Zoekresultaat 41 - 50 van 56 resultaten

 • Horeca exploitatievergunning

  U heeft een exploitatievergunning horecabedrijf nodig als klanten eten en drinken bij u in uw horecazaak of op het terras. Dat geldt niet alleen voor horecazaken maar ook voor sportverenigingen, jongerencentra of wijkcentra met een kantine.

 • Toestemming om filmopnames te maken in Purmerend

  Voor het maken van professionele opnames voor film of televisie op de openbare weg heeft u altijd toestemming van de gemeente nodig.

 • Wijkbudget aanvragen

  Voor het organiseren van een activiteit in uw buurt kunt u (bewoner, bewonersgroep, bewonersorganisatie of de wijkkerngroep) een bijdrage aanvragen. De wijk- of dorpsmanager beslist over de aanvraag.

 • Leegstandvergunning

  U kunt als eigenwoningbezitter gebruik maken van de Leegstandwet, als uw te koop staande woning na langere tijd niet tegen redelijke condities verkocht kan worden. Daarvoor heeft u een vergunning nodig. Deze kunt u aanvragen in de gemeente waar de woning staat.

 • Festiviteit melding

  Een (horeca)bedrijf mag onder bepaalde voorwaarden maximaal 12 festiviteiten per kalenderjaar organiseren waarbij het toegestaan is de standaard geluid- en lichtvoorschriften te overschrijden.

 • Huisvestingsvergunning

  Een huisvestingsvergunning is een vergunning om in een goedkope huurwoning te mogen wonen.

 • Aanvraag nieuwe trouwlocatie

  Wilt u trouwen of uw partnerschap laten registreren op een plek die  niet als trouwlocatie is aangewezen? Dat kan. De gemeente moet de dit dan wel eerst als trouwlocatie aanwijzen.

 • Evenementensubsidie

  De gemeente stelt jaarlijks een beperkt subsidiebedrag beschikbaar voor nieuwe, niet commerciële evenementen in Purmerend, die een duidelijke toevoeging zijn op het al bestaande evenementenaanbod in de stad.

 • Marktvergunning

  Voor het innemen van een standplaats op één van de warenmarkten heeft u een marktvergunning nodig.

 • Rijbewijs verlengen

  Is uw rijbewijs verlopen? Of wilt u een categorie laten toevoegen? Dan kunt u online bij de RDW een nieuw rijbewijs aanvragen.