Een eigen kopie van het basiswettenbestand opbouwen

Terug naar de inhoudsopgave

Alle regelingen uit het basiswettenbestand zijn als open data beschikbaar in XML-formaat. Deze bestanden kunnen gedownload worden middels HTTPS vanaf de bestandsrepository. Dit maakt dat het mogelijk is om een eigen kopie van het basiswettenbestand op te bouwen. Hieronder staat beschreven hoe u uw eigen kopie kunt opbouwen.

Basisset downloaden

De huidige collectie bestaat uit zo'n 42.000 regelingen met meer dan 100.000 toestanden. Daarnaast heeft elke regeling nog een bestand met de wetstechnische informatie, een manifest-bestand en indien van toepassing een verzameling afbeeldingen. De totale collectie neemt 140 GB in beslag (gezipt 10 GB). U kunt een basisset aanvragen bij KOOP. Hiervoor vult u het reactieformulier in en geeft u in het opmerkingenveld aan dat u een link wenst te ontvangen om een basisset van het basiswettenbestand te downloaden.

Updates

Dagelijks wordt het basiswettenbestand bijgewerkt. Bestaande regelingen worden gewijzigd en nieuwe regelingen treden in werking. Omdat het ongewenst is bij elke wijziging opnieuw de gehele set te downloaden is er een service beschikbaar waarmee de wijzigingen kunnen worden opgevraagd. Deze service is gebaseerd op SRU. Meer informatie over dit protocol vindt u op de site van de Library of Congress  http://www.loc.gov/standards/sru/.

Via deze SRU service kunt u periodiek de gewijzigde bestanden opvragen. Het is ook mogelijk om alleen de gewijzigde regelingen van bijvoorbeeld een bepaald ministerie op te vragen. Zo hoeft u alleen de regelingen op te halen die voor u van belang zijn.

Hieronder vindt u een specificatie van de velden die u kunt gebruiken in het request en de velden die u terugkrijgt in de respons.

De respons bevat onder andere velden met betrekking tot de locatie van de nieuwe/gewijzigde toestand en de bijbehorende manifest- en WTI-bestanden. Deze kunt u eenvoudig via HTTPS downloaden.

U hebt altijd een up-to-date kopie van het wettenbestand ter beschikking door de initiële levering regelmatig bij te werken met behulp van de informatie die u uit de SRU-interface haalt..

SRU interface

De interface is beschreven in onderstaand document.

Bestand: Gebruikersdocumentatie BWB – Zoeken binnen het basiswettenbestand

Schema's

De XML van de toestanden, de wetstechnische informatie en de manifest-bestanden voldoen aan onderstaande XML-schema's (xsd)..

toestand:
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Schema/BWB-toestand/2015-2/xsd/toestand_2015-2.xsd

wetstechnisch informatie:
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Schema/BWB-WTI/2015-2/xsd/wti_2015-2.xsd

manifest:
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/bwb/_manifest.xsd

SRU use cases

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van use cases waarvoor de SRU interface gebruikt zou kunnen worden. Bij elk voorbeeld staat ook een voorbeeld request:

 1. Use case 1 - IND
 2. Use case 2 - Belastingdienst
 3. Use case 3 - Beleidsmedewerker VWS
 4. Use case 4 - Monitoring door V&J
 5. Use case 5 - Vervanging OPId2BWBIdService
 6. Use case 6 - Vervanging BWBIdService

Use case 1 - IND

De IND heeft een eigen systeem waarin de beleidsregels worden beheerd. In dit systeem willen zij van ongeveer 40 regelingen uit BWB alle versies hebben, zodat zij snel dingen kunnen opzoeken. Zij hebben van deze 40 regelingen de identifier. Via de SRU willen ze elke dag controleren of er nog nieuwe versies zijn.

