Zoekresultaat 41 - 50 van 54 resultaten

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Gaat u een nieuw huis of bedrijfsgebouw bouwen en heeft u een rioolaansluiting nodig? Zorg dat uw aanvraag ten minste veertien werkdagen voor de gewenste aansluitdatum ontvangen is bij de gemeente. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier Rioolaansluiting.

 • Buitenlandse documenten registreren

  Heeft u een document van een gebeurtenis dat in het buitenland heeft plaatsgevonden? Zoals een huwelijk, overlijden, geboorte, echtscheiding, erkenning of adoptie? Dan moet u dat document bij ons laten registreren. De gemeente verwerkt de gegevens van de gebeurtenis daarna in de Basisregistratie Personen (BRP). 

 • Overige subsidie

  Wilt u subsidie aanvragen bij de gemeente? Kijk dan eerst of uw activiteit aansluit bij 1 van de subsidieregelingen op de website. Staat uw subsidie er niet bij? Dan kunt u de aanvraag doen onder overige subsidie.

 • Kenteken wijzigen parkeervergunning bedrijven

  Parkeervergunningen zijn in het nieuwe online parkeerloket altijd gekoppeld aan het kenteken van de auto waarop de vergunning wordt afgegeven. Dit kenteken kunt u zelf, gratis, wijzigen.

 • Reizen met kinderen

  Reist u alleen met uw kinderen naar het buitenland? U hebt een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent, of het ouderlijk gezag hebt.

  Meer informatie bij de Rijksoverheid.

 • WOZ

  Hebt u een eigen woning? Of hebt of gebruikt u een bedrijfsgebouw zoals een winkel of kantoor of een stuk grond? Dan ontvangt u daarvoor elk jaar een WOZ-beschikking met daarop de waarde van uw woning, (bedrijfs)pand of (bouw)grond.

 • Subsidie jeugdsport

  Sportverenigingen in Gorinchem kunnen subsidie aanvragen voor hun jeugdleden van 4 tot en met 16 jaar. De jeugdsportsubsidie is themagericht en gericht op een fysiek (veilig, rookvrij, gezonde kantine) en mentaal (positief coachen, mentale fitheid) gezonde sportomgeving.

 • Overlast van een bedrijf melden

  Heeft u last van geluid, stank of licht of bodemverontreiniging van een bedrijf? Meld dit dan aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

 • Wat doet de gemeenteraad

  De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente. De raad besluit over het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd.

  Om de 4 jaar kiezen inwoners een nieuwe gemeenteraad.

  Taken

  De gemeenteraad heeft 3 belangrijke taken:

  • de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties vertegenwoordigen. Raadsleden treden op namens de inwoners,
  • de belangrijkste punten bepalen van beleid van de gemeente. De gemeenteraad besluit bijvoorbeeld hoeveel geld waaraan wordt besteed,
  • controleren of het college het afgesproken beleid goed uitvoert.

  Taakverdeling

  Er is een taakverdeling tussen de gemeenteraad en het college:

  • de gemeenteraad als volksvertegenwoordiging geeft de hoofdlijnen van beleid (kaders) aan en controleert het college van burgemeester en wethouders bij de uitvoering daarvan,
  • het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van beleid.

  Reglement van Orde voor raadsvergadering

  Dit reglement beschrijft de praktische zaken rond raadsvergaderingen van de gemeente Gorinchem. De actuele en officiële tekst van de verordening Reglement van Orde voor raadsvergadering vindt u op overheid.nl.

 • Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

  Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). In de Wvggz is geregeld dat iedere inwoner bij een gemeentelijk meldpunt een melding kan doen als hij of zij van mening is dat iemand (verplichte) psychische zorg nodig heeft.