Zoekresultaat 71 - 79 van 79 resultaten

 • Huisnummeruitgifte

  U vraagt zelf een uitgifte of wijziging nummeraanduiding aan als er sprake is van een nieuw verblijfsobject zonder dat er een omgevingsvergunning voor nodig is. Voorwaarde is dat de nieuwe objecten voldoen aan de strikte definitie van een verblijfsobject.

 • Ontheffing op winkeltijden

  Voor openstelling buiten de normale winkeluren vraagt u een ontheffing aan.

 • Woningsplitsing

  Wij maken onderscheid in woningsplitsing in het buitengebied en woningsplitsing binnen de bebouwde kom. Wilt u een gebouw splitsen in twee zelfstandige woningen? Bekijk dan eerst in ons beleid wat er in uw situatie mogelijk is. Wij raden u aan om eerst een schetsplan in te leveren voor een eerste gratis adviesgesprek. Heeft u een duidelijk plan waar u al een eerste advies over heeft gehad? Dan kunt u een conceptverzoek inleveren.

 • Inlichtingenformulier WOZ

  U heeft een brief gekregen om het inlichtingenformulier WOZ in te vullen. Deze informatie heeft de gemeente nodig om elk jaar de WOZ-waarde van woningen en andere onroerende zaken vast te stellen.

 • Subsidieregeling woningbouw

  De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor inwoners die 2 of meer woningen gaan bouwen op een aaneengesloten plek. De subsidieregeling richt zich op koopwoningen onder de € 275.000,- en sociale huurwoningen binnen de bebouwde kommen. Hiermee willen we woningbouw in de gemeente stimuleren en versnellen.

 • Nota van wijzigingen Ruimtelijk Beoordelingskader Regionaal bedrijvenpark Laarberg Centraal 2

  Het ontwerp Ruimtelijk beoordelingskader Regionaal bedrijvenpark Laarberg Centraal 2 heeft samen met het beeldkwaliteitsplan voor een ieder ter inzage gelegen van 19 juni 2020 tot 31 juli 2020. Er zijn geen zienswijzen ingekomen van inwoners. Daarnaast is het ruimtelijk beoordelingskader toegezonden aan de provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, VNOG en Tennet. Van deze vier instanties hebben we een reactie ontvangen. De reacties zijn hieronder beschreven en daarnaast is aangegeven welke aanpassing is gedaan. Ook zijn nog enkele ambtshalve aanpassingen gedaan. Ook die zijn hieronder beschreven.

 • Melding brandveilig gebruik

  Organiseert u een activiteit waar mensen elkaar ontmoeten, verblijven of waar gebakken of gebraden wordt? Denk bijvoorbeeld aan een openluchtfestival of kamperen. Of een andere activiteit op een buitenterrein, camping, plein, eigen terrein of in een tent. U moet dan soms een melding 'brandveilig gebruik' maken. In geval van evenementen is de gebruiksmelding opgenomen in het Aanvraagformulier evenementenvergunning. Een aparte gebruiksmelding is in dat geval niet nodig.

 • Inleveren woningbouwplannen Lichtenvoorde en Groenlo

  Heeft u woningbouwplannen in Lichtenvoorde of Groenlo? Bekijk dan ons beleid: de Menukaart Wonen. Het geeft iedereen goed zicht op de keuzes die gemaakt worden. Lever daarnaast een schetsplan in, daarbij krijgt u een eerste gratis advies over uw plan. Heeft u duidelijke plannen waar u ook al een eerste advies over heeft gehad? Lever dan een conceptverzoek in.

 • Taxatieverslag WOZ

  In het taxatieverslag staat hoe de gemeente de WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken) van uw woning, bedrijfspand of grond heeft bepaald. De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt om de onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting en het eigenwoningforfait te berekenen. Inwoners kunnen dit verslag inzien via Mijn Overheid. Bedrijven kunnen het taxatieverslag opvragen bij de gemeente.