Resultaten 1 - 10 van 77 resultaten

 • Speelautomatenhal, aanvragen

  Als u een speelautomatenhal wil exploiteren, dan heeft u een exploitatievergunning van de gemeente nodig

 • Plaatsen uitstallingen, reclameborden of banners

  Aan het plaatsen van uitstallingen, reclameborden of banners zijn voorwaarden verbonden.

 • Omgevingsvergunning, gebouw of woning slopen

  Wilt u iets slopen? Dan moet u een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Planschade

  Planschade is schade door een herziening, ontheffing of afwijking van een bestemmingsplan, zoals waardevermindering van uw woning of inkomensschade U kunt een verzoek indienen voor een tegemoetkoming U dient een verzoek in via het aanvraagformulier onder 'Downloads' 

 • Klacht indienen

  U kunt een klacht indienen als u ontevreden bent over een medewerker of bestuurder U kunt uw klacht schriftelijk of telefonisch indienen   Let op: Als u een klacht of melding heeft over de openbare ruimte (scheef paaltje, kapotte stoeptegel, hondenpoep, zwerfvuil of parkeeroverlast), meldt u dit via Fixi.

 • Inburgeren

  Sinds 1 januari 2013 zijn gemeenten niet meer verantwoordelijk voor inburgering Neem contact op met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

 • Starterslening

  Voor starters op de woningmarkt De eerste 3 jaar zijn rente- en aflossingsvrij De lening heeft een looptijd van 30 jaar

 • Geslacht op geboorteakte veranderen

  U bent 16 jaar of ouder  U heeft de Nederlandse nationaliteit of woont minimaal 1 jaar in Nederland Neem contact op met de gemeente waar u bent geboren Geboren in het buitenland? Ga dan naar de gemeente Den Haag  

 • Nederlander worden, naturalisatie

  Als niet-Nederlander kunt u onder bepaalde voorwaarden de Nederlandse nationaliteit aanvragen Maak een afspraak voor een informatiegesprek

 • Leerlingenvervoer

  Doe digitaal een aanvraag leerlingenvervoer Als de afstand tot de school 6 kilometer of meer is Voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke, psychische en/of verstandelijke handicap Vanwege geloofs- of levensovertuiging als de afstand tot de school 6 kilometer of meer is Noot Personenvervoer verzorgt het taxivervoer