Zoekresultaat 71 - 79 van 79 resultaten

 • Aangifte levenloos geboren kind

  U kunt als ouder een akte van geboorte (levenloos) laten opmaken. Dit doet u bij de gemeente waar het kind levenloos ter wereld is gekomen. 

 • Gemeentegrond gebruiken

  Wanneer iemand gemeentegrond wil gebruiken, moet daar toestemming voor gevraagd worden. De gemeente blijft wel eigenaar.

 • Alcoholvergunning

  Voor het schenken en verkopen van alcohol is een vergunning en/of ontheffing nodig. Hierbij gelden voorwaarden.

 • Afval, oud papier en karton

  Oud papier wordt op verschillende manieren ingezameld. Verenigingen hebben hiervoor een vergunning nodig.

 • Afval, klein chemisch afval

  Particulieren kunnen klein chemisch afval op verschillende plekken inleveren. Bedrijven mogen dit alleen doen als ze een vergunning hebben.

 • Naamswijziging achternaam

  Een naamswijziging achternaam kan aangevraagd worden bij Justis. Eerst moet gecheckt worden of dit mogelijk is.

 • Kabels en leidingen leggen in openbare grond

  Wanneer kabels en leidingen in openbaar gebied in de grond gelegd worden, moet dit gemeld worden bij het Kadaster. Soms is ook een vergunning nodig.

 • Bouwstoffen op- of in de bodem toepassen

  Voor het toepassen en hergebruik van bouwstoffen zijn regels gesteld in het Besluit Bodemkwaliteit.

 • Bedrijf vestigen

  Wanneer iemand een bedrijf wil vestigen in de gemeente, kan diegene contact opnemen met de gemeente om informatie in te winnen.