Zoekresultaat 61 - 69 van 69 resultaten

 • Gladheidsbestrijding

  Bij gladheid strooit de gemeente zout volgens een strooiplan. Ook kunt u zelf helpen door uw stoep te strooien met strooizout.

 • Rioolheffing

  Is uw woning of bedrijfsgebouw aangesloten op het riool? Dan betaalt u rioolheffing. Daarmee zorgt de gemeente voor de aanleg, het onderhoud en de vervanging van de riolering. U betaalt de rioolheffing via de gecombineerde belastingaanslag, die de gemeente u toestuurt.

 • Alcoholwetvergunning

  Wilt u als ondernemer alcohol verkopen of schenken? Dan heeft u een alcoholwetvergunning nodig. Ook als er een andere leidinggevende of eigenaar komt, de ondernemingsvorm verandert of u de zaak van binnen verbouwt moet u een wijzigingsvergunning aanvragen. Een alcoholwetvergunning vraagt u aan in het gemeentehuis.

 • CO2 prestatieladder

  Om klimaatverandering tegen te gaan, is het belangrijk dat er minder CO2 wordt uitgestoten. Ook de gemeenten Duiven en Westervoort zetten zich hiervoor in. Daarom meten Duiven en Westervoort actief hoeveel CO2 er wordt uitgestoten. Wanneer je weet hoeveel je uitstoot, kun je ook maatregelen nemen om deze uitstoot te verlagen. Daarom werken we met de CO2 prestatieladder. Deze tool helpt onze gemeenten om inzicht te krijgen in onze uitstoot. Vervolgens maken we plannen om de uitstoot te verminderen, met als doel om CO2 neutraal te zijn in 2050. Wij zijn gecertificeerd door middel van de CO2-prestatieladder.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen of verbouwen, slopen, een inrit aanleggen of iets anders aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket van de Rijksoverheid.

 • Adviescommissie omgevingskwaliteit

  Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor uw bouwplan? Uw ontwerp moet dan voldoen aan de welstandseisen van de gemeente. De gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit (voorheen welstandscommissie) beoordeelt of uw plan voldoet en geeft advies aan de gemeente.

 • Klacht over behandeling gemeente

  Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord hebt gekregen op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is geweest? Dan kunt u een klacht indienen.

 • Bouwen en verbouwen

  Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Het kan zijn dat u hiervoor bij de gemeente een omgevingsvergunning moet aanvragen. In sommige gevallen kunt u zonder vergunning bouwen.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Heeft u een laag inkomen en geen eigen vermogen? Dan hoeft u de gemeentelijke belastingaanslag misschien voor een deel of helemaal niet te betalen. Dat heet kwijtschelding. Dit vraagt u online aan bij de gemeente. Wilt u de kwijtschelding niet online aanvragen of heeft u geen DigiD dan kunt u bellen met het KlantContactCentrum: (0316) 279 111.