Bestanden en hergebruik

Alle onderwerpen uit Help bij Officiële bekendmakingen

  1. In welke bestandsformaten zijn de publicaties beschikbaar?
  2. Zijn de PDF-bestanden duurzaam toegankelijk?
  3. Sommige publicaties zijn alleen beschikbaar als PDF. Klopt dat?
  4. Kan ik deeplinken naar een officiële publicatie?
  5. Kan ik de publicaties op officielebekendmakingen.nl hergebruiken?
  6. Zijn de publicaties opvraagbaar via een API?

In welke bestandsformaten zijn de publicaties beschikbaar?

Elke publicatie op officielebekendmakingen.nl is in PDF-formaat beschikbaar. Dit is de authentieke versie van de publicatie.

Bij wijze van service worden de meeste publicaties daarnaast ook aangeboden als Webversie (HTML), XML, en ODT.

Zijn de PDF-bestanden duurzaam toegankelijk?

De PDF-bestanden maken gebruik van de PDF/A-1a standaard. Deze standaard is specifiek ontwikkeld voor archivering en toegankelijkheid van PDF-documenten. Alle informatie die benodigd is om het document te tonen zijn in het document opgeslagen, zoals tekst, lettertypen, afbeeldingen en opmaak. Dit borgt dat de publicatie op een consistente wijze getoond kan worden, ongeacht het gebruikte systeem en software.

Daarnaast geldt voor de officiële bekendmakingen dat links naar deze publicaties permanent zijn. Dat wil zeggen dat wanneer een publicatie is gepubliceerd, deze altijd beschikbaar blijft via dezelfde URL. Wijzigingen aan de publicatie worden gedaan door een rectificatie of een herdruk te publiceren, die als een separaat document wordt gepubliceerd. De garantie op permanente links geldt niet voor de parlementaire documenten.

Sommige publicaties zijn alleen beschikbaar als PDF. Klopt dat?

Het kan voorkomen dat een publicatie niet beschikbaar is als Webversie (HTML), XML, en/of ODT.

Om parlementaire documenten zo snel mogelijk te publiceren, worden deze publicaties in eerste instantie onopgemaakt op de website geplaatst in PDF-formaat. Daarna worden de stukken voorzien van de juiste opmaak en worden de overige bestandsformaten gemaakt. Doorgaans zijn de parlementaire documenten in alle bestandsformaten beschikbaar binnen 2 werkdagen na het verschijnen van het onopgemaakte stuk.

Bijlagen bij officiële bekendmakingen of parlementaire documenten worden doorgaans alleen in PDF-formaat gepubliceerd, welke ook niet altijd conform de PDF/A-1a standaard zijn.

Op bepaalde publicaties is een privacyregime van toepassing. Het verwijderen van de Webversie (HTML), XML en ODT is onderdeel van dit regime.

Tenslotte zijn publicaties van voor 1 juli 2009 niet altijd in alle bestandsformaten beschikbaar. Veelal is dit beperkt tot een scan van de papieren uitgave in PDF-formaat.

Kan ik deeplinken naar een officiële publicatie?

Ja. De URL van bekendmakingen is permanent en volgt altijd de volgende opbouw: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/[blad]-[jaargang]-[nummer].html. U kunt ook deeplinken naar parlementaire documenten, maar deze kunnen incidenteel aangepast of verwijderd worden. Via de optie 'Delen' op de Webversie van een publicatie kunt u gemakkelijk de URL kopiëren.

Kan ik de publicaties op officielebekendmakingen.nl hergebruiken?

Artikel 11 van de Auteurswet bepaalt dat er geen auteursrecht rust op wetten, besluiten en verordeningen, door de openbare macht uitgevaardigd. Dit betekent dat deze informatie vrij mag worden hergebruikt, tenzij dat in de publicatie anders is aangegeven. Een aandachtspunt hierbij is publicatiecontent waar privacygevoelige informatie in staat, zoals bepaalde gerechtelijke aankondigingen. Dergelijke publicaties worden op officielebekendmakingen.nl slechts tijdelijk openbaar beschikbaar gesteld, waarna de content onvindbaar wordt gemaakt via zoeken op inhoud. Daarnaast zijn privacygevoelige publicaties te herkennen aan een /noindex/ in de link, die gebruikt wordt om bij zoekmachines aan te geven dat het niet gewenst is dergelijke publicaties op te nemen in hun zoekindex. Afnemers worden daarom verzocht om bij hergebruik van privacygevoelige content gelijksoortige maatregelen te treffen. 

Voor bulkafname van officiële bekendmakingen kan de hieronder beschreven API worden gebruikt, alsook het in de documentatie beschreven Bulk Uitlever Systeem. Dit geniet de voorkeur boven de afname via geautomatiseerde 'scraping'. Web scraping is een techniek waarbij software wordt gebruikt om informatie van websites te onttrekken en op te slaan voor hergebruik of analyse. Extensieve scraping van officielebekendmakingen.nl kan leiden tot overmatige belasting van de website waar andere gebruikers hinder van ondervinden.

Zijn de publicaties opvraagbaar via een API?

Ja. Meer informatie over onze API vindt u in de Handleiding SRU 2.0.