Resultaten 11 - 20 van 102 resultaten

 • Luchtruim gebruiken

  Voor het opstijgen en landen met een heteluchtballon, kleine kabelballon of een helikopter heeft u ontheffing van de provincie nodig. Dit geldt ook voor het landen met een parachute. Wilt u meer informatie of een ontheffing aanvragen? Kijk dan op de website van de provincie Gelderland.

 • Paardenbakkenbeleid

  De gemeente is in principe en onder voorwaarden bereid medewerking te verlenen aan de realisatie en gebruik van een paardenbak bij een burgerwoning of een (agrarische) bedrijfswoning. Voor het toestaan van een paardenbak heeft de gemeente sinds 2007 beleidsregels. Het doel voor het hebben van beleidsregels voor paardenbakken is om de burger de mogelijkheid te geven om op een legale manier een paardenbak aan te leggen en te gebruiken, waarbij rekening is gehouden met de inpassing in het landschap en het voorkomen van overlast richting derden (buren). De vastgestelde beleidsregels worden als toetsingskader gehanteerd voor het aanleggen / bouwen en gebruiken van een paardenbak. Beleidsnotitie Paardenbakken in de gemeente Heerde 

 • Wegwerkzaamheden en - afsluitingen

  Wegwerkzaamheden Actuele informatie over werkzaamheden en omleidingen in Heerde vindt u op de website Bereikbaar Gelderland. Bekijk de website via de volgende link: Bereikbaar Gelderland Afsluiting Nieuwe Zuidweg De Nieuwe Zuidweg wordt soms afgesloten vanwege oefeningen van Defensie. Bij het overzicht van de oefeningen kunt u zien wanneer deze weg niet bereikbaar is.

 • Afspraak maken

  Burgerzaken werkt op afspraak. Voor bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort of een identiteitskaart moet u een afspraak maken. Dit kunt u eenvoudig online doen. Maak een afspraak In de bevestigingsmail van uw afspraak zit een link. Via die link kunt u uw afspraak eventueel wijzigen of afzeggen. U kunt ook een afspraak maken door te bellen naar 0578 - 69 94 94 een e-mail te sturen naar gemeente@heerde.nl Een afspraak maken aan de balie van het gemeentekantoor kan ook. Bekijk de openingstijden van het gemeentekantoor.

 • Zienswijze indienen

  U kunt uw mening geven over ontwerpbesluiten en -plannen. Dit zijn plannen die nog niet goedgekeurd zijn. Deze mening heet een zienswijze.  Wij laten op www.officielebekendmakingen.nl en in huis-aan-huisblad De Schaapskooi weten dat er nieuwe ontwerpbesluiten of -plannen zijn. U kunt dan ook lezen wanneer en hoe u een zienswijze kunt indienen.

 • Naturalisatieceremonie

  De naturalisatieceremonie is een welkomstbijeenkomst voor nieuwe Nederlanders. Krijgt u door naturalisatie of optie de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht de naturalisatieceremonie bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst besteedt de gemeente aandacht aan de betekenis van de Nederlandse nationaliteit. Ook legt u een verklaring van verbondenheid af. De burgemeester of wethouder reikt het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging persoonlijk aan u uit. Pas na ontvangst van het document bent u Nederlander geworden. U heeft dan: het recht om te stemmen; het recht om zelf politiek actief te worden; het recht om ook in andere landen van de Europese Unie te wonen en te werken; het recht op hulp van Nederlandse ambassades in het buitenland.

