Zoekresultaat 61 - 69 van 69 resultaten

 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  Een attestatie de vita moet worden ondertekend door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

  Een bewijs van in leven zijn en een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen.

  Het verschil tussen beide documenten is:

  • Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).
  • Een attestatie de vita gebruikt u buiten Nederland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand. Dit is een internationaal document.

  Van een attestatie de vita kunt u tegelijk een meertalig modelformulier aanvragen.

 • Andere achternaam gebruiken

  Uw achternaam staat in de burgerlijke stand en in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Een achternaam heet ook wel geslachtsnaam of geboortenaam. Of, bij een vrouw, meisjesnaam. Uw achternaam verandert niet als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat.

  Wilt u dat de gemeente en andere (overheids)organisaties u aanschrijven met een andere achternaam? Bijvoorbeeld de achternaam van uw partner? Dan kunt u dit aangeven bij de gemeente met een verzoek ‘aanduiding naamgebruik’. De gemeente en andere (overheids)organisaties gebruiken dan deze naam. Bijvoorbeeld als zij u post sturen. De achternaam die u kreeg bij uw geboorte blijft in uw officiële papieren staan, bijvoorbeeld uw paspoort of rijbewijs.

  Stel: u heet J. de Wit en uw partner heet P. Jansen. U kunt dan uit 4 namen kiezen:

  • J. Jansen
  • J. de Wit
  • J. de Wit-Jansen
  • J. Jansen-de Wit

 • Hulpdiensten voor dieren

  Dieren kunnen gewond raken, de weg kwijt zijn of doodgaan. Ook worden dieren soms mishandeld of verwaarloosd. Er zijn verschillende hulpdiensten speciaal voor dieren.

  • De Dierenpolitie: voor dieren die mishandeld, verwaarloosd of gedood zijn door mensen.
  • De Dierenambulance: voor gewonde dieren of dieren in nood. De dierenambulance haalt dieren op en verleent zorg. De dierenambulance haalt ook dode dieren op.
  • De Dierenbescherming: vangt zwerfdieren op in asielen.
  • Meldnummer 144 Red een dier: het alarmnummer voor de dierenpolitie en dierenambulance.

 • Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen

  In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens zoals uw huidige adres, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit. Sommige gegevens worden automatisch aangepast. Bijvoorbeeld als u trouwt in Nederland. Andere gegevens geeft u zelf door, zoals een verhuizing.

  U kunt uw gegevens inzien via MijnOverheid.nl. Kloppen uw gegevens in de BRP niet (meer)? Geef de wijziging meteen door aan de gemeente. De gemeente past uw gegevens dan aan.

  Bent u geadopteerd? Of bent u van geslacht veranderd? De gemeente kan op uw verzoek gegevens van vóór adoptie of geslachtswijziging aanpassen of verwijderen.

  Na adoptie kan de gemeente gegevens wijzigen of verwijderen over:

  • uw naam
  • één of beide ouders
  • de bij adoptie verloren nationaliteit
  • adresgegevens van voor de adoptie
  • gegevens over immigratie en emigratie van voor de adoptie

  Na geslachtswijziging kan de gemeente gegevens wijzigen of verwijderen over:

  • uw naam
  • uw geslacht
  • het gebruik van de achternaam van uw (ex-)echtgenoot of (ex-)geregistreerd partner 

 • Zienswijze indienen

  Soms heeft de gemeente een plan of neemt zij een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan uw mening geven. Deze mening heet zienswijze. U kunt uw zienswijze bijvoorbeeld indienen als iemand een monumentale boom wil kappen en u het daar niet mee eens bent. Of misschien bent u het niet eens met een nieuw bestemmingsplan van de gemeente.

  U kunt alleen een zienswijze indienen over ontwerpbesluiten en ontwerpplannen. Dit zijn plannen die nog niet goedgekeurd zijn. De gemeente laat via de website en huis-aan-huisbladen weten dat er nieuwe plannen of besluiten zijn. De gemeente kan het besluit dan nog aanpassen. De gemeente kan uw mening dus overnemen in het definitieve besluit. Maar dat hoeft niet. Verschillende mensen kunnen met het plan of besluit te maken krijgen. De gemeente kijkt naar hun belangen en neemt dan een beslissing.

 • Ouderlijk gezag en voogdij aanvragen

  Ouderlijk gezag
  Ouderlijk gezag hebben betekent dat u beslissingen mag nemen over uw kind. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt u een kind? Dan krijgen beide ouders automatisch het ouderlijk gezag.

  Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kan de vader of de duomoeder ouderlijk gezag aanvragen. Let op: door het kind te erkennen, heeft de vader of duomoeder nog geen ouderlijk gezag. Ouderlijk gezag vraagt u apart aan.

  Voogd
  Een voogd krijgt het gezag over het kind als de ouders niet meer voor het kind kunnen zorgen. Bijvoorbeeld als beide ouders overlijden. Ouders kunnen iemand als voogd van hun minderjarige kind benoemen. Ook een rechter kan iemand als voogd aanwijzen.

 • Levenloos geboren kind aangeven.

  Als uw kind levenloos geboren is na een zwangerschap van 24 weken of meer, moet u aangifte doen bij de gemeente. Bij een zwangerschap korter dan 24 weken mag u aangifte doen. Dit doet u bij de gemeente waar uw kind geboren is.

  De gemeente maakt een akte van geboorte (levenloos) op. Dit is een officieel bewijs dat uw kind ter wereld is gekomen. De akte van geboorte (levenloos) wordt ingeschreven in het overlijdensregister van de burgerlijke stand en niet in het geboorteregister.

