Zoekresultaat 41 - 50 van 50 resultaten

 • Gebruiksmelding evenement in bouwsel

  Organiseert u een evenement in een bouwsel, zoals een tent, of op een ruimtelijk begrensd gebied, zoals een openluchtfestival? Mogelijk moet u hiervoor een gebruiksmelding doen. Er gelden ook regels voor.  Doe een melding als het gaat om een bouwsel of ruimtelijk begrensd gebied: waar meer dan 10 mensen in kunnen slapen. Ze slapen er bedrijfsmatig of vanwege verzorging.  waar meer dan 150 mensen tegelijk aanwezig kunnen zijn. waarin u meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar of 10 gehandicapte personen (lichamelijk of verstandelijk) verzorgt. Denk aan kinderopvang.

 • Collectevergunning aanvragen

  Wilt u voor een goed doel geld of spullen inzamelen? Vraag dan een collectevergunning bij ons aan. Landelijke organisaties collecteren over het algemeen volgens een vast rooster. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) maakt dit rooster ieder jaar. Er zijn vrije periodes in het collecterooster. In die vrije periodes krijgen andere organisaties de mogelijkheid om te collecteren. Deze organisaties moeten een vergunning aanvragen om te mogen collecteren in deze vrije periodes. 

 • Subsidie voor ondernemers centrum Veendam

  In samenwerking met de ondernemers en vastgoedpartijen in Veendam werkt de gemeente aan een aantrekkelijker en compacter kernwinkelgebied. De stimuleringsregeling biedt vijf subsidiemogelijkheden om het investeren in het winkelgebied van Veendam aantrekkelijker te maken voor ondernemers en pandeigenaren. Kernwinkelgebied Door de winkels bij elkaar te brengen in het centrumgebied ontstaat er een kleiner compacter centrumgebied, het kernwinkelgebied (aangegeven in het groen op de kaart). Het kernwinkelgebied is het centrumgebied van Veendam. Door de detailhandel samen te brengen in een gebied blijft het centrum aantrekkelijk voor consumenten en voor ondernemers.  Transformatiegebied Het gebied grenzend aan het kernwinkelgebied is het transformatiegebied (aangegeven in het paars op de kaart). In dit gebied wordt de focus van pandbestemmingen verlegd. Leegstaande panden of voormalige winkelpanden in dit gebied krijgen nieuwe functies zoals dienstverlening, maatschappelijk of wonen.

 • Flyeren (reclamemateriaal verspreiden)

  Als u in de openbare ruimte reclame- of strooibiljetten uitdeelt aan het publiek, noemen we dit flyeren. Dit mag in Veendam zonder vergunning. We kunnen wel voorwaarden stellen aan de manier waarop u dit wilt doen. Meld uw plannen daarom vooraf bij de gemeente.

 • Ventvergunning

  Verkoopt u spullen langs de weg of aan huis? Dit noemen we venten. Voor venten heeft u geen vergunning nodig. U moet wel een melding doen. De ventvergunning is bedoeld voor mensen die steeds op een andere plek hun spullen verkopen. De ventvergunning is niet bedoeld voor bedrijven die hun spullen aan huis bezorgen. Als u een stalletje heeft en klanten naar u toe moeten komen, heeft u een standplaatsvergunning nodig.

 • Marktvergunning

  Wilt u goederen of eten verkopen op de markt? Voor een vaste plek op de markt heeft u een vergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. Wilt u een plaats voor 1 dag? Regel dit met de marktmeester. Dit kan op de dag zelf. Een dagplaats is bijvoorbeeld een plek die niet gebruikt wordt, omdat de marktkoopman op vakantie is. De plekken op de markt zijn zo verdeeld dat er kramen met verschillende soorten producten zijn. Als u iets uit een kraam of kar wilt verkopen op een andere plek, heeft u een standplaatsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u langs de weg of op een plein wilt staan. De weekmarkt staat op het Museumplein in het centrum van Veendam: Maandagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur Donderdag van 10.00 tot 17.00 uur

 • Begraven en cremeren

  Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met het overlijden van een dierbare. Nabestaanden moeten dan beslissingen nemen met betrekking tot de uitvaart. Op deze pagina vindt u informatie over de mogelijkheden die er zijn en wat er geregeld moet worden. Meestal regelt de uitvaartverzorger alle zaken rondom de begrafenis of crematie. U kunt echter ook zelf zaken regelen. Een begrafenis, verstrooiing of bijzetting van urn of asbus kan in de gemeente Veendam plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 15.00 uur. Op zaterdag is dat van 09.00 tot 12.00 uur. Op zaterdag wordt het tarief verhoogd met een toeslag voor buitengewone uren. Begraven Bij een begrafenis is er voor langere tijd een gedenkplek in de vorm van een graf. Een medewerker van de begraafplaats zal de nabestaanden en de uitvaartleider begeleiden naar de graflocatie. U bepaalt zelf of de kist wel of niet daalt in uw aanwezigheid. Bij de uitgifte van een graf heeft u de keuze voor een termijn van 20 of 40 jaar, of voor onbepaalde tijd. Deze termijn kan steeds weer worden verlengd. Een verlof tot begraven is nodig voor de uitvaart. De uitvaartverzorger zorgt voor het krijgen van dit verlof. Daarnaast is het nodig om het aanmeldformulier begraven aan te leveren. Cremeren/asbestemming Na de crematie moet de as minimaal één maand in het crematorium blijven. Na deze periode kunnen de nabestaanden de as ophalen. Wilt u de as een bestemming geven op 1 van de gemeentelijke begraafplaatsen, dan zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. Zo kan een urn met as zowel bovengronds (urnennis of urnenzuil) of ondergronds (urnengraf) worden bijgezet of kan de as worden uitgestrooid op het strooiveld. Om de as een definitieve bestemming te geven heeft u naast het aanmeldformulier asbestemming ook een crematieverklaring nodig. Deze verklaring ontvangt u van het crematorium waar de crematie heeft plaatsgevonden. Begraafplaatsen U kunt een aanmelding indienen voor begraafplaats Buitenwoelhof aan de Langeleegte en begraafplaats Dalweg 36 in Wildervank. Een aanmelding voor de Algemene begraafplaats Centrum bij de Grote Kerk in Veendam kan alleen worden ingediend wanneer hiervoor al rechten liggen bij de nabestaanden.

