Resultaten 191 - 200 van 248 resultaten

 • Paspoort aanvragen na diefstal of vermissing

  Bent u uw paspoort kwijt of heeft iemand uw paspoort gestolen? Hiervan moet u aangifte doen. Dit kan bij de gemeente. Wij maken voor u een “Verklaring van vermissing” op. Als u direct op reis moet kunt u een noodreisdocument aanvragen. U vraagt een paspoort persoonlijk aan bij de gemeente. U maakt hiervoor een afspraak. Na een week kunt u uw paspoort zonder afspraak ophalen. Houdt er wel rekening mee dat er een week tussen moeten zitten.

 • Identiteitskaart aanvragen voor kind(eren) onder de 12 jaar

  Kinderen hebben een eigen paspoort of identiteitskaart nodig. Zij moeten zich kunnen legitimeren als ze naar het buitenland reizen. Dit geldt voor elk land van bestemming. Maar ook als zij zorg nodig hebben moeten ze een paspoort of identiteitskaart hebben. De leeftijd van het kind maakt niets uit. Een identiteitskaart vraagt u persoonlijk aan. Dit geldt ook voor kinderen. Wel is er altijd toestemming nodig. Op deze pagina leest u er meer over.

 • Hekkelen

  Bij hekkelen wordt de begroeiing (waterplanten) uit de sloten gehaald, zodat de watergangen vrij worden gehouden en overtollig water goed kan worden afgevoerd. Moet er bij u gehekkeld worden of moet er hekkel-afval opgehaald worden dan kunt u dit melden bij de gemeente. Dit kan online of neem contact op met de gemeente.

 • Milieustraat

  Wilt u grof afval kwijt en is het niet geschikt voor de kringloopwinkel, dan kunt u terecht bij onze milieustraat. Als inwoner van Dantumadiel kunt u gebruik maken van de milieustraat in Damwâld. Kijk op: Wat breng ik naar de milieustraat? | Omrin - Samen halen we alles eruit wat u allemaal kunt brengen bij de milieustraat en hoe dit afval gerecycled wordt.

 • Erkennen kind vóór de geboorte

  Bent u niet getrouwd of hebt u geen geregistreerd partnerschap en is uw partner zwanger? Dan kunt u het kind al voor de geboorte erkennen. Dit heet 'erkenning ongeboren vrucht'. U kunt het kind ook erkennen als u niet de biologische ouder bent. Door het kind te erkennen, wordt u de wettelijke vader of duomoeder. U maakt hiervoor een afspraak.

 • Vormen van begeleiding

  Deze vormen van begeleiding zijn er: Hulp bij het dagelijks leven thuis. Zoals leren het huishouden te doen, hulp bij geldzaken en administratie. Hulp bij het leggen van contacten. Zorgen voor een dagindeling en het doen van activiteiten. Gezinsondersteuning en opvoedondersteuning. Dagbesteding, dit is begeleiding in een groep. Mantel- en respijtzorg Beschermd wonen Onafhankelijke Cliëntondersteuning nodig?

 • Lauwersregeling

  Als u een laag inkomen heeft, blijft er vaak weinig geld over voor leuke dingen. Om toch deel te kunnen nemen aan maatschappelijke activiteiten, kunt u de Lauwersregeling aanvragen.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Heeft u 3 jaar achter elkaar een laag inkomen en bent u jonger dan de AOW-leeftijd? Dan komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. Dit is een geldbedrag dat u 1 keer in de 12 maanden kunt krijgen. LET OP! Gehuwden/samenwonenden moeten de toeslag gezamenlijk aanvragen (via de DigiD van één van beiden):

 • Meld misbruik uitkeringen

  Denkt u dat iemand uit uw omgeving onterecht een uitkering ontvangt? U vermoedt bijvoorbeeld dat iemand zwart bijklust, vermogen verzwijgt, samenwoont of ingeschreven staat op een adres maar daar niet woont. Dan kunt u dat melden bij de gemeente. Als u dat wilt, kan dat anoniem. U hoeft uw eigen naam niet te noemen.

 • Het plaatsen van (sandwich)borden

  Wilt u een (sandwich)bord plaatsen om een evenement te promoten of een gebeurtenis onder de aandacht te brengen? Dit mag u alleen doen als u een tijdelijke ontheffing aanvraagt bij de gemeente.