Zoekresultaat 41 - 50 van 55 resultaten

 • Toeristenbelasting

  Heeft u een camping of hotel? Of overnachten er bij u gasten die daarvoor een vergoeding betalen? Dan betaalt u toeristenbelasting. U kunt de toeristenbelasting doorberekenen aan uw gasten. De gemeente stuurt u elke 3 maanden aangifteformulieren. Hierop schrijft u het aantal personen en het aantal overnachtingen. Na de aangifte krijgt u de belastingaanslag.

 • Omgevingsplan

  In dit plan staat wat de bestemming van de grond is. Bijvoorbeeld waar woningen en bedrijven mogen komen en of u mag aanbouwen bij uw woning. In een bestemmingsplan staan ook regels over bijvoorbeeld afstand tot de buren en de grootte van gebouwen. Bestemmingsplannen bekijkt u op www.ruimtelijkeplannnen.nl.

 • Schuldhulpverlening ondernemers

  Bent u als ondernemer in de financiële problemen gekomen en heeft u schulden gemaakt? Dan kunt u in aanmerking komen voor een traject schuldhulpverlening. U krijgt dan hulp bij het oplossen van de schulden. Aanmelding loopt via het bureau Menzing & Partners.

 • Parkeervergunning aanvragen

  In sommige delen van Wageningen heeft u een parkeervergunning nodig, om uw auto (tijdelijk) te mogen parkeren. Bekijk de digitale kaart om te zien of u in een vergunninggebied woont of werkt. Er zijn verschillende soorten parkeervergunningen voor bewoners, hun bezoekers, bedrijven, zorgverleners en mantelzorgers.  

 • Ontheffing voor het geven van een optreden of het laten horen van muziek aanvragen

  Als u een optreden wilt geven of muziek wilt laten horen aan een groep dan is het nodig om een online ontheffing aan te vragen. Dit moet minimaal 3 weken van tevoren doen. U betaalt voor de aanvraag van een ontheffing. Wordt de ontheffing niet goedgekeurd? Dan krijgt u het bedrag na de afwijzing teruggestort op uw rekening.

 • Demonstratie melden

  Wilt u in Wageningen een demonstratie houden? Dan moet u dat minimaal 2 werkdagen van tevoren bij ons melden. Stuur een e-mail naar vergunningen@wageningen.nl. U heeft geen vergunning nodig. De burgemeester kan wel extra regels of beperkingen opleggen. Het melden van een demonstratie is gratis. Extra maatregelen zoals het plaatsen van bijvoorbeeld afzettingen kunnen u wel geld kosten.

 • Bijstand voor ondernemers aanvragen

  Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u na 1 oktober 2020 nog financiële ondersteuning nodig? Dan kunt u bijstand voor zelfstandigen aanvragen. U kunt de ondersteuning op 2 manieren krijgen: met een tijdelijke bijstandsuitkering en/of met bedrijfskapitaal. Welke ondersteuning u krijgt, hangt af van uw bedrijfs-, inkomens- en woonsituatie.

 • Huisnummer aanvragen of veranderen

  De gemeente moet elk gebouw een nummer geven. Hebt u een nieuwbouwhuis gekocht of gehuurd en weet u niet wat uw huisnummer is? Dan vraagt u dit op bij de gemeente. Dit doet u ook als u een extra huisnummer nodig hebt, omdat u uw woning splitst

 • Subsidie voor culturele festivals aanvragen

  Festivalorganisatoren kunnen subsidie aanvragen wanneer zij een nieuw festival organiseren wat vooral bedoeld is voor jongeren. Bestaande festivals komen ook in aanmerking voor deze stimuleringsregeling. Zij moeten dan laten zien dat ze jongeren als doelgroep hebben. Dat kan bijvoorbeeld door hun programmering voor jongeren te verbeteren. Door deze regeling hebben Wageningse jongeren meer te kiezen als het om cultuur gaat.

 • Omgevingsvergunning aanvragen voor bouwen of verbouwen

  Gaat u bouwen of verbouwen? Soms kan dit zonder vergunning. Maar vaak heeft u voor uw plan een omgevingsvergunning nodig. Op het online omgevingsloket van de overheid checkt u eerst of u een vergunning nodig heeft. Zo ja, dan vraagt u deze ook aan via het omgevingsloket.