Zoekresultaat 41 - 49 van 49 resultaten

 • Loterij

  Wilt u een loterij organiseren? Dan heeft u een loterijvergunning nodig.

 • Stookontheffing

  Als u vuur wilt stoken, heeft u hiervoor toestemming nodig van de gemeente. Dit wordt een stookontheffing genoemd.

 • Bezwaar tegen besluit gemeente

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen 6 weken nadat het besluit is verzonden.

 • Briefadres

  U kunt een briefadres aanvragen als u (nog) geen (vast) woonadres heeft. Bijvoorbeeld als u schipper of kermisexploitant bent. Verblijft u in een tehuis of inrichting en u kunt of wilt zich niet inschrijven op het adres hiervan, dan kunt u een briefadres aanvragen. De gemeente beoordeelt de aanvraag.

 • Asbest verwijderen

  Wilt u asbest in of rondom uw woning (laten) verwijderen? Dan moet u een sloopmelding asbest indienen. Met deze melding geeft u aan dat u op een bepaalde datum sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren, waarbij asbesthoudende materialen worden gesloopt, verwijderd en afgevoerd.

 • Melding inrit/oprit

  Wilt u een inrit/oprit maken naar de weg of een verandering brengen in een bestaande inrit/oprit naar de weg? Meld dit dan aan de gemeente.

 • Verkoop en opslag van vuurwerk

  De verkoop en opslag van vuurwerk geeft risico op ontploffing en is daardoor een gevaar voor de omgeving. Wilt u als ondernemer consumentenvuurwerk verkopen en opslaan? Dan heeft u meestal toestemming nodig van de gemeente.

 • Bedrijven Investeringszone (BIZ)

  Om het voor ondernemers mogelijk te maken gezamenlijk te investeren in hun bedrijfsomgeving, bestaat in het centrum van Steenwijk een Bedrijven Investeringszone (BIZ). Binnen het aangewezen gebied van de BIZ wordt een bijdrage geheven ter financiering van activiteiten in de openbare ruimte of op internet. De geïnde BIZ-bijdragen worden door Stichting Steenwijk Vestingstad gebruikt ter bevordering van de leefbaarheid, de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit en de economische ontwikkeling van het gebied.

 • Subsidie voor elektrische deelfietsen

  Bent u ondernemer in de vrijetijdseconomie in Steenwijkerland? Met deze subsidieregeling kunt u een subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische deelfietsen (e-bikes) en/of slimme sloten voor de deelfietsen. Met deze sloten sluit u aan op het digitale boekingsplatform Weerribben-Wieden, de Weerribben-Wieden app.