Resultaten 1 - 10 van 21 resultaten

 • Folders en brochures

  Aanvragen van een folder en/of borchure.

 • Zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing

  Degene die afvalwater loost op riolering of rechtstreeks op oppervlaktewater ontvangt een aanslagbiljet zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing.

 • Watersysteemheffing ingezetenen

  Waterschappen zorgen voor bescherming tegen wateroverlast, schoon water en voldoende water. Met het beheren van het waterpeil zorgen waterschappen voor goede aan- en afvoer van het oppervlaktewater om wateroverlast en verdroging tegen te gaan.

 • Grondwateroverlast

  Heeft u last van water in de kruipruimte of kelder, optrekkend vocht in de muren of een drassige tuin? U kunt zelf veel doen om de overlast te voorkomen of te verhelpen.

 • Schade of overlast melden aan het waterschap

  Wanneer u schade of overlast ondervindt, die te wijten is aan handelen of het nalaten van handelen door het waterschap, kunt u dit melden. Ook kan het voorkomen, dat u schade of overlast signaleert, die niet u zelf treft, maar waar het waterschap ten op moet treden.

 • Gedraging van bestuursorgaan, klacht

  Wilt u meer specifieke informatie over het milieu ontvangen van het waterschap? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen.

 • Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

  Als u het als belanghebbende niet eens bent met een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, kunt u bezwaar aantekenen bij het orgaan dat het besluit heeft genomen.

 • Peilwijziging

  Er kan aanleiding zijn om streefpeilen structureel te wijzigen. Wilt u een peilwijziging aanvragen, neemt u dan contact op met uw gebiedsbeheerder.

 • Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur

  Eigenaren van woningen, gebouwen en/of grond hebben belang bij veilige dijken en goede aan- en afvoer van oppervlaktewater. Aan deze kerntaken van de waterschappen betalen eigenaren via de watersysteemheffing mee.

 • Milieu-informatie, aanvraag

  Wilt u meer specifieke informatie over het milieu ontvangen van het waterschap? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen.