Resultaten 11 - 20 van 71 resultaten

 • Bouwwerk gereed melden

  Zodra u klaar bent met het (ver)bouwen van uw woning, meldt u dit bij de gemeente. Dit doet u voordat u de woning in gebruik neemt.

 • Afvalkalender

  Weten wanneer uw afval wordt opgehaald? Maak gebruik van de digitale afvalkalender.

 • Bijstandsuitkering aanvragen

  Heeft u geen werk en heeft u daardoor te weinig geld om van te leven? Dan kunt u misschien een bijstandsuitkering krijgen.

 • Gevonden of verloren voorwerpen melden

  Als u een voorwerp heeft gevonden of kwijt bent, meld u dit bij de gemeente.

 • Garantstelling of uitnodiging kort verblijf

  Als u iemand uit het buitenland uitnodigt voor kort verblijf moet u een 'Bewijs van garantstelling' aanvragen.

 • Bijzondere bijstand aanvragen

  Het kan gebeuren dat u door omstandigheden kosten moet maken die u niet kunt betalen en nergens vergoed krijgt.

 • Energietoeslag

  Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 en 2023 een energietoeslag krijgen van € 1.300,-.

 • Voor- en vroegschoolse educatie

  Voorschoolse educatie is bedoeld voor kinderen van 2 ½ tot 4 jaar oud en die extra aandacht nodig hebben op het gebied van (taal-)ontwikkeling.

 • Handtekening legaliseren of een document waarmerken

  Met het legaliseren van een handtekening verklaart de gemeente dat het document is ondertekend met een 'wettige' handtekening.

 • Nederlander worden

  Er zijn 2 manieren om de Nederlandse nationaliteit te krijgen: via optie of via naturalisatie.