Resultaten 61 - 67 van 67 resultaten

 • Rioolheffing Ondernemers

  Om de riolering te onderhouden en/of uit te breiden, brengt de gemeente rioolheffing in rekening. U betaalt belasting gebruiker van een pand waar water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Ook het wegstromen van regenwater vanaf een dak op een put is het afvoeren van afvalwater op de riolering. Wanneer betaalt u Rioolheffing betaalt u vanaf het moment dat u een pand in gebruik neemt. Tot wanneer betaalt u Wanneer u in de loop van het jaar uit de gemeente verhuist, hoeft u vanaf het eind van de maand waarin u verhuist geen rioolheffing meer te betalen. Bij een verhuizing op bijvoorbeeld 23 mei, betaalt u tot en met eind mei. Uw verhuizing moet u doorgeven bij uw nieuwe gemeente. Binnen 3 maanden na uw vertrek krijgt u automatisch een deel of het hele bedrag van de aanslag terug.

 • Rijbewijs

  Afspraak maken U kunt uw rijbewijs aanvragen of vernieuwen bij de gemeente waarin u woont. Let op Wij werken alleen op afspraak. Het kan een paar dagen duren voordat er een afspraakmogelijkheid is. Dat geldt voor het aanvragen en afhalen van documenten. Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs tijdig te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn. Door de regeling kunnen mensen binnen Europa tijdelijk blijven doorrijden met hun verlopen rijbewijs. Voor meer informatie kijk op rdw.nl

 • Onroerende zaakbelastingen (OZB)

  Soorten OZB Er zijn 2 soorten onroerendezaakbelastingen (OZB): Gebruikersbelasting. Dit is voor een gebruiker van een niet-woning. Eigenarenbelasting. Dit is voor de eigenaar van een woning en een niet-woning Voorbeelden van een niet woning zijn winkelruimten, kantoren of fabrieken. Hoe werkt het? De gemeente bepaalt op 1 januari van het kalenderjaar wie de eigenaar en/of gebruiker is van een onroerende zaak. Er zijn 2 soorten onroerende zaken: woningen en niet-woningen. De persoon die op 1 januari eigenaar is van een woning, betaalt onroerendezaakbelasting (OZB). De gebruiker van de woning hoeft niets te betalen. Bij een niet-woning betalen de gebruiker en de eigenaar OZB. Kosten OZB De hoogte van de OZB wordt bepaald op basis van een percentage van de WOZ-waarde. Tariefsoort 2020 2021 Eigenarenbelasting woningen 0,0816% 0,0824% Eigenarenbelasting niet-woningen 0,2554% 0,2808% Gebruikersbelasting niet-woningen 0,1764% 0,1875% Als u in de loop van het jaar een pand koopt, dan betaalt u vanaf 1 januari van het volgende jaar de OZB. De koper en de verkoper kunnen bij de notaris afspraken maken over een verrekening van de OZB. Verhuist u of verkoopt u uw onroerende zaak? Dit heeft geen invloed op het tarief van het lopende jaar. Het tarief wordt in het volgende jaar aangepast. Hoe betaal ik de OZB? Elk jaar ontvangt u in februari de gemeentelijke belastingen. Hier staan de kosten voor de OZB op. U kunt op twee manieren uw gemeentelijke belastingen betalen: Automatische afschrijving U maakt het bedrag over Automatische afschrijving Heeft u toestemming gegeven om het bedrag automatisch van uw rekening af te laten schrijven? Dan hoeft u niets te doen. Het bedrag wordt in 8 delen automatisch van uw rekening afgeschreven. Op het aanslagbiljet ziet u welk bedrag en wanneer het bedrag van uw rekening wordt afgeschreven. Heeft u geen toestemming gegeven, maar wilt wel dat de bedragen automatisch van uw rekening worden afgeschreven? Dit regelt u via de Digitale Belastingbalie. U maakt het bedrag over Zorg ervoor dat u het hele bedrag binnen twee maanden na de datum van het aanslagenbiljet heeft betaald. Kan ik bezwaar maken tegen de aanslag? Bent u het niet eens met de aanslag? Zorg er dan voor dat u binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maakt. U kunt dit schriftelijk doen of via de Digitale Belastingbalie. Meer informatie leest u op de pagina bezwaar tegen gemeentelijke belastingen.  

