Zoekresultaat 41 - 42 van 42 resultaten

  • Water lozen in de bodem

    Je wil water lozen in de bodem of je wil water in de grond laten trekken (infiltreren). Meestal moet je dit aanvragen bij jouw gemeente. Wil je water diep in de bodem lozen, dan gaat de provincie hierover.

  • Activiteitenbesluit

    Het Activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.) -voorheen Lozingenbesluit- met daarin de voorschriften voor agrarische bedrijven is vanaf 1 januari 2013 van kracht. De voorschriften hebben betrekking op het beperken van afvalwaterlozingen van het erf, het zorgvuldig spuiten en bemesten van gewassen en percelen en het aanhouden van teeltvrije zones langs watergangen.