Verwijzen naar wet- en regelgeving

Alle onderwerpen uit Help bij Wet- en regelgeving

Vanuit vele publicaties wordt verwezen naar wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld vanuit jurisprudentie, maar ook vanuit beleidsbesluiten en uitvoerings-content. Om dit op een gestandaardiseerde en persistente manier te doen is er een standaard opgezet. Dit is de Juriconnect standaard voor identificatie van en verwijzing naar wet- en regelgeving. Op de website van het Platform voor informatie-uitwisseling en standaardisatie in het juridische domein is documentatie beschikbaar.

Link maken

Het maken van een correcte Juriconnect-verwijzing vergt enige technische kennis. Op https://wetten.overheid.nl wordt u daarom geholpen om een dergelijke verwijzing samen te stellen.
Bij elk regelingonderdeel (een artikel, een hoofdstuk, etc.) kunt u via het rechter uitklapmenu kiezen om een 'Permanente link' te maken.

wr_voorbeeld_permanente_link.png

Het systeem toont dan de juriconnect-verwijzing.

Link verfijnen

Indien een verwijzing naar een onderdeel niet voldoende is, omdat u bijvoorbeeld wilt verwijzen naar een specifiek lid binnen een artikel is het mogelijk om de link te verfijnen op https://linkeddata.overheid.nl.

Hiervoor klikt u in het uitklapmenu op 'Verfijn link op Lido'.

wr_verfijn_lido.png

Het systeem opent vervolgens de linktool van Lido.

wr_verfijnen_lido_extern.png

Hier kunt u de link verfijnen.