Zoekresultaat 51 - 57 van 57 resultaten

 • Bedrijfsafval

  Ondernemers moeten zelf zorgen voor het afvoeren van bedrijfsafval. De opslag en afvoer van bedrijfsafval moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen. Deze eisen zijn afhankelijk van de aard en hoeveelheid afval dat moet worden verwerkt. Ondernemers kunnen hiervoor aparte contracten afsluiten bij regionale inzamelbedrijven of particuliere afvalinzamelaars. Erkende inzamelaars vindt u via www.niwo.nl, op de zogeheten VIHB-lijst. Zij vervoeren de bedrijfsafvalstoffen naar erkende verwerkers.

 • Aanvragen benoeming verkeersregelaar evenementen

  Informatie aanvraag Verkeersregelaars zijn mensen die het verkeer regelen en zorgen voor de veiligheid van weggebruikers. De gemeente vereist de inzet van verkeersregelaars voor bepaalde evenementen en regelt de aanstelling voor verkeersregelaars bij evenementen. U - de organisator van een evenement- meldt de verkeersregelaars aan, waarna de gemeente de verkeersregelaars  aanstelt. Deze aanstelling is geldig voor de duur van het evenement.  In de Regeling Verkeersregelaars 2009 staan de bevoegdheden van verkeersregelaars.  Meer informatie over de regels en de examenprocedure voor verkeersregelaars vindt u op de website van de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). Meesturen Om het verkeer bij een evenement te mogen regelen stelt de organisatie een lijst op. Op deze lijst staan vermeld alle bevoegde en aangestelde verkeersregelaars voor dat evenement. Deze lijst stuurt u mee met deze aanvraag. Kosten Er zijn geen kosten verbonden aan de benoeming tot verkeersregelaar. Hoe aanvragen Via onderstaande knop vraagt u een ontheffing aan. U logt in met DigiD of e-Herkenning. Aanvragen benoeming verkeersregelaar evenementen Hoe lang duurt het? U ontvangt de aanstelling binnen 5 werkdagen. Contactinformatie Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de status van uw ingediende aanvraag? Of wilt u overleggen? Bel 14 035.

 • Standplaatsvergunning

  Wilt u in de gemeente met een kraam of wagen iets verkopen? Bijvoorbeeld met een viskraam of bloemenstalletje. Dan heeft u hiervoor een standplaatsvergunning nodig. Wanneer nodig U heeft een standplaatsvergunning nodig als u een standplaats wilt innemen: op of aan de (openbare) weg, of op een voor het publiek toegankelijke plaats in de open lucht. Aanvragen U vraagt een standplaatsvergunning aan bij Vergunningen van de BEL Combinatie. Dit kan via telefoonnummer 14 035. Wij vertellen u dan ook wat de kosten zijn. Weigeren Met het uitgeven of weigeren van een standplaatsvergunning kan de gemeente haar taak tot handhaving van de openbare orde uitvoeren. Het is niet de bedoeling dat de gemeente met deze vergunning ingrijpt in de concurrentieverhoudingen. De gemeente kan een standplaatsvergunning weigeren in belang van: De openbare orde Het voorkomen of beperken van overlast De bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente De verkeersveiligheid De doelen van een bestemmingsplan Lees ook Standplaats weekmarkt Laren Collectevergunning Ventvergunning

 • Uittreksel basisregistratie

  Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat u in de gemeente woont. U kunt het nodig hebben als u zich bijvoorbeeld wilt inschrijven voor een woning. Op het uittreksel staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. Let op! Mocht u een uittreksel nodig hebben waar alle bewoners van het adres op staan, minder- en/of meerder jarigen, dan hebben wij van de meerderjarige personen (ook van uw echtgenoot/partner) schiftelijk toestemming nodig dat zijn/haar persoonsgegevens worden verstrekt op het uittreksel. Aanvragen Direct via het digitaal loket (binnen 5 werkdagen toegestuurd).   Persoonlijk aan de balie, na het maken van een afspraak (digitaal of telefonisch via 14 035). Neem bij uw afspraak uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) mee en uw pinpas of contant geld. Na betaling krijgt u het uittreksel direct mee.   Schriftelijk (binnen 5 werkdagen toegestuurd). Zet in de brief voor welk doel of instantie u het uittreksel nodig heeft. In de meeste gevallen weten wij dan welke gegevens er in het uittreksel moeten staan. Zet vervolgens uw handtekening onder de brief en voeg een kopie van uw geldige legitimatiebewijs bij. Iemand machtigen Kunt u niet persoonlijk langskomen? Dan kunt u iemand anders (een meerderjarige) machtigen met een schriftelijke machtiging. De gemachtigde moet een geldig legitimatiebewijs van zichzelf en (een kopie van) uw legitimatiebewijs meenemen. In de schriftelijke machtiging staat uw toestemming tot machtiging, de reden van de aanvraag, uw handtekening en die van de gemachtigde. Uittreksel voor het buitenland Voor internationaal gebruik is het ook mogelijk een uittreksel te verkrijgen dat in meerdere talen is opgesteld. Geeft u dat bij de aanvraag aan. Kosten Uittreksel BRP: € 12,50 Uittreksel BRP internationaal: € 12,50 Advocaat of notaris? Bent u advocaat of notaris en hebt u een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) nodig. Dan kunt u de uittreksels via het digitaal loket aanvragen met eHerkenning.  Voorwaarden: U kunt een uittreksel aanvragen als u aan deze voorwaarden voldoet: U bent bevoegd om de informatie aan te vragen. U hebt de informatie nodig om uw werk uit te voeren. U kunt een uittreksel online aanvragen. Hiervoor hebt u nodig: eHerkenning van minimaal niveau 2+ de reden van de aanvraag gegevens van de persoon van wie u informatie opvraagt. Naam, geboortedatum en plaats uw Kvk-nummer Wij streven er naar om het verzoek binnen 5 werkdagen af te handelen. U maakt kosten om een uittreksel of afschrift aan te vragen. Als u een uittreksel of afschrift aanvraagt dat de gemeente u door wettelijke bepalingen niet mag leveren, dan kunt u geen aanspraak maken op terugbetaling van de betaalde kosten.  

 • 18 jaar? Zo zijn je zaken op orde

  Je bent (bijna) 18. Dat betekent dat je voor de wet volwassen bent. Daarbij horen ook allerlei regelzaken.  Heb je bijvoorbeeld al je eigen zorgverzekering en DigiD aangevraagd? Vergeet ook niet je zorgtoeslag aan te vragen, want dat levert elke maand geld op. Ben je op zoek naar een woning? Schrijf je dan in als woningzoekende. Hoe langer je staat ingeschreven, hoe groter de kans op een sociale huurwoning. Persoonlijke checklist Het verschilt per persoon wat je moet regelen. Een handig hulpmiddel is deze checklist. Zodra je een aantal vragen hebt ingevuld, krijg je een persoonlijk overzicht van alle zaken die jij moet regelen. Het helpt om samen met je ouders, vrienden of iemand anders uit je netwerk aan de slag te gaan. 

