Resultaten 1 - 10 van 233 resultaten

 • Omgevingsvergunning

  Als u uw huis wilt verbouwen, een boom wilt kappen of een schuur wilt bouwen, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Deze vergunning vervangt veel

 • Bijzonder transport provinciale vaarweg, ontheffing

  De provincie beheert onder andere vaarwegen. Er gelden regels voor de maat van schepen die hierop varen en voor wat u mag vervoeren. Is uw

 • Groen, subsidie, 2.11: Programma Groen doet goed

  Meer info bij de subsidieregeling Groen.

 • Bodemsanering bedrijventerreinen, subsidie

  U kunt subsidie aanvragen als u de verontreinigde bodem van uw bedrijventerrein wilt saneren. De verontreiniging van het terrein moet dan van vóór 1975 zijn.

 • Spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland

  Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland. 

 • Campussen, subsidie

  Geef kort aan wat het product of de dienst inhoudt.

 • Lozing koelwater in de bodem, ontheffing

  Bedrijven moeten een ontheffing hebben als bij het verrichten van activiteiten koelwater in de bodem wordt geloosd. 'Koelwater' is water dat uitsluitend is gebruikt voor

 • Beschermde leefomgeving, aanwijzing

  Wilt u dat een bepaald object of gebied tot beschermde leefomgeving wordt verklaard? U kunt een aanvraag indienen bij de provincie.De

 • Activiteiten uitvoeren binnen stiltegebied, ontheffing

  In een stiltegebied zijn de natuurlijke geluiden van flora en fauna heel belangrijk. Daarom gelden binnen stiltegebieden regels om geluidhinder te beperken of te voorkomen.

 • Ligplaatsen en constructies in provinciale vaarwegen, vergunning

  Met uitzondering van de daarvoor aangewezen vakken waar tijdelijk ligplaats mag worden ingenomen, is het verboden om vaste ligplaats in te nemen langs de openbare oevers van onze vaarwegen.