Wetstechnische informatie regelingselement

Terug naar de inhoudsopgave

Het scherm toont de wetstechnische informatie over een regelingselement. De informatie wordt als volgt getoond:

Gerelateerde wet- en regelgeving

Hier vindt u informatie over regelngen die gereateerd zijn aan de regeling. Deze informatie bestaat uit:

  • Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) - het door u opgevraagde artikel kan als grondslag dienen voor andere regelingen (niet van toepassing op verdragen). Deze laatstgenoemde regelingen worden hier getoond. U kunt met de hyperlinks doorklikken naar de gedelegeerde regelgeving.
  • Beleidsregels en circulaires die het artikel als wettelijke bevoegdheid hebben - het door u opgevraagde artikel kan als wettelijke bevoegdheid dienen voor andere regelingen. U kunt met hyperlinks doorklikken naar deze regelingen.
  • Artikelen die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf, e.d. waarvan dit artikel deel uitmaakt - hier worden alle artikelen getoond die een verwijzing bevatten naar het hoofdstuk of de paragraaf waarvan het door u opgevraagde artikel deel uitmaakt. U kunt met de hyperlinks doorklikken naar deze artikelen.
  • Artikelen die verwijzen naar het artikel zelf.

Overzicht van wijzigingen van dit artikel / deze bijlage

Dit overzicht toont alle wijzigingen vanaf 1 mei 2002 (voor wet- en regelgeving), 1 mei 2003 (voor ministeriële regelingen), 1 januari 2005 voor verdragen of 1 mei 2005 (voor ZBO's, PBO, circulaires en beleidsregels) die betrekking hebben op het artikel of de bijlage. De informatie geldt voor alle wijzigingen die op de systeemdatum bekend zijn.
In de tabel worden alle versies met datum van inwerkingtreding aangegeven. De oranje balk geeft aan welke versie betrekking heeft op het artikel dat u hebt opgevraagd.

Voor alle wijzigingen voorafgaand aan de geldende tekst en alle toekomstige wijzigingen waarvan de inwerkingtredingsdatum bekend is, is de datum van inwerkintreding als hyperlink weergegeven. Door hierop te klikken kunt u de bijbehorende versie van die tekst opvragen.

In de kolom 'Opmerkingen' wordt aangegeven of er opmerkingen over deze versie zijn op te vragen. Bij verdragen gaat het om informatie over een eventuele voorlopige toepassing. Als dat het geval is, kunt u hier op de hyperlink klikken om deze informatie onder aan de tabel te bekijken.

In het overzicht van wijzigingen zijn bronvermeldingen vanaf 1995 (naar Staatsblad, Staatscourant, en Tractatenblad) als hyperlink uitgevoerd, waardoor met een klik direct de betrokken publicatie kan worden opgevraagd vanuit de databank Officiële bekendmakingen. Hetzelfde geldt voor Kamerstukken vanaf 1995. Ook zijn Kamerstukken van vóór 1995 op deze wijze via een hyperlink opvraagbaar gemaakt vanuit de website Staten-Generaal Digitaal.