Instanties

Meer informatie over de instanties voor tuchtrecht

Vrije beroepen

Accountants

Advocaten

Diergeneeskundigen

Gerechtsdeurwaarders

Gezondheidszorg

Loodsen

Notarissen

Octrooigemachtigden

Scheepvaart

Producenten

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet opheffing bedrijfslichamen in werking getreden en zijn de Productschappen opgeheven. Hiermee kwam ook het tuchtrecht te vervallen (intrekking Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004) en zijn de Tuchtgerechten in 2016 opgeheven.