Contactpersonen

Contactpersonen gegevens Overheidsorganisaties

Als u denkt dat gegevens in het onderdeel Overheidsorganisaties onjuist zijn, kunt u dat rechtstreeks doorgeven aan de contactpersonen voor de diverse organisaties. Gelieve deze contactpersonen niet aan te schrijven voor andere (burger)zaken.

Ministerie

Contactpersoon

E-mailadres

Algemene Zaken mw. Jet Kording j.kording@minaz.nl
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus Internet BZK internet@minbzk.nl
Buitenlandse Zaken Contactcenter
Directie Communicatie - Newsroom
hdpo@minbuza.nl
newsroom@minbuza.nl
Defensie dhr. René Bouwhuis redactie@mindef.nl
Economische Zaken Servicedesk Relatiebeheer servicedeskrelatiebeheer@minez.nl
Financiën    
Financiën, Belastingdienst mw. Johanna Kuiper jg.kuiper@belastingdienst.nl
Financiën, Belastingdienst Douane dhr. Cees Esbach cj.esbach@belastingdienst.nl
Infrastructuur en Waterstaat mw. Irene Beuker irene.beuker@minienw.nl
Justitie en Veiligheid mw. Astrid van Oort info.pscj@minvenj.nl
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mw. Margriet de Jong g.j.dejong@minlnv.nl
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Dienstpostbus Applicatiebeheer o821fac@minocw.nl
Sociale Zaken en Werkgelegenheid dhr. Aad Soonius asoonius@minszw.nl
Volksgezondheid, Welzijn en Sport mw. Sandra Wagner s.wagner@minvws.nl

Provincie

Contactpersoon

E-mailadres

Interprovinciaal Overleg   communicatie@ipo.nl
Groningen Afdeling Bestuur, Juridische zaken en Communicatie bjc@provinciegroningen.nl
Fryslân dhr. Peter Hainje bibliotheek@fryslan.frl
Drenthe dhr. Lars Blaauw l.blaauw@drenthe.nl
Overijssel mw. Monique Amptmeijer-Mackay m.amptmeijer-mackay@overijssel.nl
Gelderland Provincieloket provincieloket@gelderland.nl
Utrecht Klant Contact Centrum provincie Utrecht info@provincie-utrecht.nl
Noord-Holland mw. Vera Kerkvliet kerkvlietv@noord-holland.nl
Zuid-Holland Informatiediensten informatiediensten@pzh.nl
Zeeland mw. Marian Roelse infocentrum@zeeland.nl
Noord-Brabant mw. Charlotte Apon almanak@brabant.nl
Limburg mw. Ellyan van Duurling eammc.van.duurling@prvlimburg.nl
Flevoland mw. Miranda Duiveman miranda.duiveman@flevoland.nl

Gemeente

Contactpersoon

E-mailadres

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Afdeling Communicatie communicatie@vng.nl
Gemeenten De gemeente zelf Overzicht alle gemeenten

Waterschap

Contactpersoon

E-mailadres

Unie van Waterschappen dhr. Eric de Vries evries@uvw.nl
Waterschappen en hoogheemraadschappen dhr. Eric de Vries evries@uvw.nl

Overige organisaties

Contactpersoon

E-mailadres

Koninklijke Familie    
Huis van Zijne Majesteit de Koning    
Staten Generaal - Eerste Kamer dhr. Giel Wijgergangs giel.wijgergangs@eerstekamer.nl
Staten Generaal - Tweede Kamer dhr. Orhan Sahin o.sahin@tweedekamer.nl
Raad van State dhr. Pieter-Bas Beekman voorlichting@raadvanstate.nl
Algemene Rekenkamer Team Communicatie voorlichting@rekenkamer.nl
Nationale ombudsman dhr. Erwin van Dijke bibliotheek@nationaleombudsman.nl
Kabinet van de Koning mw. Marta Krouwer m.krouwer@kabinetvandekoning.nl
Hoge Raad van Adel dhr. M.R.M.M. Scheidius info@hogeraadvanadel.nl
Kanselarij der Nederlandse Orden mw. Marieke van Oss-de Groot m.vanoss-degroot@kanselarij.nl
Hoge Raad der Nederlanden en Parket bij de Hoge Raad mw. Desiree Schreuders-Valette d.schreuders-valette@hogeraad.nl
Parket Generaal dhr. A. Cunes a.cunes@rechtspraak.nl
Raad voor de Rechtspraak Redactie Rechtspraak redactie@rechtspraak.nl