Resultaten 11 - 20 van 20 resultaten

 • Gevonden voorwerp melden

  Heeft u een voorwerp gevonden, dan moet u het voorwerp zo snel mogelijk aangeven bij de gemeente.

 • Koninklijke onderscheiding aanvragen

  Personen die zich inzetten voor de samenleving kunnen voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking komen.

 • Melden jeugd- en drugsoverlast

  U kunt hier terecht met klachten of meldingen over ondervonden jeugdoverlast of drugsoverlast.

 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

  Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag.

 • Geboorte, aangifte

  U moet binnen drie dagen na de geboorte aangifte doen van de geboorte van het kind.

 • Nederlander worden door naturalisatie

  U kunt Nederlandse nationaliteit verkrijgen door naturalisatie door een aanvraag in te dienen in uw woongemeente.

 • Verhuizen binnen of naar Vaals

  Als u naar of binnen de gemeente Vaals verhuist, moet u dat ook doorgeven aan de gemeente.

 • Bewijs van in leven zijn

  Een bewijs van in leven zijn is het bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen in leven is.

 • Rijbewijs verlengen, categorie toevoegen of her-afgifte

  Wilt u uw rijbewijs verlengen, een categorie laten toevoegen of een her-afgifte na opheffing ongeldigverklaring aanvragen? Dat kan nu ook online.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Bent u van plan iets te bouwen of te slopen? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen.