Resultaten 1 - 10 van 72 resultaten

 • Speelautomatenhal, aanvragen

  Als u een speelautomatenhal wil exploiteren, dan heeft u een exploitatievergunning van de gemeente nodig

 • Omgevingsvergunning, gebouw of woning slopen

  Wilt u iets slopen? Dan moet u een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Planschade

  Planschade is schade door een herziening, ontheffing of afwijking van een bestemmingsplan, zoals waardevermindering van uw woning of inkomensschade U kunt een verzoek indienen voor een tegemoetkoming U dient een verzoek in via het aanvraagformulier onder 'Downloads' 

 • Inburgeren

  Sinds 1 januari 2013 zijn gemeenten niet meer verantwoordelijk voor inburgering Neem contact op met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

 • Starterslening

  Voor starters op de woningmarkt De eerste 3 jaar zijn rente- en aflossingsvrij De lening heeft een looptijd van 30 jaar

 • Geslacht op geboorteakte veranderen

  U bent 16 jaar of ouder  U heeft de Nederlandse nationaliteit of woont minimaal 1 jaar in Nederland Neem contact op met de gemeente waar u bent geboren Geboren in het buitenland? Ga dan naar de gemeente Den Haag  

 • Nederlander worden, naturalisatie

  Als niet-Nederlander kunt u onder bepaalde voorwaarden de Nederlandse nationaliteit aanvragen Maak een afspraak voor een informatiegesprek

 • Leerlingenvervoer

  Voor leerlingen met een lichamelijke, zintuigelijke, psychische en/of verstandelijke handicap is er leerlingenvervoer. Bekijk alle voorwaarden op deze pagina en regel het online.

 • Koninklijke onderscheiding

  Voor mensen die zich op een bijzondere wijze inzetten of ingezet hebben voor de samenleving.

 • Parkeerontheffing blauwe zone inwoners

  Ontheffing is alleen mogelijk onder specifieke voorwaarden Als u een nieuwe auto koopt, moet u de ontheffing opnieuw aanvragen