 • WOZ

  Bepalen WOZ-waarde Om de WOZ-waarde van uw huis te bepalen, wordt er een taxatie uitgevoerd. Een taxatie is een waardebepaling. Dit gebeurt door WOZ-taxateurs. Om de waarde te bepalen gebruiken zij verschillende bronnen. Bijvoorbeeld oppervlakte en verkoopprijzen uit het Kadaster, luchtfoto’s, cycloramafoto’s (360-graden foto's) en bouwtekeningen. Maar ook andere bekende gegevens zoals de grootte en eventuele veranderingen in de afgelopen periode. Bij het bepalen van de waarde wordt uitgegaan van het bedrag dat uw woning zou opbrengen op de waarde peildatum (1 januari het vorige jaar), wanneer het leeg op de vrije markt verkocht zou worden. Verkoopprijzen van dezelfde soort woningen (referentiepanden) zijn het uitgangspunt. Op www.wozwaardeloket.nl ziet u de WOZ waarden van andere woningen. De WOZ-waarden van woningen zijn openbaar. Op een kaart kunt u de woning kiezen waarvan u de WOZ-waarde wilt weten. Taxatieverslag Op uw taxatieverslag in de Digitale Belastingbalie vindt u terug welke referentiepanden (dezelfde soort woningen) er voor uw woning gebruikt zijn. Ook kunt u uw taxatieverslag downloaden. Bezwaar maken Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? U kunt telefonisch of per mail contact opnemen met de taxateur van de gemeente. De taxateur kan u adviseren of het zin heeft om bezwaar te maken. Zorg ervoor dat u binnen 6 weken na de datum van de aanslag bezwaar maakt. U kunt dit schriftelijk doen of via de Digitale Belastingbalie. Meer informatie leest u op de pagina bezwaar tegen gemeentelijke belastingen. Bezwaar maken via WOZ-bureau is niet gratis Er zijn verschillende 'no-cure-no-pay-bedrijven' (WOZ-Bureaus) actief die bezwaar voor u willen maken. Het maakt niet uit of uzelf of een bureau het bezwaar indient. Elk bezwaarschrift wordt serieus beoordeeld en afgehandeld. Als u bezwaar maakt, krijgt de woning altijd een objectieve hertaxatie. Natuurlijk is iedereen vrij in de keuze voor het inschakelen van een deskundige, maar zelf bezwaar maken kost een stuk minder geld. De WOZ-bureaus werken vaak op basis van no-cure-no-pay. Als u via een WOZ-bureau bezwaar laat maken, dan geeft u meestal toestemming om het bedrijf de vergoeding te laten betalen door gemeente Hilversum. De vergoeding die wordt betaald, zijn de kosten die het bedrijf heeft gemaakt. Dit zijn vaak in verhouding hoge vergoedingen. Deze vergoeding is vaak zo hoog dat deze bedrijven er van kunnen bestaan. De vergoeding die gemeente Hilversum aan deze bureaus geeft, kosten de gemeente veel geld. Uiteindelijk betalen alle belastingbetalers deze kosten. Neem daarom rechtstreeks met ons contact op om in gesprek te gaan over de WOZ-waarde. Dit bespaart overheidsgeld. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, passen we deze graag voor u aan. Helemaal gratis! Waarderingskamer controleert De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren. Op de website van de Waarderingskamer vindt u meer informatie over de waardering van uw pand. Op deze website vindt u ook alle beoordelingsresultaten van de gemeente Hilversum over de uitvoering van de Wet WOZ. Bel of mail ons gerust als u vragen heeft Vragen over de WOZ-waarde kunt u stellen via woz@hilversum.nl of bel naar 14 035. Zorg ervoor dat u uw burgerservicenummer (BSN), subjectnummer en/of aanslagnummer bij de hand heeft of zet deze gegevens in uw mail. Zo wordt u sneller geholpen. Heeft u vragen over andere gemeentelijke belastingen? Mail dan naar belastingen@hilversum.nl.

