Help bij Wet- en regelgeving

In het onderdeel Wet- en regelgeving vindt u de verdragen, wetten, ministeriële regelingen, algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten, regelgeving van zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO) en de wetten en regels die per 10-10-2010 van kracht zijn geworden voor de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Opgenomen zijn de geconsolideerde teksten zoals die op een zeker moment luiden; dat wil zeggen dat alle wijzigingen in de teksten zijn verwerkt. Daarbij wordt informatie geboden over wijzigingshistorie en publicatiebronnen. Dit onderdeel biedt uitgebreide zoek- en raadpleegmogelijkheden.

In de helpteksten worden de volgende onderwerpen behandeld:

Wilt u meer weten over verdragen, ga dan naar het onderdeel Verdragen.

Wilt u weten hoe het wetgevingsproces verloopt, ga dan naar Hoe komt een wet tot stand.