Help bij Tuchtrecht

In het onderdeel Tuchtrecht vindt u de uitspraken van het wettelijk niet-hiërarchisch tuchtrecht.

Er is uitleg beschikbaar over:

In het tuchtrecht zijn te onderscheiden:

  • Niet-wettelijk tuchtrecht: dit is het verenigingstuchtrecht. Het staat elke vereniging vrij in haar statuten en reglementen tuchtrecht op te nemen. Door lid te worden van de vereniging onderwerpen de leden zich vrijwillig aan het verenigingstuchtrecht.
  • Wettelijk hiërarchisch tuchtrecht: hierbij gaat het om tuchtrechtspraak waarbij dit tuchtrecht in handen van een hoger geplaatste functionaris is gelegd. Hierbij kan worden gedacht aan het militaire tuchtrecht en het ambtelijk tuchtrecht.
  • Wettelijk niet-hiërarchische tuchtrecht: dit is onder te verdelen in het tuchtrecht voor de vrije beroepen en het economisch tuchtrecht.

De eerste twee categorieën worden niet op deze website aangeboden. Alleen uitspraken van tuchtrechtcolleges die vallen onder het wettelijk niet-hiërarchisch tuchtrecht zijn opgenomen.

In de openingspagina is zichtbaar welke colleges inmiddels hun uitspraken op Overheid.nl publiceren. Meer informatie over de diverse tuchtcolleges is op te vragen via de knop 'Instanties tuchtrecht' (rechts op het scherm):

Voorbeeld van de knop 'Instanties Tuchtrecht' op de openingspagina van tuchtrecht.overheid.nl

Wanneer u het onderdeel Tuchtrecht opent, komt u terecht op de pagina Nieuw, waar de meest recente uitspraken van de lopende maand zijn opgenomen. U heeft hier ook de mogelijkheid om te kiezen voor Zoeken of Zoeken binnen domein, waar meer uitgebreide zoekopties worden geboden.