Bijzonderheden bij het invoeren van zoekvragen

Alle onderwerpen uit Help bij Wet- en regelgeving

In de tekstvelden kunt u op geavanceerde wijze zoeken: u kunt verschillende zogenaamde operatoren gebruiken en u kunt jokertekens verwerken in de zoekopdracht. Bij het invullen van een waarde bij 'In de titel' onder 'Zoek op woord of zinsdeel' of bij het invullen van een waarde bij 'In de tekst' kan met de volgende operatoren worden gewerkt:

Spatie of 'EN' of '+'

Wanneer ingetikte woorden zijn verbonden met een spatie of EN of + wordt gezocht naar het aanwezig zijn van beide woorden.
Bijvoorbeeld: als in de tekst wordt gezocht op gezamenlijke huishouding wordt in de tekst van een regelingselement gezocht op het aanwezig zijn van zowel het woord gezamenlijke als het woord huishouding. De opgegeven volgorde is hierbij niet van belang.

'OF' of ','

Wanneer ingetikte woorden worden verbonden met OF (of ,) wordt gezocht naar het aanwezig zijn van één van de woorden.
Bijvoorbeeld: als in de tekst wordt gezocht op gezamenlijke , huishouding wordt in de tekst van een regelingselement gezocht op het aanwezig zijn van of het woord gezamenlijke of het woord huishouding.

NAASTx

Wanneer ingetypte woorden worden verbonden met NAASTx (waarbij x een getal is van 1 t/m 9), wordt gezocht naar het aanwezig zijn van het tweede woord niet verder dan x woorden achter het eerste woord.
Bijvoorbeeld: als in de tekst wordt gezocht op gezamenlijke NAAST3 huishouding wordt in de tekst van een regelingselement gezocht op het aanwezig zijn van het woord huishouding niet verder dan drie woorden achter het woord gezamenlijke.

NABIJx

Wanneer ingetikte woorden worden verbonden met NABIJx (waarbij x een getal is van 1 t/m 9), wordt gezocht naar het aanwezig zijn van het tweede woord niet verder dan x woorden voor of achter het eerste woord.
Bijvoorbeeld: als in de tekst wordt gezocht op gezamenlijke NABIJ3 huishouding wordt in de tekst van een regelingselement gezocht op het aanwezig zijn van het woord huishouding niet verder dan drie woorden voor of achter het woord gezamenlijke.

NIET of ZONDER

Wanneer ingetikte woorden worden verbonden met NIET (of ZONDER), wordt gezocht naar het aanwezig zijn van het eerste woord, waarbij het tweede woord niet aanwezig is.
Bijvoorbeeld: als in de tekst wordt gezocht op gezamenlijke ZONDER huishouding wordt in de tekst van een regelingselement gezocht op het aanwezig zijn van het woord gezamenlijke, waarbij het woord huishouding niet aanwezig is.

Operatoren ( )

Bij het gebruik van operatoren kunnen haakjes worden gebruikt om een sub-expressie aan te geven.
Bijvoorbeeld: (bijstand OF belasting) EN (gezamenlijke huishouding).

Quotes

Quotes (aanhalingstekens) kunnen worden gebruikt om zinsfragmenten aan te geven. Binnen een zinsfragment gebruikte woorden en interpunctie hebben hun letterlijke betekenis en worden niet als operator gebruikt.
Bijvoorbeeld: als in de tekst wordt gezocht op 'bijstand of belasting' wordt in de tekst van een regelingselement gezocht op het aanwezig zijn van het zinsfragment 'bijstand of belasting'. Of als in de tekst wordt gezocht op 'verpakkingsmiddelen, goederen, werktuigen' wordt in de tekst van een regelingselement gezocht op het aanwezig zijn van dit zinsfragment.

Bijzonderheden in het gebruik van operatoren

Bij het invullen van de waarden bij 'in de titel' met als keuze 'afkorting of volledige titel' kan met de volgende operatoren worden gewerkt (de beschrijving van deze operatoren vindt u hierboven):

  • 'OF' of ','
  • ' ' (quotes danwel aanhalingstekens)
    N.B. Indien in een volledige titel een , voorkomt en de komma door de applicatie niet mag worden gebruikt als operator moet de titel tussen quotes worden geplaatst.

Bij het invullen van de waarden bij 'artikelnummer' kan met de volgende operatoren worden gewerkt (de beschrijving van deze operatoren vindt u hierboven):

'OF' of ','
Bijvoorbeeld: als in het artikelnummer wordt gezocht op 10, 20 wordt gezocht naar regelingselementen van het type artikel waarbij het nummer gelijk is aan 10 of 20.

Truncatietekens

Bij het invullen van de waarden bij 'in de titel' met als keuze 'zoek op woord of zinsdeel' of bij het invullen van een waarde bij 'in de tekst' of 'artikelnummer' kan met de volgende truncatietekens worden gewerkt:

* (sterretje)

U kunt een sterretje gebruiken aan het begin en/of het einde van een woord. Een sterretje moet worden gevolgd of voorafgegaan door drie normale alfanumerieke karakters (dus letters en/of cijfers). Bij zoeken wordt gezocht naar een woord waarin de opgegeven term wordt voorafgegaan (sterretje aan begin van het woord) en/of wordt gevolgd (sterretje aan het einde van het woord) door geen, één of meerdere willekeurige tekens.
Bijvoorbeeld: *politie vindt politie, rijkspolitie, regiopolitie etcetera.

? (vraagteken)

U kunt een vraagteken gebruiken op een willekeurige positie binnen het woord. Er mogen maximaal vier vraagtekens achter elkaar worden geplaatst. Bij het gebruik van vraagtekens moeten er minstens drie normale alfanumerieke karakters (dus letters en/of cijfers) in de term staan. Zoekvragen als ?e? of ee?? zijn dus niet mogelijk.
Bij zoeken wordt gezocht naar een woord waarin op de plaats van het vraagteken één willekeurig teken voorkomt.
Bijvoorbeeld: ?egering vindt legering en regering; regering?? vindt regeringen.