 • Rijbewijs aanvragen

  Om in Nederland met een motorvoertuig op de openbare weg te mogen rijden, heeft u een rijbewijs nodig. Rijbewijzen bestaan sinds 19 januari 2013 uit de volgende categorieën; Voor het verlengen of vervangen van uw rijbewijs kunt u online via een RDW-fotograaf of bij de gemeente terecht. Bent u geslaagd voor uw rijexamen? Dan voert het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in het register uw gegevens in, zodat uw gemeente deze digitaal kan inzien. U kunt dan bij de gemeente uw eerste rijbewijs aanvragen (zie punt 2. verlengen op afspraak) Hoe vraagt u een rijbewijs aan? Wilt u uw rijbewijs verlengen of een categorie laten toevoegen? Dit kan zowel online via een RDW erkende fotograaf of op het gemeentehuis op afspraak. Afspraak maken 1. Online aanvragen verlengen rijbewijs of extra categorie Gemeente Laren hoort bij de gemeenten waar u dat nu ook online kan regelen. Voordelen: Eén keer naar het gemeentehuis i.p.v. 2 keer (alleen om uw rijbewijs op te halen) Ophalen na 2 werkdagen (in plaats van 5 werkdagen) Het online regelen doet u als volgt: Ga naar een RDW erkende fotograaf. De fotograaf stuurt uw foto en handtekening door naar de RDW. U ontvangt een bevestiging van de RDW dat u online uw rijbewijs kunt aanvragen. U vraag uw rijbewijs via de RDW online aan en betaalt via iDEAL. Na 2 werkdagen kunt u het nieuwe rijbewijs afhalen en het oude inleveren. Let op! U moet de fotograaf extra betalen voor de pasfoto en de handtekening. Voorwaarden online verlengen: U heeft een Nederlands rijbewijs U staat ingeschreven in de gemeente Laren U wilt uw rijbewijs verlengen of een extra categorie op uw rijbewijs U heeft een geactiveerde DigiD-app met een eenmalige identiteitscheck (hiervoor heeft u een Android smartphone versie 7.0 of hoger of een iPhone 7 of hoger met iOS versie 13.2 of hoger nodig. Afhalen nieuw rijbewijs Na 2 werkdagen kunt u vanaf 10:00 uur uw nieuwe rijbewijs zelf ophalen. U hoeft daarvoor geen afspraak te maken. U moet uw rijbewijs binnen 3 maanden ophalen. Meenemen Uw oude rijbewijs Zie ook de uitleg in het filmpje van de RDW Meer informatie vindt u op de website van de RDW 2. Verlengen op afspraak Een rijbewijs moet u persoonlijk aanvragen aan de balie in het gemeentehuis. U moet hiervoor een afspraak maken. Dit kan digitaal of telefonisch via 14 035. U kunt de afspraak ook maken voorafgaand aan uw examen op de dag van het afrijden. Voorwaarden is dat het CBR uw gegevens verwerkt heeft. U neemt het volgende mee naar het gemeentehuis: Bij verlenging of uitbreiding categorie(ën): uw huidige rijbewijs Bij eerste aanvraag: een geldig legitimatiebewijs Een pasfoto die voldoet aan de volgende eisen Indien van toepassing: verblijfsdocument Betaalmiddel. Vijf dagen na aanvraag kunt u uw nieuwe rijbewijs afhalen bij de gemeente. Als u hierop niet kunt wachten, kunt u via een spoedprocedure het rijbewijs in principe de volgende dag in ontvangst nemen. Houd in dat geval wel rekening met de extra kosten. U moet uw rijbewijs persoonlijk komen afhalen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. U moet uw rijbewijs binnen 3 maanden ophalen. Kosten Aanvraag/vernieuwen/duplicaat rijbewijs: € 48,10 Omwisseling buitenlands rijbewijs: € 57,00 Eigen verklaring: € 41,50 Spoedaanvraag rijbewijs: € 34,10 Vermissing van uw rijbewijs Als u het Nederlandse rijbewijs kwijt bent, kunt op twee manieren aangifte van vermissing doen: Online verlies of diefstal registreren Vanaf 15 juli 2021 is het voor de burger mogelijk om zelf, 24 uur per dag, een verlies of diefstal melding te registreren van een Nederlands rijbewijs. De melding wordt online gedaan via www.rdw.nl en daardoor is het rijbewijs direct ongeldig. Nadat de melding is geregistreerd stuurt de RDW een schriftelijke bevestiging aan de burger. Voor het online melden van verlies, diefstal of misbruik van het rijbewijs heeft de burger een DigiD nodig. Met deze nieuwe dienst is de burger niet meer afhankelijk van de openingstijden van de gemeente en kan op elk moment de verlies of diefstal melding geregistreerd worden. Bij de gemeente hiervan aangifte doen U moet hiervoor een afspraak maken. Dit kan digitaal of telefonisch via 14 035. Rijbewijs met spoed aanvragen Indien u voor 14.00 uur uw aanvraag heeft ingediend kunt u het rijbewijs de volgende werkdag in principe na 09.30 uur op halen. Hiervoor zijn extra kosten aan verbonden. Deze vindt u onder het kopje 'kosten'. Tractorrijbewijs per 1 juli 2015 Naast eerdergenoemde categorieën is een tractorrijbewijs ingevoerd, het zogenoemde T-rijbewijs. Dit is voor iedereen die op de openbare weg rijdt met een landbouw- of bosbouwtrekker (LBT) of een motorvoertuig met beperkte snelheid (MMBS), eventueel met aanhangwagen(s). Heeft u op 1 juli 2015 een rijbewijs B? Dan kunt u met dat rijbewijs een tractor besturen. Bij de eerstvolgende vernieuwing van uw B rijbewijs krijgt u de categorie T automatisch bijgeschreven. U moet het rijbewijs dan wel voor 1 juli 2025 vernieuwen. Zie voor meer informatie: tractorrijbewijs Aanvraag van rijbewijs als u ouder dan 75 jaar bent Voordat u uw rijbewijs mag vernieuwen, moet u een gezondheidsverklaring invullen. U kunt de verklaring op de website van het CBR invullen. U stuurt de verklaring op naar het CBR. Zij geeft u verdere instructies, bijvoorbeeld of u gekeurd moet worden door een specialist. Het CBR neemt een besluit over uw rijvaardigheid. Deze procedure kan een aantal maanden duren. Zorgt u er daarom voor dat u ruim op tijd de gezondheidsverklaring invult. Na ontvangst van een positieve uitslag van het CBR kunt u uw rijbewijs bij de gemeente aanvragen. Aanvraag van een groot rijbewijs (C of D) Voordat u deze categorie kunt vernieuwen, moet u een gezondheidsverklaring invullen. U kunt de verklaring op de website van het CBR invullen. Nadat een arbo-arts u heeft gekeurd, stuurt u de gezondheidsverklaring naar het CBR. Zij neemt een besluit en deelt u de uitslag schriftelijk mee. Deze procedure kan een aantal maanden duren. Zorgt u er daarom voor dat u ruim op tijd de gezondheidsverklaring invult. Na ontvangst van een positieve uitslag van het CBR kunt u uw rijbewijs bij de gemeente aanvragen. Geldigheid en omwisselingsprocedure van een buitenlands rijbewijs In bepaalde gevallen kunt u uw buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. In alle gevallen geldt dat u moet staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). Ook moet u beschikken over een geldige verblijfstitel. Identiteitsfraude Tips om identiteitsfraude te voorkomen.

 • Paspoort

  Een paspoort is een reisdocument. U kunt zich er mee legitimeren in alle landen van de wereld. Een paspoort is 10 jaar geldig voor personen ouder dan 18 jaar en 5 jaar geldig voor personen jonger dan 18 jaar. De levertijd is 5 werkdagen. In de vakantiemaanden kan dit langer duren. Bij de aanvraag van een paspoort worden bij iedereen die ouder is dan 12 jaar 2 vingerafdrukken afgenomen. Voor het aanvragen van een paspoort moet u een goed gelijkende recente pasfoto meenemen. Een reisdocument blijft eigendom van de Staat. Met een verlopen reisdocument mag u niet reizen. Paspoorten worden op een centrale plaats in Nederland van persoonlijke gegevens voorzien. U krijgt uw nieuwe paspoort daarom niet meteen mee. Wanneer u uw paspoort  voor 15.00 uur met een spoedprocedure aanvraagt, kunt u het paspoort in principe de volgende werkdag in de loop van de ochtend afhalen. Hieraan zijn wel extra kosten verbonden. U moet uw paspoort persoonlijk afhalen. U heeft maximaal drie maanden na uw aanvraag de tijd om het paspoort op te halen. Wanneer u dit niet doet, wordt het paspoort vernietigd (artikel 67, lid 1a PUN). U ontvangt de betaalde leges voor de aanvraag dan niet retour. Hoe vraagt u een paspoort aan? Afspraak maken Een aanvraag voor een paspoort moet u persoonlijk aan de balie bij de gemeente doen, nadat u hiervoor een afspraak heeft gemaakt. Een afspraak maken kan digitaal (niet voor vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort) of telefonisch via 14035. U neemt voor de aanvraag het volgende mee: Een goedgelijkende kleuren pasfoto, die voldoet aan de eisen die de overheid aan de pasfoto stelt. Alle eerder afgegeven reisdocumenten (paspoort en/of identiteitskaart). Een verlopen reisdocument kunt u (ongeldig gemaakt) terugkrijgen. Indien u in het bezit bent van een buitenlands reisdocument dient u dit document mee te brengen bij de aanvraag. Indien u geen oud (verlopen) reisdocument heeft, moet u de identiteit aan de hand van andere bewijsstukken aantonen. Voor kinderen onder de 18 jaar is er toestemming nodig van de ouder(s) of de gezaghouder(s). Toestemming kunnen beide ouders digitaal geven, ieder persoonlijk met hun eigen DigiD. Heeft één ouder het gezag? Dan hoeft alleen die persoon toestemming te geven. Eventueel kunt u ook schriftelijk via formulier toestemming ouders reisdocument (pdf, 107 KB) geven.  U moet de echtheid van de handtekeningen kunnen aantonen door overlegging van geldige reisdocumenten of rijbewijzen van de ouders/gezaghouders. Bij vermissing van een eerder uitgereikt Nederlands reisdocument moet u bij de gemeente een schriftelijke verklaring van verlies of diefstal ondertekenen. Bij de aanvraag van een tweede paspoort ook bovengenoemde documenten meenemen. Betaalmiddel Bij het ontbreken van een ander identiteitsbewijs stelt de gemeente een nader onderzoek in om uw identiteit vast te stellen. Hierdoor duurt de aanvraagtermijn langer dan gewoonlijk. Kosten Nederlands paspoort voor personen ouder dan 18 jaar: € 83,80 Nederlands paspoort voor personen jonger dan 18 jaar € 63,40 Extra kosten bij spoedaanvraag reisdocument: € 57,00 Wat te doen bij verlies of diefstal paspoort? U hoeft voor een verloren of gestolen paspoort niet eerst naar de politie. U kunt bij de gemeente een verklaring van verlies of diefstal ondertekenen; ook als uw document in het buitenland is kwijtgeraakt. U kunt de vermissing van uw reisdocument ook digitaal melden. De gemeente neemt de melding en de aanvraag - ook als er sprake is van een misdrijf - in behandeling. