Resultaten 1 - 10 van 174 resultaten

 • Tijdelijke verhuur woning

  Als u een leegstaande woning te koop aanbiedt, kunt u die in bepaalde gevallen tijdelijk verhuren. U moet daarvoor een vergunning voor tijdelijke verhuur (op basis van de Leegstandwet) aanvragen bij de gemeente.

 • Verkeersregelaars

  Bij zowel meldingsplichtige als vergunningplichtige evenementen kunnen verkeersregelaars nodig zijn om het verkeer in goede banen te leiden. Deze verkeersregelaars moeten een verkeersregelaarsexamen afleggen. Dat gebeurt door e-learning via internet. 

 • Vervoermiddelen

  Wanneer u  problemen heeft met verplaatsing of vervoer, kunt u in aanmerking komen voor een (aangepast) vervoermiddel. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan scootmobielen en driewielfietsen.

 • Huishoudelijke ondersteuning

  U kunt een beroep doen op de Wmo-voorziening huishoudelijke ondersteuning wanneer u:

  • (tijdelijk) niet zelf uw huishouden kunt doen;
  • niet (voldoende) hulp van familie, buren of kennissen kunt krijgen om het probleem op te lossen

 • Veelgestelde vragen gemeentelijke belastingen

  Heeft u vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen?

  Bekijk hier de veelgestelde vragen en antwoorden.

 • Maatschappelijke deelname

  Woont u nog thuis maar hebt u bijvoorbeeld moeite met het onderhouden van sociale contacten of om deel te nemen aan georganiseerde activiteiten? Dan kan de gemeente u een maatwerkvoorziening Ondersteuning Maatschappelijk leven toekennen.

 • Huisnummer aanvragen

  Alle woningen, bedrijfspanden, standplaatsen en ligplaatsen krijgen een huisnummeraanduiding. Als het (ver)bouwen van uw pand gevolgen heeft voor de huisnummering, kunt u een huisnummer aanvragen of laten wijzigen.

 • Bloemrijke akkerranden

  Voor het tweede jaar op rij stimuleert de gemeente Hof van Twente de aanleg van akkerranden. Akkerranden vergroten de biodiversiteit op het agrarisch bedrijf en daar kan ook de ondernemer veel voordeel aan hebben.

 • Biodiversiteit in je tuin

  Start in je eigen tuin om een biodiverse omgeving te crëeren. In onderstaande hoofdstukken vind je per onderdeel meer informatie over wat jij kan doen in je eigen tuin! 

 • Toeristisch-recreatieve bewegwijzering

  Fysieke bewegwijzering is niet weg te denken in het straatbeeld. Zeker in een toeristische gemeente als Hof van Twente is een goede toeristisch-recreatieve bewegwijzering van wezenlijk belang.