 • Gemeentelijke belastingen

  Jaarlijks in februari ontvangt ieder huishouden een aanslagbiljet. Hierop staat welke gemeentelijke belastingen u moet betalen. Op het aanslagbiljet kunnen, afhankelijk van uw situatie, onderstaande belastingen vermeld staan: Afvalheffing Rioolheffing Onroerende zaakbelasting (OZB) Hondenbelasting Kosten belastingen 2021 Hoeveel belasting u betaalt verschilt per huishouden. Voor huurders stijgt de prijs gemiddeld met 4%. Dat betekent 13 tot 22 euro per jaar. Voor woningeigenaren stijgt de prijs met ongeveer 5%. Dat komt neer op 32 tot 40 euro per jaar, bij een gemiddelde WOZ waarde. Dat is een iets hogere stijging dan de afgelopen jaren toen de tarieven alleen met de inflatie stegen. De stijging dit jaar is onder meer nodig vanwege de stijgende kosten om afval op een duurzamere manier te verwerken. Ook hebben we bij de rioolheffing gerekend op extra maatregelen om de steeds zwaardere regenbuien op te vangen. Wanneer en hoe betaal ik de gemeentelijke belastingen? Automatische afschrijving U maakt het bedrag over Automatische afschrijving Heeft u toestemming gegeven om het bedrag automatisch van uw rekening af te laten schrijven? Dan hoeft u niets te doen. Het wordt in 8 delen van uw rekening afgeschreven. Op het aanslagbiljet ziet u om welk bedrag het gaat en wanneer het bedrag van uw rekening wordt afgeschreven. Heeft u geen toestemming gegeven, maar wilt u dit wel? Regel dit via de Digitale Belastingbalie. U maakt het bedrag over Zorg ervoor dat u het hele bedrag binnen 2 maanden na de datum van het aanslagenbiljet heeft betaald. Heeft u een laag inkomen? U kunt dan kwijtschelding aanvragen Heeft u een inkomen op bijstandsniveau? Misschien hoeft u een aantal belastingen niet te betalen. Dit noemen we kwijtschelding. Meer informatie leest u hier. Ik ben het niet eens met de aanslag of de WOZ beschikking Het kan dat u het niet eens bent met uw aanslagbiljet of de WOZ-beschikking. Neem dan contact met ons op door te bellen naar 14 035. Wilt u na het contact alsnog officieel bezwaar maken? Zorg er voor dat u binnen zes weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maakt. Dan kunt u binnen zes weken na de datum van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. U kunt dit schriftelijk doen of via de Digitale Belastingbalie. Meer informatie leest u hier. Bel of mail gerust als u vragen heeft Heeft u nog andere vragen over de gemeentelijke belastingen? Bel ons op 14 035 of mail naar belastingen@hilversum.nl. Zorg ervoor dat u uw burgerservicenummer (BSN), subjectnummer en/of aanslagnummer bij de hand heeft of zet deze gegevens in uw mail. Zo wordt u sneller geholpen.  

 • Hondenbelasting

  Hond aan of afmelden Heeft u één of meerdere honden? Dan betaalt u hondenbelasting. U betaalt hondenbelasting over de maanden dat u de hond in bezit heeft. Voorbeeld Krijgt u de hond halverwege maart? Dan betaalt u vanaf april tot en met december van dat jaar. Verhuist u uit de gemeente of heeft u geen hond meer? Dan betaalt u vanaf de maand na de wijziging geen hondenbelasting meer. Is uw hond overleden? Dan ontvangt u het te veel betaalde bedrag van de aanslag hondenbelasting terug. Bij overlijden/euthanasie vragen wij om een verklaring of rekening van de dierenarts. Hond aan of afmelden Kosten   2020 2021 1e hond € 105,48 € 107,28 2e hond € 176,88 € 179,88 3e en volgende hond € 242,64 € 246,72 Kennel tarief € 270,12 € 274,68 U  betaalt geen hondenbelasting voor: politiehonden blindengeleidehonden gehandicaptenhulphonden honden jonger dan 3 maanden die nog bij de moeder worden gehouden. Wanneer betalen Elk jaar ontvangt u in februari de gemeentelijke belastingen. Hier staan de kosten voor de hondenbelasting op. U kunt op 2 manieren uw hondenbelasting betalen: Automatische afschrijving U maakt het bedrag over Automatische afschrijving Heeft u toestemming gegeven om het bedrag automatisch van uw rekening af te laten schrijven? Dan hoeft u niets te doen. Het bedrag wordt in 8 delen automatisch van uw rekening afgeschreven. Op het aanslagbiljet ziet u welk bedrag en wanneer het bedrag van uw rekening wordt afgeschreven. Heeft u geen toestemming gegeven, maar wilt wel dat de bedragen automatisch van uw rekening worden afgeschreven? Dit regelt u via de Digitale Belastingbalie. U maakt het bedrag over Zorg ervoor dat u het hele bedrag binnen 2 maanden na de datum van het aanslagenbiljet heeft betaald. Heeft u een laag inkomen? U kunt dan kwijtschelding aanvragen Heeft u een inkomen op bijstandsniveau? Misschien hoeft u het bedrag voor de hondenbelasting niet te betalen. Dit noemen we kwijtschelding. Voor de hondenbelasting geldt dit alleen voor de 1e hond. Meer informatie over kwijtschelding. Bezwaar Bent u het niet eens met de aanslag? Zorg er dan voor dat u binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maakt. U kunt dit schriftelijk doen of via de Digitale Belastingbalie. Meer informatie leest u op de pagina bezwaar tegen gemeentelijke belastingen. Regels U moet de poep van uw hond opruimen. Ook moet u goed materiaal bij zich hebben om dit te doen. U kunt anders een boete krijgen. Binnen de bebouwde kom moet uw hond aan de riem. Zonder riem mag op de aangewezen uitrenvelden en losloopgebieden: Groengordel in de Meent groen/gras rondom de Berlagevijver Noorderweg groen/gras rondom Lorentzvijver groen/gras rondom Riebeeckvijver groen/gras rondom Oude Haven Peerlkamplaan groen/gras rondom de Husvijver Raabos U mag niet met uw hond op kinderspeelplaatsen, zandbakken, speelweides of sportvoorzieningen komen.  

