Resultaten 1 - 10 van 51 resultaten

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  U komt in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats als u een gehandicaptenparkeerkaart heeft en er binnen uw maximale loopafstand onvoldoende parkeerplaatsen zijn.

  De gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats kan worden aangelegd bij uw woning en/of bij uw werkadres. In het laatste geval moet u aangeven op welke dagen en welke tijden u parkeert bij uw werkadres.

  Indien u een aanvraag wilt doen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen. (zie voorwaarden)

   

 • Klinker

  De Klinker is het gemeentelijke magazine voor alle inwoners van Krimpen aan den IJssel. Het blad wordt huis-aan-huis bezorgd in Krimpen aan den IJssel en verzonden naar relaties. Constateert u dat bepaalde gegevens niet goed zijn vermeld of hebt u suggesties of ideeën, dan horen wij dat graag van u.

 • Naturalisatie

  Er zijn twee manieren om Nederlander te worden:

  • Via de optieprocedure. Door het afleggen van een verklaring dat u Nederlander wilt worden. Deze procedure geldt voor een aantal groepen;
  • Door naturalisatie. Dit is de andere mogelijkheid om als vreemdeling Nederlander te worden.

 • Leerlingenvervoer

  Ouders of verzorgers die één of meer kinderen op school hebben, zorgen vaak zelf voor het halen en brengen van hun kinderen. Er kunnen echter situaties zijn waarin dit niet mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat de leerling een beperking heeft of omdat de speciale school die de leerling bezoekt op flinke afstand van huis ligt. In dit soort situaties kunt u eventueel in aanmerking komen voor het leerlingenvervoer van de gemeente Krimpen aan den IJssel.

 • Graffitiverwijdering

  De gemeente is verantwoordelijk voor het verwijderen van graffiti in de openbare ruimte en op gebouwen die eigendom zijn van de gemeente. Het kan bijvoorbeeld gaan om graffiti op bruggen, verkeersborden, afvalbakken en dergelijke. De gemeente zal zo spoedig mogelijk graffiti verwijderen in de openbare ruimte en op openbare gebouwen.

 • Vrijwilligerssubsidie

  De gemeente Krimpen aan den IJssel is erg blij met het werk en de activiteiten die door vrijwilligers worden gedaan en ondersteunt dit zo veel mogelijk. Door waardering en steun hopen we dat vrijwilligers onverminderd hun steentje willen blijven bijdragen aan het welzijn van inwoners.
  De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft een subsidieregeling waarmee zij de mogelijkheid heeft uw organisatie ondersteuning te bieden bij het bevorderen van de deskundigheid van de vrijwilligers.

 • Marktstandplaats

  De markt in Krimpen aan den IJssel wordt iedere dinsdag gehouden van 8:00 tot 15:30 uur en bestaat uit circa 100 kramen. Op dit moment zijn alle kramen bezet. Voor marktkooplieden die belangstelling hebben voor een plaats op de markt, werkt de gemeente met een wachtlijst.

 • Melding openbare ruimte

  Meldingen over uw woonomgeving of de openbare ruimte kunt u direct doorgeven aan de gemeente. Hierbij kunt u denken aan defecte straatverlichting, overhangend openbaar groen, losliggende stoeptegels, rondzwervend afval, vernielde bushokjes, verstopte rioolkolken, dode dieren of glas op de fietspaden.

   

 • Loterij organiseren (klein kansspel)

  Wilt u een loterij organiseren waarbij prijzen worden uitgereikt, dan heeft u een vergunning nodig. Dit is vastgelegd in de Wet kansspelen. U komt in aanmerking voor een vergunning als:

  • Het doel van de actie van algemeen belang is.
  • De uitgaven niet meer bedragen dan 50% van de opbrengst (van verkoop loten).
  • De prijzen geen hogere waarde hebben dan 4.500,00 euro (bij een hogere waarde moet een aanvraag bij de Kansspelautoriteit worden ingediend).

 • Gemeentegids

  De gemeentegids wordt jaarlijks als e-book gepubliceerd. In deze gids vindt u handige informatie over uw gemeente. Als u een papieren versie van de gemeentegids wilt, kunt u contact opnemen met het Publiekscentrum. Voor zover de voorraad strekt, is het mogelijk een papieren versie te ontvangen.