Resultaten 1 - 10 van 76 resultaten

 • Kwijtschelding belastingen

  Als u een laag inkomen heeft, dan kunt u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen. In Losser is het betalen van gemeentelijke belastingen geregeld via GBTwente. Via GBTwente kunt u kwijtschelding aanvragen.

 • Hondenbelasting

  Als u 1 of meerdere honden heeft, betaalt u hondenbelasting. Hondenbelasting betalen In Losser is het betalen van hondenbelasting geregeld via GBTwente. Via GBTwente kunt u uw hondenbelasting betalen. Geef het door aan GBTwente als uw hond overlijdt of als u uw hond verkoopt. Maak een afspraak om de belasting contant te betalen. U neemt uw aanslagnummer mee. 

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Heeft u bewijs nodig dat u de Nederlandse nationaliteit heeft? Vraag dan de gemeente om een verklaring waarin staat dat u Nederlander bent. U heeft dit soms nodig als u naar het buitenland verhuisd of voor bepaalde functies in het openbaar bestuur. Aanvragen bewijs Nederlanderschap met DigiD Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u als u eigenaar bent van een woning, een ander gebouw of een stuk grond. Ook als huurder betaalt u OZB.  OZB betalen In Losser is het betalen van OZB geregeld via GBTwente. Via GBTwente kunt u uw onroerendezaakbelasting betalen. Maak een afspraak om de belasting contant te betalen. U neemt uw aanslagnummer mee. 

 • Reinigen openbare weg, melding klacht

  De gemeente reinigt regelmatig de straten, pleinen en voetgangersgebieden. Dit gebeurt volgens een vast rooster. Net als het legen van de afvalbakken. Heeft u een klacht hierover of ziet u grote hoeveelheden afval, dan kunt u een melding doen. Melding openbare ruimte We streven ernaar om uw melding of klacht zo snel mogelijk af te handelen.

 • Betalen van gemeentelijke belastingen

  Het betalen van een aanslag gemeentelijke belastingen kan op verschillende manieren. De meeste inwoners en ondernemers kiezen voor een automatische afschrijving. In Losser betaalt u uw aanslag via GBTwente. Gemeentelijke belastingen betalen Belasting contant betalen Maak een afspraak om de belasting contant te betalen. U neemt uw aanslagnummer mee. 

 • Toeristenbelasting

  U betaalt toeristenbelasting als mensen u betalen om bij u te mogen overnachten. U heeft bijvoorbeeld een hotel, camping, pension of Bed & Breakfast. Toeristenbelasting betalen In Losser is het betalen van toeristenbelasting geregeld via GBTwente. Via GBTwente kunt u uw toeristenbelasting betalen. Maak een afspraak om de belasting contant te betalen. U neemt uw aanslagnummer mee.

 • WOZ-aanslag bekijken

  De gemeente stelt elk jaar de waarde van uw woning of bedrijfspand vast. Dit kunt u zien in het taxatieverslag. Taxatieverslag inzien of bezwaar maken In Losser is het betalen van onroerendezaakbelasting geregeld via GBTwente. Via GBTwente kunt u uw taxatieverslag inzien, of bezwaar maken. Maak een afspraak om de belasting contant te betalen. U neemt uw aanslagnummer mee.

 • Afvalstoffenheffing

  De gemeente zamelt afval in en verwerkt dit. Als inwoner betaalt u hieraan mee via de afvalstoffenheffing. Afvalstoffenheffing betalen In Losser is het betalen van afvalstoffenheffing geregeld via GBTwente. Via GBTwente kunt u uw afvalstoffenheffing betalen. Maak een afspraak om de afvalstoffenheffing contant te betalen. U neemt uw aanslagnummer mee.

 • Persoonsgegevens bekijken

  In de Basisregistratie Personen (BRP) staan uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw geboortedatum, het adres waar u nu woont en waar u eerder heeft gewoond. U kunt deze gegevens bekijken. U kunt ook de persoonsgegevens van uw partner of kinderen bekijken. Uw persoonsgegevens bekijken Klik op Identiteit en daarna op Bekijk uw persoonsgegevens. Persoonlijk bekijken U kunt ook langskomen om uw gegevens uit de BRP gratis te bekijken. Bel 053 - 537 74 44 om een afspraak te maken. Neem bij uw afspraak uw identiteitsbewijs mee. Wilt u de gegevens op papier, vraag dan een Uittreksel Basisregistratie Personen aan.