Resultaten 1 - 10 van 76 resultaten

 • Ontheffing bijzonder transport

  Aanvragen ontheffing voor bijzonder vervoer

 • Loterij organiseren

  Voor het organiseren van een loterij heeft u een loterijvergunning nodig Voor het organiseren van een bingo moet u een melding doen

 • Afval, klein chemisch afval (KCA)

  Gratis inleveren bij de Milieustraat of grondstoffenkar (KCA-wagen) Wat wel/niet KCA: zie Voorwaarden Medisch afval: ongebruikte medicijnen inleveren bij lokale apotheken

 • Planschade

  Planschade is schade door een herziening, ontheffing of afwijking van een bestemmingsplan, zoals waardevermindering van uw woning of inkomensschade U kunt een verzoek indienen voor een tegemoetkoming U dient een verzoek in via het aanvraagformulier onder 'Downloads' 

 • Kringloop

  U heeft bruikbare spullen die u kwijt wilt Breng de spullen naar de kringloopwinkel Of laat de ophaalservice van de kringloop spullen ophalen

 • Milieuvragen of klachten

  Voor milieuklachten kunnen inwoners terecht bij de Milieutelefoon Bel naar de Milieutelefoon via 0888 - 333 555

 • Rolcontainer aanvragen, omruilen of inleveren

  Een kapotte rolcontainer kunt u laten vervangen U kunt een rolcontainer aanvragen of inleveren Containers horen bij een adres en niet bij een persoon

 • Omgevingsvergunning, principeverzoek

  Om te onderzoeken of uw (bouw)plan haalbaar is Minder kosten dan een volledige omgevingsvergunning Niet zo gedetailleerd als een definitieve aanvraag

 • Leerlingenvervoer

  Voor leerlingen met een lichamelijke, zintuigelijke, psychische en/of verstandelijke handicap is er leerlingenvervoer. Bekijk alle voorwaarden op deze pagina en regel het online.

 • Omgevingsvergunning, milieu

  Als u een bedrijf of organisatie wilt beginnen of veranderen Er zijn verschillende milieuregels waar u zich aan moet houden Controleer via het Omgevingsloket online of u een vergunning nodig heeft of melding moet doen