Zoekresultaat 41 - 49 van 49 resultaten

 • Volwasseneneducatie

  Volwasseneneducatie is onderwijs voor volwassenen en leerlingen die vast zijn gelopen in regulier onderwijs. Het kan gevolgd worden op het ROC.

 • Hulp bij een arbeidsbeperking

  Bij een arbeidsbeperking kan extra begeleiding of aanpassingen aangevraagd worden. Dit heet 'beschut werk'.

 • Nederlander worden door optie

  Niet-Nederlanders kunnen Nederlander worden door optie. Hierbij gelden voorwaarden die te vinden zijn op de website van de IND.

 • Milieu, vergunning of melding

  Wanneer activiteiten van een bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet een vergunning aangevraagd of melding Activiteitenbesluit gedaan worden.

 • Levenloos geboren kind registreren

  Een levenloos kind kan geregistreerd worden in de BRP. Dit is niet verplicht.

 • Kinderopvang starten

  Aan het starten van een kinderopvang zijn veel eisen en voorwaarden verbonden. Ook moeten veel zaken geregeld worden.

 • Bijstand, uitkering

  In bepaalde gevallen heeft iemand recht op een bijstandsuitkering. De uitkering bestaat uit geld of middelen.

 • Leerlingenvervoer

  Ouders kunnen in bepaalde gevallen leerlingenvervoer aanvragen. De gemeente kijkt o.a. naar de reisafstand en de school waar het kind naartoe gaat.

 • Verward gedrag melden

  Vertoont een familielid, vriend of kennis verward gedrag? Neem contact op met het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag