EUR-Lex

Alle onderwerpen uit Help bij Wet- en regelgeving

Direct naar EUR-Lex

Waarnaar verwijzen de links bij Europese richtlijnen en verordeningen?

Verwijzingen naar Richtlijnen en Verordeningen van de Europese Unie zijn voorzien van een link naar EUR-Lex, de online databank van de Europese Unie. U wordt doorgeleid naar de bladzijde waarop informatie over de regeling is te vinden. De informatie wordt onder verantwoordelijkheid van de EU aangeboden. Ten aanzien van de op EUR-Lex aangeboden informatie geldt de volgende disclaimer.

Welke informatie vind ik op EUR-Lex?

De bladzijde waarnaar u wordt verwezen geeft informatie over de regeling, zoals het moment waarop deze in werking is getreden of is gewijzigd. Onder het kopje 'geconsolideerde versies' kunt u de tekst vinden van de regeling. Indien de regeling na de eerste vaststelling is gewijzigd, vindt u ook versies van de tekst waarin deze wijzigingen zijn verwerkt.

Welke versie van de Europese regelingstekst moet ik raadplegen

Verwijzingen in Nederlandse regelgeving hebben meestal betrekking op de meest recente versie van de Europese regeling, maar soms is een eerdere versie bedoeld. Dat is het geval indien:

  1. de Nederlandse regeling verwijst naar een Europese regeling zoals die op een bepaald moment is komen te luiden, of
  2. wijzigingen in de Europese regeling pas doorwerken vanaf een bepaalde datum of een bepaald moment.

Welke van de op EUR-Lex aangeboden tekstversies relevant is, moet in zo'n geval worden vastgesteld door de Nederlandse regelgeving te bestuderen.