Tekst regeling

Alle onderwerpen bij help bij lokale wet- en regelgeving

Het tekstscherm bestaat uit de volgende onderdelen:

  • de citeertitel van de regeling.
  • de inhoudsopgave van de geconsolideerde tekst van de regeling.
  • de tekst van de geconsolideerde regeling.

Op dit scherm kunt u:

  • wetstechnische informatie opvragen:

via de link 'Wetstechnische informatie' links bij de inhoudsopgave kunt u wetstechnische informatie opvragen. Het gaat hierbij om algemene informatie over de regeling bv. de verantwoordelijke overheidsorganisatie en ook om informatie over de wijzigingen op de regeling.

  • permanente link aanmaken:

via de link 'permanente link' rechts boven de tekst wordt een popup scherm getoond waarmee u een hyperlink kunt kopiëren naar:

  • de actuele geconsolideerde tekst van de regeling:

volgen van deze hyperlink toont altijd de actueel geldige tekst van de regeling. Na wijziging van de regeling zal dat een andere tekst zijn dan de versie van de geconsolideerde tekst die u bekijkt.

  • de getoonde geconsolideerde tekst van de regeling:

volgen van deze hyperlink toont altijd de tekst van de versie van de geconsolideerde tekst van de regeling die u bekijkt. Ook na wijziging van de regeling.

  • printen:

via de link 'printen' rechts boven de tekst kunt u de tekst van de regeling laten printen.

In de inhoudsopgave kunnen een +-knop   en een min-knop voorkomen:

  • Met de plus-knop wordt het hiërarchisch niveau waar de knop voor staat (bv. een hoofdstuk) één niveau lager uitgeklapt.
  • Na het uitklappen van een hiërarchisch niveau verandert de plus-knop in een min-knop. Met de min-knop kan het hiërarchisch niveau worden ingeklapt.