Resultaten 11 - 20 van 22 resultaten

 • Weging van het waterbelang ruimtelijke plannen

  De weging van het waterbelang voor ruimtelijke plannen zorgt ervoor dat er aandacht is voor de kwaliteit en kwantiteit van water. Aa en Maas adviseert je graag.

 • Melding of klacht over water

  Ruik of zie je iets vreemds, heb je ergens last van of kan iets beter in of rondom water? Denk aan slechte waterafvoer, watervervuiling, illegaal gedumpt afval of dode dieren? Dien dan een klacht in of maak een melding. 

 • Vergunning aanvragen

  Ga je aan de slag in de buurt van water? Dan moet je wellicht een vergunning aanvragen of een melding doen. Zo werkt dat!

 • Subsidie klimaatbestendige maatregelen

  Als jij samen met anderen zorgt voor een blijvende verbetering van water én groen in jouw buurt, kun je subsidie aanvragen voor klimaatbestendige maatregelen. Het aanleggen van groene daken, buurtmoestuinen, geveltuintjes, het vervangen van tegels door groen of het plaatsen van een regenton zijn enkele voorbeelden van zulke maatregelen. Maar ook andere initiatieven juichen we toe.

 • Verzoek om informatie (Wet open overheid/Woo)

  Wil je iets weten over het handelen van Waterschap Aa en Maas? Dan kun je een Woo-verzoek indienen. 

 • Schade

  Wij doen er alles aan om schade en overlast te voorkomen en tot een minimum te beperken. Heb je toch schade? Dan kun je dat melden en heb je mogelijk recht op een schadevergoeding.

 • Klacht over het gedrag van onze bestuurders of medewerkers

  Heb je een klacht over het gedrag van de bestuurders of medewerkers van Waterschap Aa en Maas? Dan horen we dat graag.

 • Zienswijze indienen

  Wil je een zienswijze indienen op een projectbesluit, ontwerpbesluit of een aanvraag om vergunning? Dat kan. Je zienswijze wordt meegenomen in de besluitvorming.

 • Subsidie recreatie-educatie

  Je wil bijvoorbeeld een kanosteiger aanleggen, een wandelroute uitstippelen, een educatief programma ontwikkelen, een tentoonstelling opzetten, een boek schrijven, of een theatervoorstelling over klimaatverandering geven. Of je hebt een ander idee op het vlak van recreatie, cultuurhistorie en/of educatie. Dan kun je subsidie aanvragen. Je krijgt dan een deel van de kosten terug. 

 • Bezwaar tegen een beslissing van ons bestuur

  Heb je een klacht over het gedrag van de bestuurders of medewerkers van Waterschap Aa en Maas? Dan horen we dat graag.