Help bij zbo-register

Inleiding en inhoud

In het zbo-register zijn gegevens opgenomen van alle zbo's van de rijksoverheid. Het register geeft op dit moment van al deze zbo's informatie over een aantal kerngegevens per zbo (gegevens zoals naam, adres en de rechtsvorm van de rechtspersoon waarvan het zbo deel uitmaakt).

Hieronder vindt u een korte uitleg hoe u het zbo-register kunt gebruiken. Mocht u vragen hebben over de inhoud van het zbo-register, dan verwijzen wij u naar Veelgestelde vragen.

Aangeven van verbeteringen en aanvullingen

Als u de pagina van een specifieke zbo opent, ziet u onderaan de pagina een link naar een reactieformulier voor het desbetreffende zbo. U kunt via dit formulier algemene opmerkingen doorgeven. Graag de link naar het zbo in het daarvoor bestemde veld vermelden. Het beheer van dit register toetst vervolgens of deze informatie in het zbo-register opgenomen kan worden.

Zoeken

In het Register van Overheidsorganisaties, waar het zbo-register een onderdeel van is, kunt u op naam van het betreffende zbo zoeken. Vervolgens kunt u in de resultaten onder "Type" "Zelfstandig bestuursorgaan" aanklikken om alle zbo's uit de resultaten te zien. Als er geen zbo's in de gevonden resultaten voorkomen, zal deze optie niet verschijnen.

Exporteren

U kunt alle informatie over de zbo's exporteren door in het overzicht van zbo's op "Exporteer Zelfstandige bestuursorganen (CSV-formaat)" te klikken.

De gegevens worden ook dagelijks naar een XML-bestand geëxporteerd, dat hier wordt klaargezet: https://organisaties.overheid.nl/archive/exportOO_zelfstandige_bestuursorganen.xml
Op de locatie https://organisaties.overheid.nl/archive/ zijn ook historische XML-bestanden te vinden (vanaf 19-07-2018).

Uw privacy

Voor het verwerken van verbeteringen en aanmeldingen van zbo’s en het beantwoorden van vragen hanteert Overheid.nl de e-mailgedragslijn voor overheden van burger@overheid.nl. In de privacyverklaring leest u hoe Overheid.nl omgaat met uw persoonsgegevens en met cookies.

Vragen?

Mocht hier niet de informatie staan die u zoekt, dan kunt u bij Veelgestelde vragen kijken. Als u vragen heeft over de werking van het register kunt u contact opnemen via dit contactformulier.