 • Kwijtschelding

  Heeft u een inkomen op of rond bijstandsniveau en weinig spaargeld of vermogen? Mogelijk heeft u het recht om een gedeelte of de gehele gemeentelijke belastingen of de waterschapsbelasting van Waternet niet te betalen. Dit noemen we kwijtschelding. Voor welke belastingen kan ik kwijtschelding aanvragen? Het is mogelijk om voor de onderstaande belastingen kwijtschelding aan te vragen: Afvalstoffenheffing Rioolheffing Hondenbelasting (alleen voor de 1ste hond) Watersysteemheffing ingezetenen (Waternet) Zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing (Waternet) Bent u een ZZP’er? Dan is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen voor uw privé belastingen. Voorwaarden voor particulieren, ondernemers en studenten Voorwaarden voor particulieren U en even­tu­eel uw part­ner/​echt­ge­noot of me­de­be­wo­ner heb­ben een (ge­za­men­lijk) in­ko­men op of rond bij­stands­ni­veau. Dit na af­trek van de vas­te uit­ga­ven zo­als uw net­to woon­- en uw ziek­te­kos­ten­. Het is alleen mogelijk om een kwijtschelding aan te vragen, als de belastingaanslag op uw naam staat. U en even­tu­eel uw part­ner/​echt­ge­noot heb­ben wei­nig spaar­geld of an­de­re ver­mo­gen. De hoogte van uw spaargeld of andere vermogen is ongeveer net zoveel als uw maandelijkse netto inkomen min uw netto woon-en zorgkosten. Bent u in of eerder dan 1934 geboren? Dan heeft u recht op een extra vrijstelling van € 2269,-. Het is alleen mogelijk om kwijtschelding aan te vragen voor bedragen die: u nog niet heeft be­taald. u kor­ter dan drie maan­den ge­le­den heeft be­taald. Extra voorwaarden voor ondernemers U bent een na­tuur­lijk per­soon en ZZP’ er. Dit betekent dat uw bedrijf geen B.V. is of een andere rechtsvorm heeft. Het is alleen mogelijk om kwijtschelding aan te vragen als de belastingaanslag op uw naam staat. U en/​of uw part­ner/​echt­ge­noot heeft een Bbz-uit­ke­ring (Be­sluit bij­stand­ver­le­ning zelf­stan­di­gen). U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor uw privé belastingen die gaan over uw woonadres binnen de gemeente Bent u ZZP’er en wilt u kwijtschelding aanvragen voor uw privé belastingen? Download dan het verkorte kwijtscheldingsformulier (link document) en stuur dan onderstaande documenten mee: Alle cijfers van uw onderneming van het afgelopen (volledige) belastingjaar; Kopie inkomstenbelasting; Kopie Winst- en verliesrekening; Kopie bankafschriften van uw privé- en zakelijke betaal- en spaarrekeningen. Kwijtschelding voor studenten Bent u een student en ontvangt u naast uw studiefinanciering andere inkomsten zoals loon, uitkering of een pensioen? Dan wordt het leningdeel van de studiefinanciering niet meegerekend als inkomen. Om uw kwijtschelding te beoordelen, hebben wij een overzicht van de opbouw van uw maandelijks studiefinanciering nodig.   Meerdere personen in één huishouden Bij een verzoek om kwijtschelding telt ook het aantal volwassenen vanaf 21 jaar die een woning met u delen mee. Zij worden kostendelers genoemd. Hoe meer kostendelers, hoe minder groot de kans is dat uw recht heeft op kwijtschelding. Ik woon met meerdere volwassenen in een huis. Wat betekent dit voor mijn verzoek om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen? De samenstelling van een gezin bepaalt de standaard die wij gebruiken bij de berekening van het recht op kwijtschelding. Voor kwijtschelding onderscheiden wij 3 leefvormen: Alleenstaande Woont alleen op het adres of woont met een familielid in de eerste graad ouder dan 18 jaar. Eerstegraads familieleden zijn (adoptie)ouders en (adoptie)kinderen. Eenoudergezin * heeft geen partner of echtgenoot. * heeft inwonende kind(eren) jonger dan 18 jaar. Echtpaar/samenwonend 2 personen ouder dan 18 jaar zonder relatie in de eerste graad. Verblijven er op het adres meerdere personen van 21 jaar of ouder? Dan kunnen zij worden gezien als kostendeler(s). Wat is een kostendeler? Een kostendeler is een persoon van 21 jaar of ouder die een hoofdverblijf heeft op hetzelfde adres van de belastingschuldige. Dit kan ook een kind of kinderen zijn met eigen loon of uitkering. Het maakt niet uit of deze persoon ook echt meebetaalt aan de kosten van het huishouden. De volgende personen tellen niet mee als kostendeler: personen jonger dan 21 jaar. een student met recht op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten. een student die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgt (BBL-studenten). wanneer een commerciële prijs aan belanghebbende wordt betaald voor hoofdverblijf op hetzelfde adres. Bijvoorbeeld (onder)huurders en kostgangers die geen bloed- of aanverwant zijn in de eerste of tweede graad van de belanghebbende. Is er sprake van één of meer kostendelers? Dan gaat de kwijtscheldingnorm omlaag. Kostendeler of medebewoner Bij het beoordelen of u recht heeft op kwijtschelding kijken wij alleen naar het aantal kostendelers. We kijken niet naar het inkomen of het vermogen van de kostendeler(s). Medebewoners die geen kostendeler zijn worden niet meegerekend bij het verzoek voor kwijtschelding.   Berekening van uw betalingsvermogen en vrijstelling financiële middelen Als het verschil tussen uw inkomsten en uitgaven op óf onder de bijstandsnorm uitkomen, heeft het zin om kwijtschelding aan te vragen. Met uitgaven bedoelen wij uw netto huur- en zorgkosten of te betalen bedragen op belasting- of toeslagschulden en kosten levensonderhoud kinderen. De bijstandsnormen vind u op de pagina bijstandsuitkering.  Let op dat de bijstandsnormen elk jaar op 1 januari en 1 juli worden gewijzigd. De formule voor het berekenen van het toegestane banksaldo is bij wet vastgesteld. In grote lijnen houdt dit in: uw inkomen plus de uitkomst van bovenstaande som. Bent u vóór 1 januari 1935 geboren? Dan mag u € 2.269,- extra vermogen hebben. Niet-toegestane bezittingen/ vermogen een lijf­ren­te­po­lis, aan­de­len of an­de­re be­leg­gin­gen. de over­waar­de van een koop­huis. een mo­tor­rij­tuig zoals een auto, mo­tor en/of brom­mer dat meer waard is dan € 2.269,- (dag­waar­de) dat u niet no­dig heeft van­we­ge uw ziek­te, han­di­cap of voor het uit­oe­fe­nen van uw be­roep. een twee­de mo­tor­rij­tuig zoals een auto, mo­tor en/of brom­mer. Bij de tweede motorrijtuig wordt er niet gekeken naar de (dag)waarde. een ca­ra­van of va­kan­tie­huis. Toegestane bezittingen/ vermogen Va­kan­tie­geld: Heeft u op het mo­ment van toet­sing tot maxi­maal 3 maan­den ge­le­den va­kan­tie­geld ge­kre­gen? Dan mag u dat be­drag af­trek­ken van het bedrag op uw bank­re­ke­ning. Heeft u het geld langer dan 3 maanden? Dan wordt het bedrag meegeteld als spaargeld. Te­ge­moet­ko­mings­kos­ten (doeluitkeringen/ gif­ten van de ge­meen­te voor bij­voor­beeld ver­huis­kos­ten, school­kos­ten en kos­ten van ar­beids­on­ge­schikt­heid): Heeft u op het mo­ment van controle tot maxi­maal 3 maan­den ge­le­den te­ge­moet­ko­mings­kos­ten ont­van­gen? Dan mag u dat be­drag af­trek­ken van het sal­do van uw bank­re­ke­ning. Na 3 maan­den geldt het be­drag als spaar­te­goed. Scha­de-uit­ke­ring en smar­ten­geld: Be­dra­gen die u krijgt voor het ver­goe­den van spe­ci­fie­ke kos­ten, bij­voor­beeld van­we­ge een on­ge­luk, zien wij in eer­ste in­stan­tie niet als ver­mo­gen. Dit geld la­ten wij, van­af het mo­ment dat u het kreeg, maximaal 4 jaar lang bui­ten be­schou­wing bij de be­re­ke­ning van uw ver­mo­gen. Stu­die­le­ning: Is het sal­do van de bank­re­ke­ning uit­slui­tend af­kom­stig van le­nin­gen van­uit de Wet Stu­die­fi­nan­cie­ring 2000 en/​of Wet te­ge­moet­ko­ming on­der­wijs­bij­dra­ge en school­kos­ten? Dan geldt uw bank­sal­do niet als ver­mo­gen. Als er in­ko­men is naast de stu­die­fi­nan­cie­ring, dan geldt deze vrij­stel­ling niet.   Kwijtschelding aanvragen Om kwijtschelding aan te vragen, vult u het kwijtscheldingsformulier in. Met dit formulier kunnen wij automatisch uw gegevens controleren op basis van de gegevens van het UWV, RDW, Belastingdienst en BRP (basisregistratie personen). U hoeft dan niet opnieuw alle documenten die wij nodig hebben op te zoeken en op te sturen. Blijkt het niet mogelijk te zijn om bij de juiste informatie op te vragen? Dan vragen wij u per brief om de aanvullende documenten naar ons op te sturen. Dan kunnen wij uw verzoek alsnog beoordelen. Wanneer u recht heeft voor kwijtschelding, laten wij u dit per post weten. Wilt u niet dat uw gegevens geautomatiseerd worden gecontroleerd? Laat ons dat weten door te mailen naar belastingen@hilversum.nl of per post naar postbus 9900, 1201 GM Hilversum. Vergeet niet uw subjectnummer te noemen in de mail of brief. Kwijtschelding aanvragen via het Digitaal Belastingloket Ga naar het Digitaal Belastingloket en log in met uw DigiD. Als u de velden heeft ingevuld, krijgt u een keuzescherm met een bijlage berekening Kwijtschelding. U ontvangt een advies om wel of geen kwijtschelding aan te vragen. Als u via het Digitale Belastingloket kwijtschelding aanvraagt, ontvangt u een digitale ontvangstbevestiging. Let op! De berekening geeft een advies, maar dit betekent niet dat u recht heeft op kwijtschelding. Als u het advies krijgt om kwijtschelding aan te vragen, kunt u direct het kwijtscheldingsformulier downloden. Uitstel van betaling gedurende aanvraag Op het moment dat wij uw verzoek aan het beoordelen zijn, wordt automatisch uw betaling uitgesteld. Dit geldt ook bij automatische incasso. Wordt u verzoek afgewezen en zijn er nog openstaande bedragen? Dan wordt het totale openstaande bedrag verdeeld over de komende openstaande termijnen. Is de laatste termijndatum al geweest? Dan moet u het totaalbedrag in 1 keer binnen 30 dagen betalen. Lukt het niet om dit bedrag in 1 keer te betalen? Dan moet u zo snel mogelijk een afspraak maken om de betaling in meerdere delen te betalen. Het is daarom verstandig altijd rekening te houden met de mogelijkheid van een afwijzing. U voldoet niet aan de voorwaarden, maar kunt het bedrag niet betalen/ ik wil een betalingsregeling Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding, maar kunt u op dit moment de rekening niet betalen? U kunt een afspraak maken om uw betaling in delen te betalen. Dit heet een betalingsregeling. Om een betalingsregeling aan te vragen mail naar belastingen@hilversum.nl of bel naar 14035.