 • Demonstratie of betoging houden

  Iedereen mag een betoging of demonstratie organiseren. Meld uw plannen 48 uur van te voren bij de gemeente. Dit is verplicht. Zo kunnen we veiligheidsmaatregelen nemen. In de melding staat: de datum het tijdstip de omvang (hoeveel deelnemers u verwacht) het doel maatregelen die nodig zijn, bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelingen, ordedienst of verkeersbegeleiding. U meldt een demonstratie of betoging bij de burgemeester. De burgemeester kan een betoging of demonstratie verbieden.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Als u voor een nieuw huis een aansluiting op het rioolstelsel wilt, moet u een aansluitvergunning riolering aanvragen bij de gemeente. Dat geldt ook wanneer u het riool wilt vervangen. Wij geven aan waar de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel gemaakt kan worden. De daadwerkelijke aansluiting zelf voert u uit. Wij houden toezicht op een juiste uitvoering.

 • Bomen kappen

  Wilt u een een boom, meerdere bomen of struiken kappen, vellen of snoeien? Dan moet u daar vaak vooraf een omgevingsvergunning voor aanvragen. Ook kandelaberen valt onder de vergunningsplicht. Kandelaberen is het terugsnoeien van de kroon tot een hoofdstam met takstompen. De gemeente Veendam heeft een bomenverordening vastgesteld. Hierin staat aangegeven voor welke bomen een vergunning dient te worden aangevraagd. Bomen die met een stip op de bomenkaart staan aangeduid, gemeentelijke bomen en bomen buiten de bebouwde kom (Wet Natuurbescherming) zijn beschermde bomen. Voor deze bomen dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Bomenkaart Bomenkaart Op de bomenkaart kunt u een boom vinden door in te zoomen of door een straatnaam in te toetsen. U kunt ook op de legenda klikken en alle bomen zien waarin u geïnteresseerd bent. Als u een boom aanklikt krijgt u specifieke informatie met betrekking tot deze boom. Bomen die met een stip op de bomenkaart staan aangeduid zijn beschermde bomen (gemeentelijke bomen, waardevolle bomen en monumentale bomen). Let op: ook bomen buiten de bebouwde kom (zoals bedoeld in de Wet Natuurbescherming) en bomen buiten de bebouwde kom zijn beschermde bomen. Voor het kappen van beschermde bomen dient u een omgevingsvergunning aan te vragen. Bomen buiten de bebouwde kom (zoals bedoeld in de Wet Natuurbescherming) Wilt u buiten de bebouwde kom ('bebouwde kom' zoals bedoeld in de Wet Natuurbescherming) bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend (houtopstand) kappen? Kijk dan op de website van de Provincie Groningen. De bomenkaart is niet van toepassing op de bomen buiten de bebouwde kom. Kaart kapvergunning bomen  Wanneer er door de gemeente een kapaanvraag wordt ingediend, staan de te kappen bomen op de digitale kaart tot deze zijn gekapt. U kunt door in te zoomen of door een straatnaam in te toetsen bij uw adres zoeken of er een boom gekapt gaat worden. Als u een punt aanklikt krijgt u specifieke informatie met betrekking tot deze boom. Digitale kaart  Aanpak U vraagt de Omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Dit kunt u online regelen via het Omgevingsloket. Bepaal eerst of er voor de boom een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Dat gaat zo: Kijk op de bomenkaart van de gemeente Veendam of een boom vermeld staat. Bomen die met een stip op de bomenkaart staan aangeduid, gemeentelijke bomen en bomen buiten de bebouwde kom (zoals bedoeld in de Wet Natuurbescherming) zijn beschermde bomen. Voor het kappen van deze bomen moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Let op: Het moet voldoende duidelijk zijn om welke bomen het gaat. Dit kunt u aangeven door een situatie en/of een duidelijke foto van de bomen bij de aanvraag in te dienen. Bij het ontbreken van de bijlage kan de aanvraag verder niet in behandeling worden genomen en wordt de beslistermijn onderbroken gedurende de periode waarin u in de gelegenheid bent gesteld om de informatie alsnog te verstrekken. Voorwaarden Aan de vergunning kunnen voorwaarden worden verbonden. Ook kan de gemeente u verplichten om een nieuwe boom te planten. Dit noemen wij ook wel de herplantplicht. Online omgevingsvergunning aanvragen