Resultaten 1 - 10 van 42 resultaten

 • Grondwateropgave invullen

  Onttrek je grondwater en heb je een vergunning of een bedrijfswaterplan? Dan moet je elk jaar opgeven hoeveel grondwater je in het voorgaande jaar onttrokken hebt.

 • Klacht indienen aanbesteding

  Ben je niet tevreden over de manier waarop de aanbestedingsprocedure verloopt? Dan kun je een klacht indienen over de aanbesteding.

 • Lozen grondwater bij bronnering of bodemsanering

  Ga je een bronnering of bodemsanering uitvoeren en daarbij grondwater lozen? Deze lozing moet je in veel gevallen melden.

 • Last onder bestuursdwang en kostenbeschikking

  Waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bepaalde wet- en regelgeving. Het waterschap treedt handhavend op tegen overtredingen.

 • Calamiteitenzorg

  Het waterschap bereidt zich voor op calamiteiten die een bedreiging vormen voor het waterbeheer. Deze aanpak noemen we calamiteitenzorg.

 • Lozen afvalwater binnen inrichtingen

  Op deze pagina leest u meer over het lozen van afvalwater binnen inrichtingen. Wilt u bedrijfswater lozen in een oppervlaktewater, bijvoorbeeld een sloot of beek?

 • Kwijtschelding waterschapsbelasting aanvragen

  U kunt een verzoek tot kwijtschelding indienen als u de waterschapsbelasting niet kunt betalen.

 • Last onder dwangsom en invorderingsbeschikking

  Waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bepaalde wet- en regelgeving. Heeft u die wet- en regelgeving overtreden, dan kan het waterschap naleving van die regels afdwingen door het opleggen van een last onder dwangsom.

 • Praktijkopdracht in de klas

  Samen met de docent en/of leerlingen bedenken we een uitdagend vraagstuk op gebied van klimaat en duurzaamheid, wateroverlast, droogte, waterkwaliteit of waterveiligheid. De praktijkopdracht richt zich op scholieren van het VMBO en Technasia Havo- of VWO.

 • Bezoek ons archief

  Maak een afspraak om het historisch archief van waterschap Brabantse Delta en zijn rechtsvoorgangers te raadplegen.