Resultaten 11 - 20 van 138 resultaten

 • Paspoort voor vreemdelingen

  U woont in Nederland en heeft een verblijfsvergunning. U heeft niet de Nederlandse nationaliteit en geen vluchtelingenstatus. U heeft geen identiteitsbewijs uit uw land van herkomst. Als u naar het buitenland wilt, heeft u een vreemdelingenpaspoort nodig. U maakt hiervoor een afspraak.

 • Subsidie voorschoolse educatie

  U bent eigenaar van een peuterspeelzaal en wilt geld (subsidie) aanvragen om peuters deel te laten nemen aan een voorschools onderwijsprogramma. U vraagt de subsidie op z'n laatst 13 weken voor het begin van de activiteit aan.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  U kunt uw huis of gebouw laten aansluiten op het openbaar riool. De gemeente legt dan de aansluiting aan tussen het openbaar riool en uw erfgrens (grens van uw tuin). Het gedeelte van de rioolleiding in of onder het huis en tuin moet u zelf laten aanleggen.

 • Tapontheffing

  U wilt zwak-alcoholhoudende dranken (minder dan 15% alcohol) verkopen tijdens een evenement of feest. Bijvoorbeeld op een braderie, muziekfeest of kermis. U moet een tijdelijke ontheffing (toestemming) aanvragen.

 • Dakkapel

  U wilt een dakkapel plaatsen. U heeft daar vaak een vergunning voor nodig. U kunt een vergunningcheck en aanvraag doen via het Omgevingsloket. In beschermd stadsgezicht gelden speciale regels. Bij een monument moet u altijd een vergunning aanvragen.

 • Dakopbouw

  U wilt extra ruimte aan uw gebouw toevoegen door een dakopbouw te plaatsen. U moet een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Asbest

  U wilt asbest (laten) verwijderen of slopen. U moet dan altijd een melding doen. U geeft hierbij aan dat u op een bepaalde datum sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren, waarbij asbesthoudende materialen worden gesloopt, verwijderd en afgevoerd. Een melding is gratis.

 • Programmasubsidie sport

  Iedere organisatie kan geld (subsidie) aanvragen om sportieve activiteiten voor Hilversum te organiseren. Bijvoorbeeld voor een hardloopwedstrijd. U vraagt de subsidie op z'n laatst 13 weken voor het begin van de activiteit aan.

 • Handtekening legaliseren

  Als u moet bewijzen dat uw handtekening echt van u is, laat uw handtekening dan legaliseren (voor echt verklaren) bij de gemeente. U zet uw handtekening waar de ambtenaar bij is. U maakt hiervoor een afspraak.

 • Mobiele puinbreker

  U gaat een mobiele puinbreker op een bouw- of sloopplaats gebruiken. U doet hiervoor een online melding. Minimaal 15 werkdagen voor u met de werkzaamheden begint. Een melding mobiele puinbreker is gratis.