Contactpersonen

Contactpersonen voor gegevens in het Register van Overheidsorganisaties

Als u denkt dat gegevens in het Register van Overheidsorganisaties onjuist zijn, dan kunt u dat rechtstreeks doorgeven aan de contactpersoon van de betreffende organisatie. We willen u vragen om deze contactpersonen niet aan te schrijven voor andere (burger)zaken.

Ministerie

Contactpersoon

E-mailadres

Algemene Zaken Dienst Publiek en Communicatie - secretariaat dpc@minaz.nl
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus Internet BZK internet@minbzk.nl
Buitenlandse Zaken Contactcenter
Directie Communicatie - Newsroom
hdpo@minbuza.nl
newsroom@minbuza.nl
Defensie dhr. Peter van Dolen pj.v.dolen@mindef.nl
Economische Zaken en Klimaat mw. Annemieke Oosenbrug a.m.j.oosenbrug@minezk.nl
Financiën mw. Anniek van Elzelingen fr.elzelingen@minfin.nl
Financiën, Belastingdienst mw. Johanna Kuiper jg.kuiper@belastingdienst.nl
Financiën, Belastingdienst Douane mw. Mariska Stegeman mhm.stegeman@douane.nl
Financiën, Belastingdienst FIOD mw. Wietske Visser w_visser@belastingdienst.nl
Infrastructuur en Waterstaat dhr. Gianluca Coster gianluca.coster@minienw.nl
Justitie en Veiligheid mw. Wendy van Leeuwen w.van.leeuwen@minjenv.nl
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mw. Margriet de Jong online-team@minlnv.nl
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Dienstpostbus Applicatiebeheer o821fac@minocw.nl
Sociale Zaken en Werkgelegenheid dhr. Youssef Boudaghmas yboudaghmas@minszw.nl
Volksgezondheid, Welzijn en Sport mw. Sandra Wagner s.wagner@minvws.nl

Provincie

Contactpersoon

E-mailadres

Interprovinciaal Overleg dhr. Meije Gildemacher communicatie@ipo.nl
Drenthe dhr. Lars Blaauw l.blaauw@drenthe.nl
Flevoland mw. Dorine Luijkx directiesecretariaat@flevoland.nl
Fryslân Klantcontactcentrum provincie@fryslan.frl
Gelderland Provincieloket provincieloket@gelderland.nl
Groningen Afdeling Bestuur, Juridische zaken en Communicatie bjc@provinciegroningen.nl
Limburg Servicedesk servicedesk@prvlimburg.nl
Noord-Brabant mw. Charlotte Apon almanak@brabant.nl
Noord-Holland mw. Vera Kerkvliet kerkvlietv@noord-holland.nl
Overijssel mw. Monique Amptmeijer-Mackay m.amptmeijer-mackay@overijssel.nl
Utrecht Klant Contact Centrum provincie Utrecht info@provincie-utrecht.nl
Zeeland mw. Marian Roelse infocentrum@zeeland.nl
Zuid-Holland Informatiediensten informatiediensten@pzh.nl

Gemeente

Contactpersoon

E-mailadres

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Afdeling Communicatie communicatie@vng.nl
Gemeenten De gemeente zelf Overzicht alle gemeenten

Waterschap

Contactpersoon

E-mailadres

Unie van Waterschappen dhr. Eric de Vries evries@uvw.nl
Waterschappen en hoogheemraadschappen dhr. Eric de Vries evries@uvw.nl

Openbare lichamen voor beroep en bedrijf

Contactpersoon

E-mailadres

Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders mw. Karen Weisfelt km.weisfelt@kbvg.nl
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants dhr. Arjen Sukkel a.sukkel@nba.nl
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie mw. Mechtelt Lindenhovius m.lindenhovius@knb.nl
Nederlandse Orde van Advocaten mw. Miranda van Loenhout secretariaat@advocatenorde.nl
Orde van Octrooigemachtigden mw. Bianca Visser mail@octrooigemachtigde.nl

Rechtspraak

Contactpersoon

E-mailadres

Centrale Raad van Beroep Communicatie Centrale Raad van Beroep (CRvB) communicatie.crvb@rechtspraak.nl
Hoge Raad der Nederlanden en Parket bij de Hoge Raad Hoge Raad der Nederlanden algemeen

info@hogeraad.nl

Gerechtshof Amsterdam Team communicatie Gerechtshof Amsterdam voorlichting-hof-amsterdam@rechtspraak.nl
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch Communicatie & Voorlichting voorlichting.hof.shertogenbosch@rechtspraak.nl
Raad voor de Rechtspraak Redactie Rechtspraak webredactie@rechtspraak.nl

Overige organisaties

Contactpersoon

E-mailadres

Algemene Rekenkamer Team Communicatie voorlichting@rekenkamer.nl
Eerste Kamer der Staten-Generaal dhr. Giel Wijgergangs giel.wijgergangs@eerstekamer.nl
Hoge Raad van Adel dhr. M.R.M.M. Scheidius info@hogeraadvanadel.nl
Kabinet van de Koning dhr. Lex Meurs l.meuris@kabinetvandekoning.nl
Kanselarij der Nederlandse Orden dhr. Harold Kerkhof h.kerkhof@kanselarij.nl
Nationale ombudsman mw. Mirjam Winkel bibliotheek@nationaleombudsman.nl
Raad van State mw. Sietske Verkade-van den Berg voorlichting@raadvanstate.nl
Tweede Kamer der Staten-Generaal dhr. Orhan Sahin o.sahin@tweedekamer.nl
Zelfstandige bestuursorganen Anna van der Giessen postbus.zbo-register@minbzk.nl