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie. Na ondertekening van de verklaring kunt u een nieuw paspoort aanvragen. Valse meldingen worden streng aangepakt. Om misbruik te voorkomen controleert de medewerker van de gemeente de melding van vermissing. Bij vermoeden van misbruik verwijst de gemeente de aanvrager door naar de politie voor nader onderzoek. Als u uw paspoort bent kwijtgeraakt en u moet onmiddellijk op reis, dan kunt u een noodpaspoort aanvragen op of in de buurt van vliegvelden of andere grensposten. Paspoort voor minderjarige kinderen Elk kind moet voor reizen naar het buitenland een eigen paspoort of identiteitskaart bezitten. Uw kind(eren) moet(en) aanwezig zijn bij de aanvraag aan de balie van de gemeente. Kinderen tot 18 jaar die een paspoort willen aanvragen, hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (of van degene die het gezag over het kind heeft). Bij de schriftelijke toestemming moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ouders/voogd worden overlegd. Reizen met minderjarige kinderen Iedereen die de grens passeert moet beschikken over een geldig paspoort of identiteitskaart. Welk document u moet hebben is afhankelijk van de eisen die het land stelt waar de reis naar toe gaat. De Koninklijke Marechaussee controleert niet alleen scherp of iedereen een correct reisdocument heeft, maar let ook op minderjarige kinderen die niet in gezinsverband reizen, bijvoorbeeld met opa en oma, één-ouder of vrienden. De Koninklijke Marechaussee beslist aan de hand van documenten of het kind het land mag verlaten. Daarbij wordt gelet op de schriftelijke toestemming van de andere ouder om het land te mogen verlaten en of er sprake is van gezag. Toestemming reizen met minderjarig kind (pdf 8,26 KB) of Toestemming reizen met minderjarig kind, Engelstalig (pdf 90,5 KB). Vaders en moeders met een andere achternaam dan hun kinderen Gaat u reizen buiten het Schengengebied dan moet de Koninklijke Marechaussee bij minderjarigen nagaan of de begeleidende volwassene het ouderlijk gezag heeft. Dit speelt vooral als een kind met slechts 1 volwassene reist en er ernstige redenen zijn om te kijken of er geen sprake is van het onwettig onttrekken aan het ouderlijk gezag. Nederland verwacht niet van ouders dat zij standaard een verklaring bij zich hebben waaruit het ouderlijk gezag blijkt of waaruit blijkt dat het kind de grens over mag. Wel kan documentatie over het ouderlijk gezag voor een vlottere grenspassage zorgen. Zo adviseert de marechaussee ouders om de volgende documenten mee te nemen: verklaring toestemming voor vakantie van de andere ouder recent uittreksel gezagsregister recent uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) kopie van paspoort van toestemminggevende ouder eventueel uitspraak met betrekking tot gezag en omgang eventueel het ouderschapsplan eventueel geboorteakte Deze documenten kunnen de marechaussee helpen bij een snellere persoonscontrole. Reisdocumenten voor niet-Nederlanders Iedereen die als vluchteling tot (een van de landen van) ons Koninkrijk is toegelaten, heeft recht op een reisdocument voor vluchtelingen. Dit document is maximaal 5 jaar geldig (afhankelijk van de verblijfstatus). Iedere vreemdeling die als staatloze tot (een van de landen van) ons Koninkrijk is toegelaten, heeft recht op een reisdocument voor vreemdelingen. Dit document is ten minste 3 maanden in alle landen geldig. Voor alle anderen in (een van de landen van) ons Koninkrijk rechtmatig verblijvende vreemdelingen, die geen reisdocument elders kunnen krijgen, is het mogelijk een reisdocument aan te vragen. Vreemdelingen die kunnen aantonen dat van hen redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat zij van een ander land een reisdocument aanvragen, hebben recht op een reisdocument uit Nederland. De aanvraag voor een vreemdelingenpaspoort kan enkele maanden duren. Voor vluchtelingen- en vreemdelingenpaspoorten moet u telefonisch een afspraak maken 14035. Deze afspraak kunt u niet digitaal maken. Identiteitsfraude Tips om identiteitsfraude te voorkomen!