Help bij Lokale wet- en regelgeving

In het onderdeel 'Lokale wet- en regelgeving' kunt u algemeen verbindende voorschriften van decentrale overheden raadplegen. Overheid.nl is alleen verantwoordelijk voor het toegankelijk houden van de regelingen.

Regelingen

De wettelijke verplichting heeft betrekking op algemeen verbindende voorschriften (vaak verordening genoemd). Op dat onderdeel moet het overzicht vanaf 1 januari 2011 volledig zijn. In de beschikbaar gestelde teksten zijn de vastgestelde wijzigingen verwerkt (geconsolideerd).

Daarnaast stellen veel overheden langs deze weg soms ook andere besluiten ter beschikking, zoals beleidsregels en interne regelingen. Dat is niet verplicht. Ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen vindt u op de website Ruimtelijkeplannen.nl.

Decentrale overheden

In het Koninkrijk der Nederlanden zijn er naast de Rijksoverheid andere overheden die regels kunnen vaststellen. In dit onderdeel vindt u alleen regelingen van overheden binnen Nederland en van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Wetgeving die in heel Nederland of in elk geval voor meer gebiedsdelen geldt (zoals de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba), vindt u in het onderdeel Wet- en regelgeving. De regelgeving van Aruba, Curaçao en Sint Maarten wordt door deze landen elders beschikbaar gesteld.

Uitzonderingen

Het gaat in dit onderdeel alleen om territoriale overheden. Naast gemeenten, provincies en waterschappen zijn dat regionale samenwerkingsverbanden (gemeenschappelijke regelingen). Verordeningen van openbare lichamen voor bedrijf en beroep (zoals de Orde van Advocaten) vindt u hier niet.

Zoekopties

De werking van het zoekscherm wijst zich vanzelf. Als u meer zoektermen invoert, krijgt u resultaten die aan alle criteria voldoen.

Het eenvoudig zoekscherm laat u zoeken naar regelingen die vandaag geldig zijn. In het uitgebreid scherm kunt u ook zoeken met een andere datum van geldigheid.

Resultaten

U kunt de weergegeven resultaten op titel sorteren. Aan de linkerzijde van het scherm kunt u het aantal resultaten vergroten (door de datum uit te schakelen) of verkleinen (door een onderwerp of een uitgever te selecteren).

Hergebruik

De informatie die u vindt via het onderdeel 'Lokale wet- en regelgeving' is op grond van de Auteurswet vrij van rechten.