  Is uw kind kort na de geboorte overleden? Dan doet u de geboorteaangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. U krijgt een geboorteakte. Als uw kind in dezelfde gemeente is geboren en overleden, doet u daar ook aangifte van overlijden. Is uw kind in een andere gemeente overleden? Dan doet u in die gemeente aangifte van overlijden.

  Is het al langer geleden dat uw kind levenloos is geboren of kort geleefd heeft? Het maakt niet uit hoelang geleden het is gebeurd. U kunt alsnog aangifte doen in de gemeente waar uw kind is geboren. Is er wel al een akte van uw kind, maar staat daar geen voornaam in? De gemeente kan een naam op de akte vermelden.

  U kunt uw kind ook inschrijven in de basisregistratie personen (BRP). U registreert uw kind in de gemeente waar u woont. Uw kind wordt dan bij uw naam in de BRP gezet. Beide ouders kunnen dit doen. De registratie gebeurt niet automatisch als u aangifte doet.

 • Gevonden of verloren voorwerpen melden

  Paspoorten, rijbewijzen en id-kaarten

  Id. kaarten, paspoorten, rijbewijzen en verblijfsdocumenten zijn en blijven eigendom van de staat, als u deze vindt. U bent verplicht die bij de gemeente af te geven. Bij verlies of vermissing doet u ook aangifte bij de gemeente.

  Sleutels

  Van verloren en gevonden sleutels wordt geen melding opgenomen. Gevonden sleutels levert u in bij de receptie in het gemeentehuis. Als u sleutels kwijt bent, kunt u daar kijken of die zijn gevonden.

  Fietsen

  Het melden van verloren en gevonden fietsen doet u via deze website. Als digitaal voor u niet mogelijk is, kunt u bellen met loket bouwen milieu en openbare ruimte telefoon 0548-630214. Een gevonden fiets kunt u zelf bewaren of naar de gemeentewerf brengen Kerkstraat 140 in Nijverdal.

  Dieren

  Voor aangifte van honden en katten neemt u contact op met dierenopvang centrum 't Noordbroek in Almelo, telefoon 0546-453901. De gemeente heeft met dit centrum een contract afgesloten.Het gevonden dier wordt door dit pension opgehaald.

  Algemeen

  Uw persoonlijke gegevens komen niet op het internet. Als u het voorwerp bij de gemeente afgeeft en de waarde van het voorwerp is lager dan € 450,= dan kunt u geen eigenaar worden. Deze voorwerpen worden na drie maanden door de gemeente verkocht of vernietigd. Is de waarde € 450,= of meer dan wordt het voorwerp door de gemeente één jaar bewaard. Daarna wordt u eigenaar.

  Gestolen voorwerpen

  Als u denkt dat uw eigendom is gestolen doet u aangifte bij de politie. U kunt aangifte doen via www.politie.nl/aangifte

  Id. kaarten, paspoorten, rijbewijzen en verblijfsdocumenten zijn en blijven eigendom van de staat, als u deze vindt. U bent verplicht die bij de gemeente af te geven. Bij verlies of vermissing doet u ook aangifte bij de gemeente.

 • Materialen van gemeente lenen of huren

  De gemeente Hellendoorn stelt voor evenementen afzet-, dranghekken en afvalcontainers beschikbaar. Wij hanteren hiervoor twee soorten evenementen:

  1. Evenement met een evenementenvergunning

  In een evenementenvergunning is het verzoek om materialen (afvalcontainers en/of afzet-/ dranghekken) te reserveren een onderdeel van de aanvraag.

  2. Vergunningvrije evenementen

  Het is mogelijk om hiervoor materialen te lenen bij de gemeente Hellendoorn, hiervoor kan de aanvrager maximaal 8 weken voor de datum van het evenement een aanvraag indienen.

   

  Voorwaarden voor het uitlenen van afvalcontainers / afzet- en dranghekken t.b.v. evenementen:

  • Er moet sprake zijn van een evenement vlgs de APV artikel 2.24 (https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR633182/2)
  • Lenen van de materialen zijn gratis.
  • Gebruikers moeten de materialen zelf ophalen én terugbrengen bij de gemeentewerf (afvalcontainers moeten leeg en schoon zijn)

   

  Reservering afzethekken

  Voor het afzetten van de straat t.b.v. van bijvoorbeeld een barbecue kan in overleg met de gemeente afzethekken worden geleend. Na ontvangst van de aanvraag wordt deze getoetst bij de afdeling verkeer, daarna wordt u geïnformeerd of de reservering akkoord is.

   

  Voor een wegafzetting vanwege werkzaamheden op particulier terrein zoals een container of kraan op de weg / besloten feest worden GEEN materialen beschikbaar gesteld.

   

  Uitleen collectebussen

  Bij de gemeentewerf kunnen voor diverse doeleinden collectebussen worden geleend.

  In geval van een collecte wordt na ontvangst van de aanvraag getoetst of hiervoor een (doorlopende) collectevergunning aanwezig is. Vervolgens wordt geïnformeerd of de reservering akkoord is.

   

  Reserveren materialen

  Materialen kunt u eenvoudig zelf reserveren.

  Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksbalie, telefoon 0548-630 000, email gemeente@hellendoorn.nl.

  Voor het ophalen / terugbrengen van de materialen is de gemeentewerf geopend van maandag t/m vrijdag tussen 8:00 – 11.30 uur en 13:00 – 15.30 uur