Resultaten 1 - 10 van 21 resultaten

 • Folders en brochures

  Aanvragen van een folder en/of borchure.

 • Schade of overlast melden aan het waterschap

  Wanneer u schade of overlast ondervindt, die te wijten is aan handelen of het nalaten van handelen door het waterschap, kunt u dit melden. Ook kan het voorkomen, dat u schade of overlast signaleert, die niet u zelf treft, maar waar het waterschap ten op moet treden.

 • Nadeelcompensatie, aanvraag

  Vindt u dat u schade hebt ondervonden als gevolg van de taakuitoefening van het waterschap? Bijvoorbeeld waardevermindering van een woning door dijkverzwaring, verminderd uitzicht of omzetverlies voor uw bedrijf? Dan kunt u nadeelcompensatie aanvragen.

 • Milieu-informatie, aanvraag

  Wilt u meer specifieke informatie over het milieu ontvangen van het waterschap? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen.

 • Watersysteemheffing ingezetenen

  Waterschappen zorgen voor bescherming tegen wateroverlast, schoon water en voldoende water. Met het beheren van het waterpeil zorgen waterschappen voor goede aan- en afvoer van het oppervlaktewater om wateroverlast en verdroging tegen te gaan.

 • Wet open overheid (Woo), verzoek

  Wilt u andere informatie van het waterschap ontvangen dan die u op onze website of een andere manier kunt vinden? Dan kunt u een informatieverzoek of een Woo-verzoek indienen.

 • Gedraging van bestuursorgaan, klacht

  Wilt u meer specifieke informatie over het milieu ontvangen van het waterschap? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen.

 • Peilwijziging

  Er kan aanleiding zijn om streefpeilen structureel te wijzigen. Wilt u een peilwijziging aanvragen, neemt u dan contact op met uw gebiedsbeheerder.

 • Kwijtschelding

  Indien u uw aanslag zuiveringsheffing en/of watersysteemheffing ingezetenen niet kunt betalen, kunt u hiervoor kwijtschelding aanvragen.

 • Grondwateroverlast

  Heeft u last van water in de kruipruimte of kelder, optrekkend vocht in de muren of een drassige tuin? U kunt zelf veel doen om de overlast te voorkomen of te verhelpen.