 • Afvalcontainer of -pasje

  Afvalcontainers en afvalpasjes (chipkaarten) zijn eigendom van ROVA en horen bij de woning. Laat de containers leeg en schoon achter als u gaat verhuizen. Een afvalpasje moet u ook in de woning achterlaten. Uw container omruilen bij een verhuizing Als u uw huidige containers wilt omruilen of vóór uw verhuisdatum gebruik wilt maken van de containers of de chipkaart, dan kunt u dat online doorgeven. Het omruilen van een container en het aanvragen van een afvalpasje bij een verhuizing is gratis. Afvalcontainer (of -pasje) aanvragen of omruilen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Wilt u dit liever regelen aan de balie van het gemeentekantoor? Dat kan tijdens de openingstijden. Ook als u niet gaat verhuizen, kunt u uw container omruilen Neem hiervoor direct contact op met ROVA. Contactgegevens van ROVA Is uw container verdwenen? ROVA kan een nieuwe container plaatsen. De kosten hiervan moet u zelf betalen, tenzij u kunt aantonen dat het buiten uw schuld is gebeurd. Neem contact op met ROVA om de situatie door te nemen.

 • Onroerende zaakbelasting

  Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerende zaakbelasting (OZB). Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoorpanden en garageboxen. Bij onder andere bedrijfspanden betaalt ook de gebruiker van het pand onroerende zaakbelasting. Dit is bij woningen niet het geval.  Wij bepalen de hoogte van de OZB op 1 januari. Dit doen wij op basis van de WOZ-waarde van uw pand. Als u halverwege een jaar een nieuwe woning koopt, betaalt u de OZB voor dat hele jaar voor de oude woning. Voor de nieuwe woning betaalt u in dat jaar nog geen OZB. De notaris verrekent deze bedragen. De onroerende zaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde. Het percentage voor belastingjaar 2024 is: de gebruikersbelasting: 0,2442% van de WOZ-waarde. de eigenarenbelasting: voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen: 0,1211% van de WOZ-waarde. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen: 0,3321% van de WOZ-waarde. U krijgt van ons een belastingaanslag. Hierop staat het bedrag vermeld dat u moet betalen.

 • Gevonden en vermiste dieren

  Heeft u een dier gevonden dat in nood is of verdwaald lijkt? Dan kunt u dit melden bij Dierenambulance Noord-West Veluwe. Melden kan via telefoonnummer 0341 - 23 05 29. U kunt de dierenambulance bellen voor: Gevonden/loslopende honden. Verwaarloosde of wilde katten (zonder vermoedelijke eigenaar). Gevonden kleine huisdieren (zoals tamme konijnen, cavia’s of parkieten). Gewonde kleine wilde dieren (zoals egels, eekhoorns en wilde vogels). Huisdier vermist of gevonden? Op de website van Amivedi staat wat u kunt doen als uw huisdier vermist is. Ook kunt u op deze website kijken of uw huisdier gevonden is.

 • Teruggave afvalstoffenheffing

  Als u door een ziekte of een handicap structureel extra afval heeft, dan kunt mogelijk een deel van de kosten voor het legen van de afvalcontainer terugkrijgen. De regeling geldt niet voor mensen die tijdelijk (bijvoorbeeld door een operatie) of een gedeelte van een dag incontinent of afhankelijk van wegwerpbare medische hulpmiddelen zijn. Voor mensen die in een zorginstelling verblijven geldt de regeling ook niet. Geef door dat u voor een teruggave in aanmerking wilt komen Dat kan bij Stip (Steun- en informatiepunt). U kunt Stip op de volgende manieren bereiken: Bel naar 0578 - 69 94 99 Stuur een e-mail naar info@stipheerde.nl Hoe werkt het? Nadat de aanslag afvalstoffenheffing is opgelegd, wordt het aanvraagformulier verstuurd naar de personen die hebben aangegeven hiervoor in aanmerking te willen komen. Het aanvraagformulier moet u vervolgens volledig invullen en terugsturen. Voor de aanvraag geldt geen inkomens- of vermogensgrens. Als u voor de regeling in aanmerking komt, krijgt u de kosten voor 1.300 liter afval per jaar terug. Dit zijn ongeveer 9 containers van 140 liter, 5 containers van 240 liter of 32 zakken van 40 liter. U ontvangt een volledige aanslag afvalstoffenheffing. Na afloop van het belastingjaar krijgt u een deel daarvan terugbetaald.