Resultaten 311 - 320 van 326 resultaten

 • Bodemonderzoek F16 crash

  De F16 straaljager stortte neer in een deel van de Dinant Dijkhuisstraat en de Paul van Kempenstraat. Door de crash ontstond brand. Om de brand te blussen is blusschuim gebruikt waarin de chemische stoffen PFAS zaten. Inmiddels weten we dat PFAS schadelijk kunnen zijn voor mens en natuur.

 • Woonwagenstandplaats

  Woningcorporatie Welbions heeft een aantal woonwagenstandplaatsen in eigendom en beheer. Wilt u in aanmerking  komen voor zo'n plaats? Dan moet u rekening houden met de regels die ook gelden voor andere woningzoekenden. En de woonwagen die u wilt plaatsen, moet goedgekeurd zijn.

 • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  Vanaf 1 januari 2024 zorgt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor een splitsing tussen de ruimtelijke regels (Omgevingswet) en technische regels (Wkb). Als u wilt gaan (ver)bouwen kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft voor de ruimtelijke regels en een bouwmelding moet...

 • Cliëntondersteuner

  Hebt u vragen op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk of inkomen? En weet u niet zo goed waar u het antwoord kunt vinden? Dan kan de onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO) u helpen. De cliëntondersteuner is er om uw belangen te behartigen. Hij geeft informatie en advies over de...

 • Vervoer Wmo

  U kunt bijvoorbeeld niet goed reizen omdat u chronisch ziek bent of een handicap hebt. De medewerkers van het Zorgloket geven u graag advies en denken met u mee. Soms kan bijvoorbeeld een Wmo-vervoerspas een hulpmiddel zijn. Maar een scootmobiel kan misschien ook een uitkomst bieden.

 • Grondwater

  Regenwater of oppervlaktewater dringt de grond in tot het een niet-doorlatende laag bereikt. Boven deze laag raakt de grond verzadigd. De hoogte tot waar deze verzadiging optreedt is het grondwaterpeil. De hoogte van het grondwaterpeil wisselt sterk. In sommige gebieden komt het grondwater tot vlak...

 • Studietoeslag

  De studietoeslag is een toeslag voor studenten die door een structurele lichamelijke of psychische beperking niet in staat zijn om naast hun opleiding te werken. Met de studietoeslag wil Hengelo stimuleren dat deze jongeren een opleiding (blijven) volgen. Want het afronden van een opleiding maakt de...

 • Aanvragen uitkering

  De meeste mensen doen dat met betaald werk. Heeft u geen betaald werk? En zijn er ook geen andere voorzieningen? Dan is het de taak van de gemeente om u te helpen bij het zoeken naar werk. Totdat u werk gevonden heeft, kunt u onder bepaalde voorwaarden een uitkering van de Participatiewet (bijstandsuitkering)...

 • Gebiedsgericht grondwaterbeleid

  In het centrum van Hengelo zijn vroeger verontreinigingen in het diepe grondwater ontstaan. Dat is het gevolg van de rijke industriële geschiedenis van onze stad. In veel andere steden is dat ook zo. Sommige grootschalige grondwaterverontreinigingen lopen in elkaar over. Hierdoor is het lastig te...

 • Bedrijven Investeringszone (BIZ) centrum Hengelo

  Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een aangewezen gebied, waarin bedrijven samenwerken aan het verbeteren van onder andere de leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Voor dat doel hebben de bedrijven een vereniging of stichting opgericht.  Op deze kaart  (Pdf) is het gebied in het...