Help bij het Register van Overheidsorganisaties

Het Register van Overheidsorganisaties biedt toegang tot informatie van alle overheidsorganen in Nederland. Publicatie geschiedt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op basis van een Koninklijk Besluit van 16 juli 1859. Deze verwerking van persoonsgegevens is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1368142.

Deelregisters

Het Register van Overheidsorganisaties kent 2 deelregisters:

Meer informatie over deze deelregister vindt u via deze deelregisters.

Beheer

Voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de gegevens zijn de organisaties zelf verantwoordelijk. Opmerkingen over de volledigheid, juistheid en actualiteit van gegevens kunt u daarom rechtstreeks doorgeven aan de contactpersoon van de betreffende organisatie.
Ook voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de gegevens in het GR-register, het onderdeel van het Register van Overheidsorganisaties met de gemeenschappelijke regelingen, zijn organisaties zelf verantwoordelijk.

De informatie over gemeenten is afkomstig uit de Databank VNG Ledengegevens. Elke gemeente heeft een contactpersoon die de gemeentegegevens op ieder gewenst moment in deze databank kan actualiseren. Weet u niet wie dit is, neemt u dan contact op met het Klantcontactcentrum (KCC) van de VNG (tel. 070 - 373 83 93). Het tijdig en correct invullen van de gemeentegegevens in de Databank VNG Ledengegevens zorgt ervoor dat uw gemeente ook correct op Overheid.nl wordt vermeld.

NB: de informatie in de Woo-index en het Register Internetdomeinen Overheid is niet afkomstig uit de databank. Voor de informatie in deze deelregisters zijn de gemeenten zelf direct verantwoordelijk.

Exports

Voor geïnteresseerden zijn de gegevens, die zijn verwerkt in het Register van Overheidsorganisaties en de Woo-index, beschikbaar als export in twee verschillende bestandsformaten, namelijk:

 • XML-bestand en
 • CSV-bestand.

XML-bestand

XML-bestanden zijn beschikbaar via https://organisaties.overheid.nl/archive/. De meest actuele situatie is vastgelegd in de bestanden, waarvan de bestandsnaam begint met 'exportOO'. Deze XML-bestanden worden dagelijks overschreven, waardoor de laatste aanpassingen van de vorige dag in deze bestanden zijn verwerkt.

Het bestand exportOO.xml bevat een volledige export met alle gegevens van alle organisatietypes, die in het systeem zijn opgeslagen. Bent u alleen geïnteresseerd in een specifiek organisatietype, bijvoorbeeld gemeenten of ministeries, dan kunt u beter het specifieke XML-bestand voor dat type downloaden. Kijk op https://organisaties.overheid.nl/archive/ voor een volledig overzicht van alle beschikbare organisatietypes.

Archief

Voor archiveringsdoeleinden wordt ook dagelijks een XML-bestand weggeschreven, waarvan de bestandsnaam begint met de datum waarop het XML-bestand is aangemaakt. Zo bevat het bestand 20231121.xml alle gegevens zoals die op 21 november 2023 in het systeem stonden. Zodoende kan men van een bepaald moment in de tijd de toen actuele gegevens van een organisatie terugvinden. De verschillende organisatietypes zijn ook apart te downloaden, zoals bijvoorbeeld 20231121_gemeenten.xml met alle gegevens van de gemeenten zoals die op 21 november 2023 in het systeem stonden.

Alle gegevens van 2009 tot 2022 worden als bulk download in een zip-bestand per jaar ter beschikking gesteld. Zo bevat https://organisaties.overheid.nl/archive/2011.zip alle dagelijkse exports met alle gegevens van het jaar 2011.

CSV-bestand

De gegevens zijn ook per categorie beschikbaar als CSV-bestand via het Register van Overheidsorganisaties. Binnen een categorie (bijvoorbeeld Provincies) vindt u de link om het CSV-bestand te downloaden bovenaan de pagina. De CSV-bestanden scheiden de gegevens in kolommen door puntkomma’s en bevatten géén functies en persoonsgegevens. De CSV-bestanden bevatten de actuele gegevens zoals die om middernacht in het systeem stonden.

Het is ook mogelijk om de medewerkers van een categorie te downloaden.

Alles op een rij

 • Wijzigingen doorgeven in overheidsorganisaties: Contactpersonen gegevens overheidsorganisaties
 • Wijzigingen doorgeven in het GR-register: reactieformulier bij de betreffende gemeenschappelijke regeling in het GR-register
 • Uitleg over het GR-register vindt u hier
 • Antwoorden op veelgestelde vragen over het GR-register vindt u hier
 • Wijzigingen doorgeven in het zbo-register: correctieformulier bij het betreffende zbo in het zbo-register
 • Uitleg over het zbo-register vindt u hier
 • Antwoorden op veelgestelde vragen over het zbo-register vindt u hier
 • Gegevensverzameling: VNG, Rijksweb en Logius|KOOP
 • Staat uw gemeenschappelijke regeling nog niet in het GR-register vermeld, stuur dan een e-mail naar gr-registratie@koop.overheid.nl.
 • Bent u een andere overheidsorganisatie en staat u nog niet in het onderdeel Overheidsorganisaties op Overheid.nl vermeld, stuur dan een e-mail naar info@overheid.nl.