Voor de IND zijn de volgende velden nodig in het request:

 • datum-laatste-wijziging
 • bwbid

Een request URL waarbij alle voor de IND relevante wijzigingen worden opgevraagd is als volgt:

Aannames:

 • De vorige bevraging was op 1 mei 2015
 • De relevante identifiers zijn BWBR0011823, BWBR0011825 en BWBR0032546

Een request URL waarbij alle voor de belastingdienst relevante wijzigingen worden opgevraagd is als volgt:

http://zoekservice.overheid.nl/sru/Search?operation=searchRetrieve&version=1.2&x-connection=BWB&query=dcterms.modified>=2015-05-01 and (dcterms.identifier == BWBR0011823 or dcterms.identifier == BWBR0011825 or dcterms.identifier == BWBR0032546)

Use case 2 - Belastingdienst

De belastingdienst wil alle regelingen die te maken hebben met belastingen inlezen in een eigen systeem.

Voor de belastingdienst zijn de volgende velden nodig in het request:

 • datum-laatste-wijziging
 • rechtsgebied

Een request URL waarbij alle voor de belastingdienst relevante wijzigingen worden opgevraagd is als volgt:

http://zoekservice.overheid.nl/sru/Search?operation=searchRetrieve&version=1.2&x-connection=BWB&query=dcterms.modified>=2016-02-01 and overheidbwb.rechtsgebied == belastingrecht

Use case 3 - Beleidsmedewerker VWS

Een beleidsmedewerker bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) houdt in de gaten welke nieuwe regelingen worden gepubliceerd waarvoor het eigen departement verantwoordelijk is.

Voor VWS zijn de volgende velden nodig in het request:

 • datum-laatste-wijziging
 • eerstverantwoordelijke

Een request URL waarbij alle voor VWS relevante wijzigingen worden opgevraagd is als volgt:

http://zoekservice.overheid.nl/sru/Search?operation=searchRetrieve&version=1.2&x-connection=BWB&query=dcterms.modified>=2015-05-01 and overheid.authority == Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Use case 4 - Monitoring door V&J

Het ministerie van Veiligheid en Justitie monitort of alle departementen zich houden aan de afspraken rondom het maken van wet- en regelgeving. Ze controleren bijvoorbeeld of het aantal regelingen omlaag gaat en of de inwerkingtredingsdatums van de regelingen samenvallen met de vaste verandermomenten. Ze monitoren niet alle regelgeving, alleen de hogere: wetten, AMvB's en ministeriële regelingen.

Voor V&J zijn de volgende velden nodig in het request:

 • datum-laatste-wijziging
 • regelingsoort

Een request URL waarbij alle voor de V&J relevante wijzigingen worden opgevraagd is als volgt:

http://zoekservice.overheid.nl/sru/Search?operation=searchRetrieve&version=1.2&x-connection=BWB&query=dcterms.modified>=2015-05-01 and (dcterms.type == wet or dcterms.type == AMvB or dcterms.type == ministeriele-regeling)

Use case 5 - Vervanging OPId2BWBIdService

Het oude BWB bevatte een service waarmee op basis van een op-id (de identifier van een publicatie op officielebekendmakingen.nl) de bwb-id's opgevraagd konden worden van de regelingen die de consolidatie bevatten van de publicatie.

De SRU interface kan deze oude webservice vervangen.

De volgende request velden zijn hier van belang

 • bekendmaking
 • geldigheidsdatum

Een request URL is als volgt:

http://zoekservice.overheid.nl/sru/Search?operation=searchRetrieve&version=1.2&x-connection=BWB&query=overheidbwb.bekendmaking=stb-2015-123 and overheidbwb.geldigheidsdatum=2015-09-01

Use case 6 - Vervanging BWBIdService

Het oude BWB bevatte een service waarmee op basis van het bwb-id, de citeertitel of de datum-laatste-wijziging metadata van regelingen opgevraagd kon worden.

De SRU interface kan deze oude webservice vervangen, het bwb-id, de citeertitel en de datum-laatste-wijziging zijn allen request velden.