagformulier ook een foto en/of tekening met plattegrond en de afmeting van de te realiseren in-/of uitweg digitaal heeft bijgevoegd Persoonlijk Doet u de aanvraag liever aan de balie? Maak dan eerst telefonisch een afspraak. Ook als de informatie in het Omgevingsloket niet duidelijk dan kunt u telefonisch contact opnemen. Toetsingscriteria Uw aanvraag wordt getoetst. Een omgevingsvergunning voor een uitweg kan geweigerd in het belang van:  een veilig gebruik van de weg;  het noodzakelijk behoud van een openbare parkeerplaats;  de bescherming van de openbare groenvoorzieningen;  de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;  Of bij strijdigheid met het Omgevingsplan;  als er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats. Wilt u een vergunning voor een 2e inrit op een perceel? Maak dan altijd eerst een afspraak.  Kosten Er zijn kosten verbonden aan de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een uitweg. De kosten voor de aanvraag bedragen € 49,60. Daarnaast bent u kosten verschuldigd voor de verplichte publicatie- en advertentiekosten en deze bedragen € 11,30. Nadat de omgevingsvergunning is verleend, zullen stoepranden met een schuin gedeelte voor uw rekening worden aangelegd. Hier zijn ook kosten aan verbonden. Dit kost voor particulieren: Voor een volledige inrit, tot maximaal 5 meter € 942,75. Voor elke extra meter inrit € 188,55. Voor bedrijven gelden andere tarieven. Neem hiervoor contact op met de gemeente. Vragen over deze pagina? Of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op.  

 • Omgevingsvergunning

  De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. Zoals de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en kapvergunning. U kúnt met de omgevingsvergunning verschillende vergunningen in één keer regelen. U dient in dat geval één aanvraag in voor een complete procedure. Aanvragen Digitaal Via de website van het Omgevingsloket.  Persoonlijk Doet u de aanvraag liever aan de balie? Maak dan eerst telefonisch een afspraak. Ook als de informatie in het Omgevingsloket niet duidelijk is dan kunt u telefonisch contact opnemen. Omgevingsvergunning nodig of niet? Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Zo wordt duidelijk of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen, of geen vergunning nodig heeft. Verzoek om vooroverleg omgevingsvergunning voor grote(re) plannen Heeft u een plan om iets te doen in de leefomgeving (hieronder verstaan we de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen)? Bijvoorbeeld een woning bouwen of een appartementencomplex.  En u wilt weten of uw idee mogelijk is (denk hierbij aan regels over bouwen, geluid, bodem, natuur, verkeer, lucht, water, erfgoed en monumenten)? Of weet u al dat u een omgevingsvergunning nodig hebt? Maar wilt u weten wat er nodig is om een goede aanvraag te doen?  In beide gevallen adviseren we u om met ons in gesprek te gaan tijdens een vooroverleg. Dan kunnen we gezamenlijk bekijken wat wel en niet mogelijk is. Ook kunnen we bespreken hoe u zorgt voor een goede vergunningsaanvraag. Vaak voorkomt u hierdoor onnodige kosten. En uw aanvraag kan sneller behandeld worden.  Klein(er) plan? Wanneer u een kleiner plan heeft, zoals het aanbrengen van enkele zonnepanelen op uw dak of een oprit aanleggen, dan heeft zo’n vooroverleg geen nut (en werkt het zelfs vertragend). Mocht u een vraag hebben over zo’n plan, dan kunt u die vraag uiteraard wel stellen bij de gemeente.  Aanvragen vooroverleg Voor de grote(re) plannen kunt u een verzoek om vooroverleg omgevingsvergunning indienen via dit webformulier.  Het initiatief wordt besproken op de regietafel. Tijdens de regietafel bespreken verschillende medewerkers van de gemeente of het initiatief haalbaar en wenselijk is. Ook kunnen hieruit tips volgen voor het aanvragen van de omgevingsvergunning. Bij een ingewikkelder initiatief kan de gemeente andere overheden betrekken bij het vooroverleg. Denk bijvoorbeeld aan brandweer, omgevingsdienst, provincie en het waterschap. Het initiatief wordt dan besproken tijdens een omgevingstafel.  Let op! Voor het indienen van een verzoek om vooroverleg zijn kosten van toepassing. De kosten zijn te vinden in de legesverordening.  Boom kappen Wilt u een boom kappen? Niet iedere boom mag daarom zomaar gekapt worden. Ook niet als deze op uw grond staat. U vindt hier meer informatie, ook over de kosten die aan een vergunning verbonden zijn. Weet u niet zeker of u een kapvergunning nodig heeft voor het kappen van een boom? Neem dan contact  met ons op. Start- en gereedmelding Als u start met bouwen dan meldt u dit bij de gemeente via het formulier startmelding (inloggen met DigiD). Ook als u klaar met de bouwwerkzaamheden waarvoor u een startmelding heeft gedaan dan meldt u dit via het formulier gereedmelding (inloggen met DigiD). Zodra u beide meldingen correct heeft ingediend en er geen verdere beletsels zijn (zoals beschadiging van de openbare weg of groen door uw werkzaamheden) ontvangt u de borg terug die u bij de aanvraag van uw vergunning heeft betaald. Monument Woont u in een monument? Bij het onderhouden en restaureren van uw rijksmonument krijgt u te maken met verschillende wetten en regels. Meestal heeft u een omgevingsvergunning nodig. Lees hier meer.

 • Briefadres aanvragen

  Als u geen woonadres heeft in Nederland, is het mogelijk om bij de gemeente een briefadres aan te vragen. Daarnaast is dit ook mogelijk indien u in een verpleeghuis of in een gevangenis verblijft. Een briefadres is het adres van een bekende, bijvoorbeeld van een familielid of vriend. Deze persoon ontvangt uw post en geeft het aan u door. Aanvragen U maakt voor het aanvragen van uw briefadres een afspraak.  Maak online een afspraak Kosten Gratis. Meenemen Een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) Toestemming van degene waar u een briefadres neemt. Voorwaarden U heeft geen vaste woon- of verblijfplaats (de gemeente onderzoekt dit) of u wilt om veiligheidsredenen een briefadres aanvragen (de burgemeester beoordeelt dit) Het briefadres is in Nederland Het briefadres is geen postbus Bij een adres van een bedrijf of een instelling is het aangewezen als briefadres door de gemeente U heeft een duidelijke reden voor de aanvraag

 • Veilige Kopie identiteitsbewijs met KopieID-app

  De KopieID-app maakt zelf een foto van een identiteitsdocument en herkent waar gegevens op het document staan. Dit geldt onder andere voor het paspoort, de identiteitskaart en het rijbewijs, maar ook voor documenten uit Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Hierdoor kunt u de app gegevens laten wegstrepen die voor de ontvanger niet noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld het burgerservicenummer (BSN) of de pasfoto. Welke gegevens u wegstreept, is afhankelijk van het doel van de kopie en de organisatie waar u de kopie naartoe stuurt. Ook plaatst u met de app een watermerk over de kopie waarmee u het doel en de datum van de kopie vermeldt. Tot slot kunt u de kopieën vanuit de app delen of beveiligd opslaan voor later gebruik. Komt de kopie ooit in handen van een oplichter? Dan is het dankzij de KopieID-app moeilijker om ermee te frauderen. Hoe maak ik met de KopieID-app een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs? | Rijksoverheid.nl