Zoekresultaat

Alle onderwerpen uit Help bij Tuchtrecht

In dit scherm worden de resultaten getoond van de zoekvraag die u heeft uitgevoerd. In het midden van het scherm zijn de gevonden uitspraken aangegeven in chronologische volgorde van publicatiedatum (de jongste staat bovenaan). Per uitspraak wordt weergegeven de ECLI, de naam en locatie van het tuchtrechtcollege, en het zaaknummer. Daaronder volgen dan, voor zover aanwezig, de inhoudsindicatie, datum uitspraak en datum publicatie en het domein waarbinnen de uitspraak valt.

Het zoekresultaat wordt weergegeven per 10 uitspraken.

Aan de linkerkant ziet u in het grijze vakje hoeveel uitspraken binnen elk domein zijn gevonden. Door op een domein te klikken – bijvoorbeeld 'Advocaten' - kunt u het zoekresultaat filteren en beperken tot dat domein. Het grijze vakje wordt dan vervangen door een vermelding van het betreffende domein met een X erachter.

Filter__tuchtrecht_.png

Door op de X te klikken wordt het filter weer opgeheven.

Eventueel kunt u bij een te groot zoekresultaat de zoekvraag verder verfijnen. Klik dan op Zoek verfijnen. U keert dan terug naar het eerder ingevulde zoekscherm en u kunt aanvullende zoekcriteria opgeven.

U kunt ook kiezen voor Zoek opnieuw. In dat geval keert u terug naar een zoekscherm waarin alle ingevulde zoekcriteria zijn gewist.